Humán

A munkaközösség tagjai:

Dr. Radványiné Fodor Valéria munkaközösség-vezető
történelem
Bálintné Tóth Éva magyar
Pruskóczki Gáborné magyar
Vavszeg Mária magyar
Várhegyi György történelem, német

2017-18. tanév

A híres erdélyi író és mesemondó, Benedek Elek (született: Kisbacon, 1859. szeptember 30.) születésnapja alkalmából 2017. szeptember 28-án a helyi MASZK (Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör) Egyesület mese- és prózamondó versenyt rendezett városunkban. Nevezni magyar népmesével, műmesével vagy prózarészlettel lehetett.

A rendezvényre a Közösségi Ház színháztermében került sor. A versenyen a középiskolások korcsoportjában induló 18 versenyző produkcióit háromfős zsűri bírálta el.

A megmérettetésen iskolánk 11. A osztályos tanulója, Besenyei Piroska 1.  helyezett lett, és Farkas Klaudia (11. A-s diákunk) 3. helyezést ért el. Mindkettőjüket Vavszeg Mária tanárnő készítette fel.

Rajtuk kívül a következő tanulóink is szépen szerepeltek: Konkoly László (9. F), Daróczi Klaudia (9. H), Horváth Daniella (9. H), Polgár Dániel Andor (12. J), Tengeri Martin (12. J), őket Pruskóczki Gáborné tanárnő segítette a felkészülésben. Szintén gratulálunk szép szerepléséért Munkácsi Tímeának (9. A), Veres Dominikának (9.A), Molnár Enikőnek (11. A), Hadobás Dávidnak (11. B), Hegedűs Gergelynek (11. B) is, akiknek felkészítő tanára Vavszeg Mária volt.

További szép eredményeket kívánunk!

 

 

2016-17. tanév

Év végi beszámoló – Humán munkaközösség (2016/17tanév)

A munkaközösségünk 6 tagból áll:  Bágyi Tamás, Bálintné Tóth Éva, Dr. Radványiné Fodor Valéria (mk. vezető), Pruskóczki Gáborné, Várhegyi György, Vavszeg Mária.
Tevékenységünk:

Szeptember: Elkészítettük a munkatervünket, valamint az iskolai ünnepségek és iskolarádiós műsorok beosztását, kitűztük a megszervezésre kerülő versenyeinket. A formai követelmények szerint megírtuk tanmeneteinket  az új kerettantervnek megfelelően és feltöltöttük a public-ba.
Nehézség: A 9,10. és 11. évfolyamon társadalomismeret tantárgyból és a 11-es szakképzősöknek magyar kommunikáció tantárgyból nincs megfelelő tankönyv, így több tankönyvből tanítunk.
Feladatunk: A lemorzsolódás csökkentése és a tehetséges tanulók felkutatása és szerepeltetése. A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók sok lehetőséget kapnak tanórán ismereteik bővítésére, elmélyítésére. A versenyekre és a műsorokra felkészítjük a tehetségeseket diákjainkat és lehetőséget nyújtunk nekik az iskolai, városi,országos versenyeken való részvételüket. Az iskola honlapját folyamatosan gondozzuk és a Kövesdi Újságban is többször publikáltunk iskolai programokról írt cikkeinket.
Szeptember 23  Széchenyi nap ünnepi műsora
Megszervezője Báintné Tóth Éva volt. Vavszeg Mária és Pruskóczki Gáborné a helyesírási totót szerveztek. Széchenyi totót a történelem tanárok állítottak össze, mely sok érdeklődőt vonzott.
Lebonyolítók: Várhegyi György, Bágyi Tamás és Dr. Radványiné Fodor Valéria. A Kövesdi Újságban cikkünk jelent meg a rendezvényről és a tanév folyamán több programunkról.
Magyarból szintfelmérőt írtak a 9-esek, amit a magyartanárok értékeltek.
Hittantáborok szervezése történt a 9-sek számára, a munkaközösségből Bágyi Tamás és Pruskóczkiné tanárnő vettek részt a lebonyolításban.
Szeptember 29.: Városi Mese és Prózamondó Versenyt szervezett a MASZK Színészeti Egyesület, melyen 7 tanuló képviselte iskolánkat.
Felkészítők: Vavszeg Mária, Pruskóczki Gáborné.
Tanulóink (Molnár Enikő és Hadobás Dávid) 2. illetve 3. helyezést értek el. Vavszeg tanárnő volt a felkészítőjük.
Játékos anyanyelvi vetélkedőn
indult 2 csapat iskolánkból, Vavszeg Mária és Pruskóczkiné felkészítésében. Pruskóczkiné csapata megyei fordulóba jutott.


