Tájékoztató T

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola

Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Pf.: 61. 3400

Tel/fax: 49/505-280   E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

                                                                                     Honlap:   www.szechenyi-mk.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy az iskolánknál  „T” /mezőgazdasági vontatóvezető/ tanfolyamra jelentkezett.

1.2.Iskolánkban  a gépjárművezető képzést az Egri Főegyházmegye 77/2012/07.13/1. iktatószámú Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola Alapító Okirata és a BO/KV/NS/A/65/1/2006. számú képzési engedély alapján végezzük.

3.4.Iskolavezető: Szabó Gyula Tel.: 30/5119353   E-mail. szabgyu@freemail.hu

A választott tanfolyammal kapcsolatosan az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

5.6.Ügyfélfogadás: az iskola titkárságán munkanapokon 7.30-15.30 óráig.

                             iskolavezetői irodában kedden 10.-12.00 óráig.

7.8.A tanfolyamra való felvétel módja:

Kitöltött és leadott “jelentkezési és vizsgalap”

vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye)

Jelentkezési lapját csak abban az esetben érdemes kitölteni, ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:

Minimális életkor

Egyéb feltételek

jelentkezés Elméleti vizsga Gyakorlati vizsga Iskolai végzettség Orvosi alkalmasság PAV
15 év6 hónap

 

15 év9 hónap 16 év Írni olvasnitudás Nem kell Nem kell

9.Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély felmutatása az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.

Elsősegély-nyújtási tanfolyamot és vizsgát a közlekedési tanfolyammal párhuzamosan szervezünk A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással)

10.A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Tantárgy

Minimális

óraszám

Tervezett óraszám

Elmélet Közlekedési ismeretek

18

18

Járművezetés elmélete

6

6

Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek

8

8

Munkavédelmi ismeretek

8

8

Gyakorlat Biztonsági ellen. És üzemeltetés

16

16

Járművezetési gyakorlat  alapoktatásfőoktatás

6

18

6

18

Az elméleti tanfolyam 9 hónapig érvényes, ezen belül kell megkezdeni az elméleti vizsgáit.

Az elméleti tanfolyam kezdete után 12 hónapon belül sikeres közlekedési és vezetéselméleti ismeretek valamint munkavédelmi, tűzvédelmi, szállítási ismeretek vizsgát kell tenni, sikertelenség esetén új tanfolyamot kell elvégezni.

Az elméleti órák 45 percesek

A gyakorlati órák 50 percesek.

11.Választható járműtípus:                      ZETOR PROXIMA

12.Hiányzás pótlása:

A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező.

Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell.

Pótló foglalkozás költsége: 1000 Ft/óra.

13.Tandíj:                             elméleti oktatás                    25000 Ft

Gyakorlati oktatás               116.000Ft ezen belül az óradíjak:

Alapoktatás óradíja:           4000 Ft,

Főoktatás óradíja:               4000 Ft,

Biztonsági ell. üz. óradíja:  1000.Ft.

Tandíjfizetés módja: készpénz,         csekk,                    átutalás

egy összegben                               részletekben

 

14.Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatás és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további információkra van szükséges, úgy forduljon bizalommal ügyfélfogadáson a megbízotthoz.

15.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja.

A tanuló kérésére a tanuló áthelyezőt ügyfélfogadási időben a teljesített szolgáltatásról szóló igazolással kiadjuk. A befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük.

16.Oktatási helyszínek címei:

Elméleti oktatás, valamint a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Tel: 49/505-280

Bíró Autósiskola Mezőkövesd, Szegfű u. 1. Tel. 30/9393383

Gyakorlati oktatás:

Alapoktatás:         Mezőkövesd, Széchenyi István Szakképző Iskola

Főoktatás:             városi vezetés                      Mezőkövesd

országúti vezetés                 Mezőkövesd – Bogács

éjszakai vezetés                   Mezőkövesd

könnyű terep                        Mezőkövesd

Pótórát szakoktató javaslatára ill. kérés esetén biztosítunk.

Alapoktatás 4000 Ft

Főoktatás… 4000 Ft

17.A képző szerv jogai és kötelezettségei:

kötelezettsége a teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.

Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a szükséges feltételek biztosítása mellett,

A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesíti.

18.Az iskola engedélyező hatósága: NKH Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal

Képzési és vizsgáztatási Főosztály, 1445 Budapest Pf 365 Tel.: 1/373-1400

Az iskola ellenőrző hatósága: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,

Miskolc, József A. u. 20. Tel.: 46/500-010

19.A tanuló jogai és kötelezettségei:

az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási kötelezettség,

A szolgáltatások ellenértékének kifizetése: elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig, gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatás megkezdéséig.

gyakorlati vezetési időpontokat kérhet,

a tájékoztatóban foglaltak megismerése és tudomásul vétel.

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Közlekedési és vezetéselméleti ismeretek       4600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás             4600 Ft

Biztonsági ellen. és üzemeltetés                       4400 Ft

Rutin vizsga                                                         3500 Ft

Forgalmi vizsga                                                   3600 Ft

A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák előtt kell befizetni a tanulónak vagy meghatalmazottjának és a megadott időpontig a 2-es jelű számlát leadni a képző szerv megbízottjának.

21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:

Előirt vizsgákat sikeresen tett és az elsősegélynyújtás vizsgát igazolt tanulónak a vizsgaigazolást három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átadja illetve változás esetén elektronikus úton továbbítják a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére.

A vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában lehet személyesen kérni.

 

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát és balesetmentes vezetést kíván a képzésben résztvevők nevében

 

Szabó Gyula

iskolavezető

Hozzászólások lezárva.