Tájékoztató B

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola

Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Pf.: 61. 3400

Tel/fax: 49/505-280   E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

                                                                               Honlap: www.szechenyi-mk.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy az iskolánknál „B” kategóriás vezetői tanfolyamra jelentkezett.

A választott tanfolyammal kapcsolatosan az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

1.2.Iskolánkban  a gépjárművezető képzést az Egri Főegyházmegye 77/2012/07.13/1. iktatószámú Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola Alapító Okirata és a KE/ST/82/A/3527/3/2013. számú képzési engedély alapján végezzük.

3.4.Iskolavezető: Szabó Gyula azonosítószáma: 11280, Tel: 30/5119353, E-mail:szabgyu@freemail.hu

5.6.Ügyfélfogadás az iskola titkárságán munkanapokon 7.30-15.30

iskolavezetői irodájában  kedden 10.00 – 12.00 óráig.

7.8.A tanfolyamra való felvétel módja:

Kitöltött és leadott “jelentkezési és vizsgalap”

vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye)

Jelentkezési lapját csak abban az esetben érdemes kitölteni, ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:

Minimális életkor

Egyéb feltételek

jelentkezés Elméleti vizsga Gyakorlati vizsga Iskolai végzettség Orvosi alkalmasság PAV
16 év 6 hónap  16 év 9 hónap 17.év Min. 8 ált. isk. 1. alk. csop. Nem kell

Jelentkezéskor nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállítása ( jó, ha megvan). Az elméleti vizsgára bocsátásnak azonban feltétele.

Az iskolai végzettségről elég a nyilatkozat, azonban a vizsgaigazolás kiállításáig hitelt érdemlő módon igazolni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétét.

9. Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély felmutatása az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.

Elsősegély-nyújtási tanfolyamot és vizsgát a közlekedési tanfolyammal párhuzamosan szervezünk A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással)

10. A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Tantárgy

Minimális

óraszám

Tervezett óraszám

Elmélet Közlekedési ismeretek

20

20

Járművezetés elmélete

6

6

Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek

2

4

Munkavédelmi ismeretek

0

0

Gyakorlat Biztonsági ellen. És üzemeltetés

0

0

Járművezetési gyakorlat  alapoktatásfőoktatás

9

20

9

20

Gyakorlati vizsga

1

1

Az elméleti tanfolyam 9 hónapig érvényes, ezen belül kell megkezdeni az elméleti vizsgáit.

Az elméleti tanfolyam kezdete után 12 hónapon belül sikeres közlekedési és járművezetési ismeretek vizsgát kell tenni, sikertelenség esetén új tanfolyamot kell elvégezni.

Az elméleti órák 45 percesek

A gyakorlati órák 50 percesek.

11. Gyakorlati oktatás: Együttműködési megállapodás alapján a Bíró László Autósiskola vállalja

Választható járműtípusok:               Suzuki(B), Peugeot(B), Opel(B), Hyundai(D)

12. Hiányzás pótlása:

A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező.

Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell.

Pótló foglalkozás költsége: 1000 Ft/óra.

 

 

13. Tandíj:                            elméleti oktatás                    17.000Ft

Gyakorlati oktatás               96.000 ezen belül az óradíjak:

Alapoktatás óradíja:           3200 Ft,

Főoktatás óradíja:               3200 Ft,

 

14. Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatás és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további információkra van szükséges, úgy forduljon bizalommal ügyfélfogadáson az iskolavezetőhöz vagy a megbízotthoz.

 

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja.

A tanuló kérésére a tanuló áthelyezőt ügyfélfogadási időben a teljesített szolgáltatásról szóló igazolással kiadjuk. A befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek címei:

Elméleti oktatás: Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Tel: 49/505-280

Gyakorlati oktatás:

A sikeres elméleti vizsga után 2éven belül kell a sikeres gyakorlati vizsgát tenni. Sikertelenség esetén csak új tanfolyam és vizsga után szerezhető gépjárművezetői engedély.

Alapoktatás:         Gulyás Autósiskola Miskolc Felsőzsolcai rutinpálya, vagy Eger Nagylapos

Főoktatás:             városi vezetés      Miskolc-Eger

országúti vezetés                 Mezőkövesd-.Miskolc-.Eger

éjszakai vezetés                   Mezőkövesd- Eger

Pótórát szakoktató javaslatára ill. kérés esetén biztosítunk.

Alapoktatás 4000.Ft

Főoktatás…4000.Ft

17. A képző szerv jogai és kötelezettségei:

kötelezettsége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.

Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesíti.

18. Az iskola engedélyező hatósága: NKH Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal

Képzési és vizsgáztatási Főosztály, 1445 Budapest Pf 365 Tel.: 1/373-1400

Az iskola ellenőrző hatósága: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,

Miskolc, József A. u. 20. Tel.: 46/500-010

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettség,

A szolgáltatások ellenértékének kifizetése: elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig, gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatás megkezdéséig.

járműtípust és oktatót választhat,

gyakorlati vezetési időpontokat kérhet,

a tájékoztatóban foglaltak megismerése és tudomásul vétel.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja ( Közlekedési Felügyelőség Miskolc)

Közlekedési és vezetéselméleti ismeretek       4600 Ft

Forgalmi vizsga                                                   11000 Ft

A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák előtt kell befizetni a tanulónak vagy meghatalmazottjának és a megadott időpontig a 2-es jelű számlát leadni a képző szerv megbízottjának..

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:

Előirt vizsgákat sikeresen tett és az elsősegélynyújtás vizsgát igazolt tanulónak a vizsgaigazolást három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átadja illetve változás esetén elektronikus úton továbbítják a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére.

A vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában lehet személyesen kérni.

 

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát és balesetmentes vezetést kíván a képzésben résztvevők nevében

 

 

 

Szabó Gyula

iskolavezető

Hozzászólások lezárva.