Október:
Október 7-9: Vavszeg Mária 30 órás továbbképzésen vett részt az 1956-os forradalom témakörével kapcsolatban.

Vavszeg Mária És Pruskóczkiné 5 órás továbbképzésen vett részt , ami a hiperaktív gyerekekkel foglalkozott.
Október 21-23: Várhegyi György vett részt 30 órás továbbképzésen ugyanebben a témakörben.
Október 23-ai iskolai ünnepség: Munkaközösségünk szervezte, melyet  Vavszeg Mária és Pruskóczki Gáborné állított össze.

November:  

Pruskóczki Gáborné és Vavszeg Mária 5 órás továbbképzésen vett részt az új érettségivel kapcsolatban.
November 22.: A Szent László Gimnázium szavalóversenyén Dr. Radványiné Fodor Valéria zsűritagként vett részt.
November 25.: Szalagavató ünnepség szervezői Vavszeg Mária és Bálintné tanárnő voltak.
November 25.: 9. Országos Helyesírási versenyen részt vettek tanulóink (a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében).Induló versenyzők:  Hadobás Dávid. Országos 4. helyezést ért el (Vavszeg Mária tanítványa). A másik tanuló, Kelemen Júlia, felkészítője Pruskóczki Gáborné volt.
December:

Adventi gyertyagyújtásokra került sor  péntekenként.
Szervezők: Szabóné Varga Ágnes és Bágyi Tamás. Ők szervezték az egyik városi adventi ünnepséget is.  
December 14.: Istenes versek szavalóversenyét rendeztük karácsony témakörben 30 fő részvételével. Nagyon színvonalas előadásokat hallottunk.
December 21.: A lelki napon karácsonyi műsort mutatott be a 11.A osztály többsége a Közösségi Házban, Szabóné Varga Ágnes felkészítésében és Bálintné Tóth Éva segítségével.
A félév folyamán Bálintné Tóth Éva elkészítette portfólióját, majd a 2 félévben megszerezte a pedagógus 2 minősítést.
Január
Január 11.:Megyei helyesírási versenyen vett részt egy tanulónk Pruskóczki Gáborné felkészítésében 3. helyezést ért el.
Január 16.:
Félévi osztályozó vizsgákat bonyolítottunk le.

Február

Február 03: A Putnoki Tompa Mihály szavalóversenyen 5 tanuló vett részt. Vavszeg Mária 4 tanulót készített fel,Gonda Levente különdíjat kapott. Bálintné tanárnő egy tanulóval indult.

Március

Március 09: Városi szónokversenyt szerveztünk március 15-höz kapcsolódóan. Iskolánkból 12 tanuló vett részt:Vavszeg tanárnő 3 tanulóval (Gonda Levente 2. helyezést ért el),Bágyi Tamás tanítványa Puporka Ramóna 3. helyezett lett, Pruskóczkiné 2 tanulót, Radványiné 5 tanulót, Bálintné 1 tanulót indított a versenyen.

 

Április

Beneveztünk a katolikus iskolák számára meghirdetett Szent László Pályázatokra: 3 tanuló rajzpályázatra, 3 tanuló fotópályázatra küldte be munkáját Dr. Radványiné segítségével.

Bágyi Tamás irányításával csapatverseny részeként törvénykönyvet készítettek diákjaink és országos 1. helyezést értek el.

04.03:A városi költészet napi szavalóversenyen Vavszeg tanárnő 6 tanulót, Pruskóczkiné 4 tanulót és Bálintné 4 tanulót indított. Vavszeg tanárnő diákjai 2. és 3. helyet értek el.

04.04.Iskolánkban megrendeztük az SNI-s és BTM-es tanulók szépíró versenyét Pruskóczkiné tanárnő irányításával.

