Angol tanári álláshirdetés

Az egri Főegyházmegye fenntartásában működő Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola/3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János utca 18/. pályázatot hirdet angol nyelvtanár munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 40 óra

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye  3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János utca 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. /szakgimnáziumi,  szakközépiskolai osztályokban érettségire felkészítés és angol idegen nyelvi (szaknyelvi) órák tartása.

Pályázati feltételek:

•Főiskolai vagy egyetemi angol nyelv tanári végzettség. Többszakos tanárkollégák előnyben részesülnek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása vagy hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás, kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. augusztus15.-től betölthető, előre láthatóan két tanévre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

Bérezés: a mindenkori pedagógus bértáblázat szerint.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton a szechenyi@mezokovesd.t-online.hu, vagy postai úton Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a meghallgatásra  felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 01.

Hozzászólások lezárva.