Felvételizőknek

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola

A 2020/2021 tanév felvételi rendje 

Az iskola címe: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

Az intézmény igazgatója: Kiss Gábor, tel: 49 / 505-280

 

Pályaválasztási Nyílt Nap időpontjai:

  1. december 12. 9.00 – 11.00 óráig: A megjelenteknek rövid tájékoztatást követően bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket.

Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet!

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint.
2. Be nem töltött 16. életév.
3. Egészségügyi, orvosi alkalmasság

Az iskolába a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek.

A szakképző iskolai és a technikusi ágazati képzésre felvételi vizsga nincs, szóbeli meghallgatás után (2020. februárjában) a tanulókat általános iskolai tanulmányi eredményük alapján vesszük fel.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2020. március 2 – március 5. 14.00 órai kezdettel  /a pontos időpontról levélben értesítést küldünk. /

A felvételi pontok számításánál:
technikusi ágazati képzésre jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük fegyelembe.
szakképző iskolába jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, valamint a technika tantárgy 6.,7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük
figyelembe.

Az iskola weblapjáról megismert Házirend, Pedagógiai Program szerint az igazoltan református tanulók szülei nyilatkozattal kérhetnek katolikus hittan oktatás helyett református hittan oktatást.

Iskolánk a tanuló számára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé teszi ingyenesen „B” személygépkocsi vezető illetve „T” traktorvezetői tanfolyam elméleti részén történő részvételt.

 Technikusi ágazati képzéseink

Tagozat száma Az ágazat megnevezése Szakképesítés megnevezése
0001 Informatika Szoftverfejlesztő és – tesztelő
0002 Gépészet Gépgyártás-technológiai technikus
0003 Kereskedelem Kereskedő és webáruházi technikus
0004 Turisztika Turisztikai technikus
0005 Agrár gépész Mezőgazdasági gépésztechnikus
0006 Gépészet Mechatronikai technikus

 

Szakképző iskolai képzéseink

Tagozat száma Az ágazat megnevezése Szakképesítés megnevezése
0011 Faipar Asztalos OKJ 34 543 02
0012 Gépészet Autógyártó OKJ 34 521 01
0013 Könnyűipar Divatszabó OKJ 34 542 08
0014 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló OKJ 34 521 15
0015 Gépészet Hegesztő OKJ 34 521 06
0016 Gépészet Ipari gépész OKJ 34 521 16
0017 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő OKJ 34 341 02
0018 Építőipar Kőműves OKJ 34 582 14
0019 Épületgépészet Központifűtés – és gázhálózatrendszer-szerelő OKJ 34 582 09
0020 Agrár gépész Mezőgazdasági gépész OKJ 34 521 08
0022 Elektronika és elektrotechnika Villanyszerelő OKJ 34 522 05

 A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.

 

Technikusi ágazati képzés (9-13. évfolyam)

0001 Informatika  Az 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező tanuló számítógépet kezel, üzemeltet; fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ; weboldalakat tervez és kódol; webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt; asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt; szoftvereket tesztel; adatbázisokat tervez és kezel; csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ; erőforrást és időszükségletet határoz meg.

0002 Gépészet  (gépgyártás-technológiai technikus) 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettség megszerzését követően a tanuló önállóan, vagy mérnöki irányítással képes lesz részt venni gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. Alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló cellákon; egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel; megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik.

0003 Kereskedelem 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzett technikus képes irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését; képes az áruforgalmi tevékenységet és a gazdálkodás eredményességét tervezni, elemezni, értékelni; a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és marketing ismereteket. Képes az elektronikus kereskedelem különböző formáit elindítani és működtetni; képes alkalmazni a fizikai valóságban működő és az online világban működő kereskedelem adta lehetőségeket; ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezését, logisztika informatikai megoldásait; foglalkozik a személyes adatok védelmével, a direkt marketing lehetőségeivel, az áruforgalmi adminisztrációval és az aktuális trendekkel.