 

Május

05.05 Megszerveztük a ballagási műsort, Pruskóczkiné és Radványiné tanárnő irányításával. A sikeres műsort Szabóné Varga Ágnes hitoktató is segítette a zenés produkció betanításával.

Bágyi Tamás gyakornoki minősítése sikeres volt.

 

Június

Megszerveztük az osztályozó vizsgákat, lezártuk az év végi jegyeket. Kijavítottuk az írásbeli érettségi dolgozatokat, frissítettük és átalakítottuk a szóbeli tételsorokat.

Elláttuk a szóbeli érettségi vizsgán a kérdező tanári feladatokat. Iskolarádiós műsorainkban megemlékeztünk a kommunizmus áldozatairól, a magyar kultúra napjáról. Összeállítóik   Várhegyi György és Dr. Radványiné voltak. voltak.

Az egész tanévet jellemezte a zökkenőmentes segítőkész együttműködés, az aktív többlet feladat vállalás és a baráti légkör. Köszönöm minden kollégámnak a minőségi munkát és gratulálok a szép eredményekhez.

Mezőkövesd, 2017.06.23.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

munkaközösség vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szépíró verseny

2017. április 4-én 13 órától szépíró versenyt rendeztünk meg iskolánkban már 4. alkalommal a helyesírás alól felmentett SNI-s és BTM-es tanulók részére. Versenyünk célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése. A verseny résztvevői iskolánk azon tanulói voltak, akik érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek.

Ebben a tanévben 28 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja) című humoros írását kellett minél pontosabban lemásolni, melyre 45 perc állt a rendelkezésükre.

Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott: a szöveg összképe, elhelyezése, a szövegsorok harmóniája, tévesztés, hiba, hiány és a betűk egyenletessége.

Minden versenyző üdítőt és csokoládét kapott ajándékba.

Eredmények:

I. helyezett: Vámos Richárd 12. B

II. helyezett: Kada Nikolett 12. A

III. helyezett: Gál Laura 9. A

Gratulálunk nekik! Tárgyjutalmukat április 7-én, iskolánk lelki napján vehetik át.

A verseny megszervezésében, lebonyolításában és az írások értékelésében Pruskóczki Gáborné tanárnő és Bálintné Tóth Éva tanárnő vett részt. Köszönjük iskolánknak az anyagi támogatást.

 

Költészet napi szavalóverseny a Városi Könyvtárban

A magyar költészet napját József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Mezőkövesdi Városi Könyvtár szavalóversenyt hirdetett a település középiskolás diákjai számára. Nevezni a 200 éve született Arany János egyik versével lehetett.

2017. április 3-án 19 középiskolás fiatal mutatta meg tehetségét. A szavalóverseny 2. helyezettje Molnár Enikő, iskolánk 10. A osztályos diákja lett. A versenyen 3. helyezést ért el Gonda Levente, 11. E osztályos tanulónk. Felkészítő tanáruk Vavszeg Mária tanárnő volt. Gratulálunk a dobogósoknak a költemények színvonalas előadásáért!

Iskolánkból a következő diákok vettek még részt a versenyen egy-egy szép szavalattal:

Ócsai Virág (9. A), Virág Ágnes (9. A), Puporka Ramóna (12. G), Besenyei Piroska (10. A), Farkas Klaudia (10. A), Hadobás Dávid (10. B), Monostori Levente (10. B), Dargai Szabolcs (9. B), Hegedűs Gábor (9. B), Pataki Dániel (9. B), Tóth Szabolcs (9. B), Csóka Ákos (11. A). Felkészülésüket Bálintné Tóth Éva tanárnő, Pruskóczki Gáborné tanárnő és Vavszeg Mária tanárnő segítette. Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk!

