Felvételizőknek

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola

A 2018/2019. tanév felvételi rendje 

Az iskola címe: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

Az intézmény igazgatója: Péter Zoltán, tel: 49 / 505-280

 

Pályaválasztási Nyílt Nap időpontjai:

2017. december 5. 9.00 – 13.00 óráig:  iskolánkban bemutatkoznak azok a külső gyakorlati képzésben rész tvevő gazdálkodó szervezetek is, akiknél a tanulók gyakorlati idejüket tölthetik. 

2018. január 11. 9.00 – 13.00 óráig:  lehetőséget biztosítunk (előzetes időpont és létszám egyeztetést követően)
kisebb csoportoknak céglátogatásra. A cégekhez való kiutazást iskolánktól biztosítjuk.

 

A megjelenteknek minden órában rövid tájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket. Leendő tanulóink találkozhatnak a cégek képviselőivel és tájékozódhatnak a náluk folytatott képzési lehetőségekről.

Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet!

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint.
2. Be nem töltött 16. életév.
3. Egészségügyi, orvosi alkalmasság

Az iskolába a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek.

 

A szakközépiskolai és a szakgimnáziumi képzésre felvételi vizsga nincs, szóbeli meghallgatás után (2018. februárjában) a tanulókat általános iskolai tanulmányi eredményük alapján vesszük fel.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2018. február 26. – március 2. 14.00 órai kezdettel  /a pontos időpontról levélben értesítést küldünk. /

A felvételi pontok számításánál:
szakgimnáziumba jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük fegyelembe.
szakközépiskolába jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, valamint a technika tantárgy 6.,7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük
figyelembe.

Az iskola weblapjáról megismert Házirend, Pedagógiai Program szerint az igazoltan református tanulók szülei nyilatkozattal kérhetnek katolikus hittan oktatás helyett református hittan oktatást.

Iskolánk a tanuló számára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé teszi ingyenesen „B” személygépkocsi vezető illetve „T” traktorvezetői tanfolyam elméleti részén történő részvételt.

 

 

 

 

A jelentkezési lapra a következő tagozatkódot írhatják a tanulók:
Szakgimnázium (9-12. évfolyam) (volt szakközépiskola)
Tag. kód Szakmacsoport
0001 Informatika
0002 Gépészet
0003 Kereskedelem-marketing
0004 Turisztika
Szakközépiskola (9-11. évfolyam) (volt szakiskola)
Tag. Kód Orientáció
0011 Asztalos  OKJ 34 543 02
0012 Eladó  OKJ 34 341 01
0013 Gépi forgácsoló   OKJ 34 521 03
0014 Ipari gépész  OKJ 34 521 04
0015 Mezőgazdasági gépész   OKJ 34 521 08
0016 Női szabó   OKJ 34 542 06
0017 Kőműves   OKJ 34 582 08
0018 Villanyszerelő   OKJ 34 522 04
0019 Szerszámkészítő   OKJ 34 521 10

A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.
A képzésben részvevők hiányszakma tanulása esetén már 9. évfolyamon ösztöndíjban részesülhetnek. 10-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapján kapnak ösztöndíjat.

 

 

Szakgimnáziumi képzés (9-12. évfolyam)

0001 Informatika  A képzés során a tanuló alkalmassá válik arra, hogy az informatika szakcsoporthoz tartozó szakmákban szakképesítést, illetve informatikára épülő szaktechnikusi képesítést szerezzen. Alkalmazási szinten elsajátítja a tanuló a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő, a műszaki rajzoló, a kiadványkészítő, a folyamatirányító az adatbázis-kezelő programok használatát, bevezetést nyer a programkészítés világába, elektronikai, telekommunikációs és adatátviteli rendszerismereteket szerez. Az informatikai alapismeretek  kötelező érettségi vizsgatárgy. Az érettségi vizsga mellett a tanuló irodai informatikus végzettséget is szerez.  A 12. évfolyam elvégzése után jelentkezhet a Gazdasági informatikus, Műszaki  informatikus vagy Gépgyártástechnológiai technikus szakmai képzésre.

0002 Gépészet  A képzésben résztvevő tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amely alkalmassá teszi őket bármely főiskolán és egyetemen való továbbtanulásra. A továbbtanulni nem kívánó tanulók az iskola által nyújtott szakmai képzésben vehetnek részt a gépipari ágazatban. Iskolánkban a régióban működő gazdálkodó szervezetek munkaerő piaci igényeire építve az autószerelő-, autóelektronikai műszerész-, NC-CNC programozó szakmákban szerezhetnek középvezetői szintnek megfelelő képzettséget a gépészeti szakközépiskolában végzett tanulóink. A képzés során a tanulók olyan kompetenciák birtokosai lehetnek, amelyek lehetővé teszik az azonnali munkavállalást illetve biztos alapot nyújtanak a különféle szakmai átképzésekbe való bekapcsolódáshoz. Az érettségi vizsga mellett a tanuló gyártósori gépész végzettséget szerez.

A képzés fő szakmai tantárgyai: számítógépes gyártástervezés, méréstechnika, , NC-CNC vezérlés, hidraulika-pneumatika. A gépészeti alapismeretek tantárgy kötelező  érettségi vizsgatárgy, amely lehetővé teszi, hogy a CAD-CAM informatikus vagy a Gépgyártástechnológiai technikus  egyéves szakmai képzésen részt vegyen.

