Március 15

2016

Iskolánk tanulói 2015. március 11-én, pénteken emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadság168. évfordulójáról.

Az ünnepi műsort Bálintné Tóth Éva, Bágyi Tamás és Dr. Radványiné Fodor Valéria állította össze. A hetekig tartó próbák,a sok gyakorlás, a sok munka eredményeként jó színvonalú előadást állítottak színpadra a tanulók.

A díszudvar délelőtt 10 órára megtelt diákokkal, tanárokkal, valamint a műsorban részt vevő szereplőkkel. A Himnusz közös eléneklését követően Dr. Medvegy János apát plébánosmondott beszédet, melyben a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek aktualitását hangsúlyozta.

Az ünnepi köszöntő után tanulóink mutatták be műsorukat, melyben felidézték a ’48-as eseményeket. A műsor zárásaként Molnár Enikő 9.A osztályos tanuló olvasta fel szónoklatát, melynek fontos részét képezte március 15-e üzenete a mai fiatalok számára. Egy szép gondolat a diákszónoklatból: “Az összefogáshoz bizalomra van szükség, amely nélkül az ország nem működhet jól. Mindez igaz településünk lakóira is, hiszen Mezőkövesd és környéke a mi kis országunk, földünk, életterünk. Minden nap küzdünk, hogy szebbé élhetőbbé tegyük településünket. „

Az emelkedett hangulatú iskolai program a Szózat közös éneklésével zárult.

2015

Iskolánk 2015. március 13-án, pénteken emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az ünnepi műsort hetekig tartó próbák, komoly előkészületek előzték meg. A befektetett munka Isten kegyelméből meghozta gyümölcsét.

A díszudvar délelőtt 10 órára megtelt diákokkal, tanárokkal, valamint a műsorban részt vevő szereplőkkel. Hazánk nemzeti hitvallásának, a Himnusznak közös eléneklését követően intézményünk igazgatója, Csirmaz István mondott beszédet. Az iskola vezetője hangsúlyozta: ma valamennyiünknek forradalmároknak kell lennünk, szívünket, lelkünket át kell hogy járja az a hazafiság és az a forradalmi eszme, melyet dicső elődeink is képviseltek, amelyért életüket adták.

Az ünnepi köszöntő végeztével tanulóink mutatták be műsorukat. Szinte valamennyi évfolyamból képviseltették magukat a diákok, akik felkészítését Szabóné Varga Ágnes és Lakatos Etelka tanárnők, valamint Bágyi Tamás segítették. Petőfi, Jókai, Vasvári bőrébe bújtak a műsorban részt vevők, szavalatok, énekek, néptánc színesítette a programot, amely a Szózattal fejeződött be.

Köszönet a műsorban fellépő, közreműködő tanulók szorgalmának, hozzáállásának, valamint felkészítő pedagógusaik munkájának. „A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” (Kossuth Lajos)

Bágyi Tamás hitoktató

2013

FÖL, NEMZETEM, FÖL!

Megemlékezés március 15-ről

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola által összeállított műsorral ünnepelte városunk az idén az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóját.

Nagy, nemes és szép feladat volt számunkra, egyben óriási megtiszteltetés az Önkormányzat részéről, hogy feltétlen bizalmukat helyezték ily módon intézményünkbe. Reméljük, sikerült ezt színvonalas előadásunkkal meghálálni!

Szabadtéri előadásra készültünk, arra, hogy a simogató márciusi szélben és napsütésben lobognak majd a nemzetiszínű zászlók, de a zord időjárás miatt a Közösségi Ház színháztermében került sor végül a rendezvény lebonyolítására. Ezután vonult az ünneplő menet a 48-as emlékműhöz, hogy városunk különböző intézményei, testületei és szervezetei elhelyezzék ott a megemlékezés koszorúit.

A Széchenyi diákjai kezdettől fogva -annak ellenére, hogy sok-sok munka áll mögöttük- nagy lelkesedéssel, az ünnephez illő komolysággal és méltósággal és készültek a zászlós koreográfiákra és az egyéb műsorszámokra. Az előadás tematikája végigkísérte 1848. március 15. napjának eseményeit.

A Himnusz és dr. Fekete Zoltán Polgármester Úr ünnepi köszöntője után Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium tanulója olvasta fel beszédét. Ő a város által immár harmadjára meghirdetett szónokverseny idei győztese. A retorikailag szépen felépített, tartalmilag hiteles és teljes előadása méltán érdemelte ki az első helyezést.

Megtiszteltetésnek vettük, hogy a Szent László Kamarakórus is fellépett műsorunkban. Gyönyörűen csengő dalukkal borzongatták meg és bilincselték le a közönséget.

A műsor további részében megidéztük Petőfi Sándort, virágokkal és főhajtással adóztunk a márciusi ifjak emléke előtt, utaltunk a Tizenkét pont és a Nemzeti dal kinyomtatására, Táncsics kiszabadítására, valamint a Nemzeti Színház esti díszelőadására. A műsor utolsó egységében előrevetítettük a további eseményeket, a szabadságharc megkezdését.

A Matyó Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának is nagy-nagy köszönettel tartozunk. Lendületes, dinamikus táncuk a korhű jelmezekben híven tolmácsolta a Kossuth- toborzó üzenetét.

Külön szeretnék köszönetet mondani a széchenyis szereplőknek: a 9.B, a 10.B, a 10.G, a 11. A, a 11.B, a 12. A és a 12.B osztály tanulóinak és Sebe Tamásnak, valamint a felkészítő tanároknak!

Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását, amelyet a műsor lebonyolítására és a szereplők megvendégelésére bocsátott rendelkezésünkre!

Reméljük, a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola diákjai és felkészítő tanárai meghálálták produkciójukkal városunk bizalmát! Köszönjük!

Gyenes Gabriella

2011

Az ünnepi megemlékezésre ragyogó napsütésben került sor 2011. március 10-én iskolánk díszudvarán.

A közösen elénekelt himnusz után Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd polgármestere köszöntötte iskolánk tanulóit, felhívta figyelmüket arra, hogy mi az üzenete nemzeti ünnepünknek a mai fiatalok számára. Ezt követően gratulált Csrefkó Tamás 12.C osztályos diáknak, aki a városi szónokversenyen megosztott első helyezést ért el.

Műsorunk részeként meghallgattuk a szónoklatot, majd a műsor szereplői segítségével megelevenedtek a színpadon a 48-as események fő mérföldkövei.

Versek, dalok, idézték fel a forradalom és szabadságharc hangulatát. Végül magával ragadó táncos produkciót láthattunk diáktársaink és a Matyó Néptánc együttes tagjainak előadásában.

A műsor résztvevői a következők voltak:

 • Tarcsi Tibor
 • Lakatos Patrik
 • Csrefkó Tamás
 • Szakács Bettina
 • Lakatos Norbert
 • Szilágyi Réka
 • Paczók Csaba

A műsort összeállították és betanították a következő pedagógusok:

 • Pruskóczki Gáborné
 • Csézi Györgyné
 • Radványiné Fodor Valéria
 • Hajdú László

Vélemény, hozzászólás?