0004 Turisztika  5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező technikus  széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik; ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait; magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt; tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez; ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat; kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket; átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat; utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

0005 Agrár gépész 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező technikus karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket; kiválasztja és előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti munkák ellátásához. Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket; mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza, hibafeltárást végez. Elvégzi a mezőgazdasági gépek, gépi berendezések javítását; irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását; a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezelni; piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

0006 Gépészet (mechatronikai technikus) 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező technikus magas automatizáltságú termelő berendezés, berendezéscsoport hiba meghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. Szakterületén ismeri a berendezések szoftvereit; vezérléseket készít, javít, üzembe helyez, karbantart; mechatronikai rendszerek felépítésében közreműködik, beavatkozókat és érzékelőket szerel; a technológiai folyamatok ismeretével robotcellákat felügyel, üzemeltet, a hibákat elhárítja.

Szakképző iskolai  képzés

0011  Asztalos   (OKJ 34 543 02)  3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettség rendelkező ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat. Biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez; különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel. Felújít ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt, beépít, javít; egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt. Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 0012  Autógyártó   (OKJ 34 521 01) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező közúti gépjárművek és ezek fődarabjainak összeszerelését végzi, ehhez szükség esetén helyi emelőket vagy emelőasztalokat használ; az alkatrészeket szükség szerint beépíthetőség szempontjából ellenőrzi, és a munkafolyamat elvégzését minősíti. Ismeri a felhasznált alkatrészeket, azok működését, az anyaguk alapvető jellemzőit, így azok lehetséges szerelési hibáival is tisztában van és képes azokat felismerni vagy elhárítani. A feltárt hibákat jelzi, lehetőség szerint kijavítja; ismeri a munkafolyamatok végrehajtásához szükséges szerszámokat, berendezéseket. Ezek alapvető beállítását, karbantartását elvégezni képes. Munkája során informatikai rendszereket alkalmaz; alternatív gépjárműhajtásokat (pl.: hibrid vagy teljesen elektromos hajtás) alapszinten ismer, felismer, és beépíti ezek részegységeit.

0013 Divatszabó (OKJ 34 542 08) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig. Ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk technológiai fogásait. Értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat; ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat. Ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített terméket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési szempontokból. Alkalmazza a digitális technológiákat; együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel.

0014  Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok. A forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket; kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat. Kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít; fúrási munkákat végez; alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással; egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken. Forgácsoló szerszámokat készít, élez; a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.

 

0015 Hegesztő  (OKJ 34 521 06)  3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat. Előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét; beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket; elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést. Önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrat hibákat javítja; betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat. Különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.

0016 Ipari gépész (OKJ 34 341 02)  3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező kézi és gépi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez; áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerel, javít, elhárítja a hibákat. Gépeket és berendezéseket üzembe helyez; elvégzi a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken; meghibásodás esetén elvégzi a hibás alkatrészek cseréjét, javítás után beüzemeli a gépet; kézi és gépi forgácsolást végez; forrasztott, hegesztett kötéseket készít.

0017 Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására. Felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben.  Kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét; kezeli és ellenőrzi az árukészletet; feltölti az eladóteret áruval; közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut. Az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét. Betartja az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat; esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz; kezeli a vevői panaszokat; kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.

0018 Kőműves (OKJ 34 582 14) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező magabiztosan értelmezi a műszaki terveket; a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtetni; az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja. A kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre is.        

0019 Központifűtés – és gázhálózatrendszer-szerelő (OKJ 34 582 09) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező központifűtés- és gázhálózatokat épít ki és tart karban; értelmezi a rendszerek kialakítására, munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációit. Elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó szerelési vázlatokat, költségbecsléseket; biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket; végrehajtja az időszakos ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítási feladatokat. Elvégzi a dokumentációs és adminisztratív feladatokat. 

0020 Mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket; előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet, mezőgazdasági rakodógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket; kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket; elhárítja a mezőgazdasági gépek, gépészeti berendezések üzemzavarait; közreműködik a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések javításában.

0022 Villanyszerelő (OKJ 34 522 05) 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít; hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja. Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez; kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

 

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves nappali, illetve esti tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére.

Hozzászólások lezárva.