0003 Kereskedelemmarketing A képzés során a tanulók elsajátítják az üzleti magatartás alapvető normáit, szokásait, áruforgalmi, pénzügyi, szervezési és jogi ismereteket szereznek ahhoz, hogy képessé váljanak önálló vállalkozás alapítására, megszervezésére és adminisztrációjának vezetésére.

Célunk olyan érettségivel rendelkező fiatalok képzése, akik:

  • – a munkaerő-piaci igényeknek megfelelnek, azokhoz gyorsan tudnak alkalmazkodni,
  • – általános műveltséggel,
  • – szakmai képzésre és felsőfokú továbbtanulásra egyaránt alkalmasak,
  • – a megszerzett konvertálható tudásuk alapján képesek tovább- és   átképzésre.

A kereskedelmi-marketing  alapismeretek kötelező érettségi vizsgatárgy, amely lehetővé teszi, hogy a Kereskedő (technikusi) egyéves szakmai képzésen részt vegyen. Az érettségi vizsga mellett a tanuló eladó végzettséget szerez.

0004 Turisztika A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). A falusi turizmus és vendéglátáshoz egyéni vállalkozói igazolványt válthat.  Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Az érettségit követően iskolánkban a Turisztikai szervező,értékesítő szakma szerezhető meg egyéves technikusi képzés keretében. Igény esetén idegenvezető technikusi képzést is indítunk. Az érettségi vizsga mellett a tanuló szállodai recepciós végzettséget szerez.

 

Szakközépiskolai  képzés

0011  Asztalos    34 543 02   OKJ   A szakmai képzés célja olyan önálló munka elvégzésére alkalmas szakemberek képzése, akik műszaki dokumentáció alapján különféle faipari termékek, székek, szekrények, asztalok, ajtók és ablakok minőségi gyártására, valamint lakások, középületek fa- és fa alapanyagú burkolatainak elkészítésére képesek mind külső, mind belső térben. A tanulószerződés alapján 10. évfolyamtól juttatásban részesülnek a tanulók a  mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   Iskolai előképzettség:. 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség . A szakmai képzés ideje: 3 év

0012  Eladó      34 341 01 OKJ  (bolti eladó  szakma megfelelője)

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni az eladó   munkaterületének megfelelő munkaköröket. Olyan kereskedők képzése, akik ismerik a korszerű eladói technikát, az eladásra kínált áruk választékát, tulajdonságait, valamint képesek a statisztikai számítási módszerek alkalmazásaival elemezni és értékelni a bolt gazdasági folyamatát.

A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség.
A szakmai képzés ideje: 3 év

0013 Gépi forgácsoló  34 521 03  OKJ  Új szakmaként jelent meg az OKJ képzési rendszerben az esztergályos, marós és köszörűs szakmák összevonásával. A szakmát elsajátító tanulók képesek lesznek a fémiparban használatos alapanyagok forgácsolással történő megmunkálására egyszerű és CNC megmunkáló gépeken. Széleskörű alapozó ismeretet kapnak a CNC gépkezelői és programozói szakma elsajátításához. 9. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól  tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség  A szakmai képzés ideje: 3 év

0014  Ipari gépész  34 521 04  OKJ  (géplakatos szakma megfelelője) A képzés célja olyan műszaki technológiai végzettség megszerzése, amely alkalmassá teszi a tanulókat különféle ipari gépek karbantartására, javítására és beállítására. A képzés során lehetőség van hegesztői és  hőkezelői alapképzettség megszerzésére is.. Iskolai előképzettség: A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. Szakmai képzés ideje: 3 év

0015 Mezőgazdasági gépész   34 521 08 OKJ  A képzés célja olyan műszaki, agrotechnikai növénytermesztési, állattartási és gazdálkodási alapismeretekkel, kötelező traktorvezetői jogosítvánnyal rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági erő- és munkagépek önálló üzemeltetésére, beállítására, karbantartására, javítására. Nem kötelezően hegesztői bizonyítvány szerzésére is adott a lehetőség. A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. A szakmai képzés ideje: 3 év.

0016 Női szabó    34 542 06  OKJ   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek méret után a női ruházat elkészítésére, széles körű alapismeretet kapnak mind az elméleti mind a gyakorlati képzésben a tervezői, divatszakmában való elhelyezkedéshez. 9. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól  tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. Szakmai képzés ideje: 3 év.

0018 Villanyszerelő   34 522 04 OKJ        

Célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

  • villamos készülékek, berendezések szerelésére, javítására, üzembe helyezésére,
  • műszaki dokumentációk alapján erőátviteli, jelző – működtető vezetékek szerelésére,
  • mérőműszerek bekötésére, ipari fűtőberendezések szerelésére,
  • emelő- és szállítóberendezések áramköreinek kialakítására,
  • kommunális és lakóépületek villamos hálózatának kiépítésére.

9. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól  tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra.

Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség.  A szakmai képzés ideje: 3 év.

0019 Szerszámkészítő 34 521 10 OKJ  A képzés célja olyan műszaki, gépészeti technológiai végzettség megszerzése, mely alkalmassá teszi a tanulót a fémiparban alkalmazott szerszámok beállítására, karbantartására, egyszerűbb  sablonok, szerszámok készítésére. A képzés során alapozó ismereteket kapnak a CNC-gépkezelői szakma, valamint az anyagvizsgálatok területén. A tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók tanulmányi ösztöndíjban a részesülnek a mindenkori minimálbér és a tanulmányi eredmény alapján. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség, a szakmai képzés ideje: 3 év.

 

 

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti, illetve levelező tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére.
3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.

Hozzászólások lezárva.