 

2015-16. tanév

Éves beszámoló-Humán munkaközösség 2015-16 tanév

A munkaközösségünk 8 tagból áll:  Bágyi Tamás, Bálintné Tóth Éva, : Dr. Radványiné Fodor Valéria (mk vezető) Lázár M. Gabriella, Nyesténé Nagy Krisztina, Pruskóczki Gáborné, Szabóné Varga Ágnes, Vavszeg Mária.
Tevékenységünk:
Szeptember: Elkészítettük a munkatervünket, valamint az iskolai ünnepségek és iskolarádiós műsorok beosztását, kitűztük a megszervezésre kerülő versenyeinket. Új formai követelmények szerint megírtuk tanmeneteinket és feltöltöttük a public-ba.
Nehézség: A 10. és 11. évfolyamon társadalomismeret tantárgyból és a 11-es szakképzősöknek magyar kommunikáció tantárgyból nincs megfelelő tankönyv, így több tankönyvből tanítunk.
Feladatunk: A lemorzsolódás csökkentése és a tehetséges tanulók felkutatása és szerepeltetése. A gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak a hiányosságok pótlásához korrepetálásokat szervezünk. A versenyekre és a műsorokra felkészítjük a tehetségeseket.
Szeptember 18.: Széchenyi nap ünnepi műsora
Megszervezői Vavszeg Máris és Pruskóczki Gáborné voltak. A helyesírási verseny lebonyolítását is ők vállalták. Széchenyi totót szerveztünk, melyen sok érdeklődő vonzott.
Lebonyolítók: Lázár Mária Gabriella, Bágyi Tamás és Dr. Radványiné Fodor Valéria.
Szeptember 30.: Városi Mese és Prózamondó Versenyt szervezésett a MASZK Színészeti Egyesület ,melyen 13 tanuló képviselte iskolánkat.
Felkészítők: Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária, Dr. Radványiné Fodor Valéria és Bálintné Tóth Éva.
Gonda Levente 1. helyezett lett, Korpás Tamás különdíjat kapott (Vavszeg Mária és Pruskóczki Gáborné tanítványai)
Szeptember 21-25: Öko táborban vett részt szervezőként Dr. Radványiné és Pruskóczki Gáborné. 40 tanuló számára szerveztünk vetélkedőket, kirándulásokat másik három kollégával együtt a Tiszta tó környékén.
Október 23-ai városi ünnepség: Munkaközösségünk szervezte, melyet  a Közösségi Házban vittünk színpadra.
Felkészítők: Dr. Radványiné, Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária
November: „Anyanyelvi játékok” vetélkedő (Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében)
Pruskóczki Gáborné 4 fős csapattal jelentkezett. Az elődöntőben 4. helyezés értek el, a mezőkövesdi döntőben az 5. helyen végeztek tanulóink.
November 13.: Olvasási vetélkedőt szervezett Nyesténé Nagy Krisztina, melyen sikeresen szerepeltek diákjaink.
November 28.: Széchenyi Bál: Az előkészületekben aktívan részt vettünk, a műsort össze állította Dr. Radványiné Fodor Valéria és Szabóné Varga Ágnes. Pruskóczki Gáborné az egyik műsorvezető volt.
November 29.: 8. Országos Helyesírási versenyen részt vettek tanulóink (a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében).Induló versenyzők: Filkor Andrea és Hadobás Dávid. Hadobás Dávid országos 7. helyezést ért el (Vavszeg Mária tanítványa). A másik tanuló felkészítője Pruskóczki Gáborné volt.
December: Adventi gyertyagyújtásokra került sor  péntekenként.
Szervezők: Szabóné Varga Ágnes és Bágyi Tamás
December 2.: SNI-s és BTM-es tanulók 5. Országos Szépíró Versenyének iskolai fordulóját  Pruskóczki Gáborné és Vavszeg Mária szervezte meg. 27 fő vett részt, a 3 dobogós megyei fordulón képviseli iskolánkat.
December 18.: A lelki napon Betlehemes műsort mutatott be a 9.A osztály többsége a Közösségi Házban, Szabóné Varga Ágnes felkészítésében.
Január
Január 11.: Félévi osztályozó vizsgákat bonyolítottunk le.
Január 13. Oktatási Hivatal Megyei helyesírási versenyén Hadobás Dávid 2. helyezést ért el Vavszeg Mária felkészítésében.
Óralátogatások folyamatosan zajlottak a félév során, Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária, Bálintné Tóth Éva és Bágyi Tamás jó színvonalú, kiváló módszereket alkalmazó órát tartott.
Továbbképzések: Bálintné Tóth Éva a közoktatás vezetői képzés utolsó szakaszában jár. Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária pedagógus minősítési rendszerről szóló továbbképzésen vett részt.
Helyettesítés: 9 hétig volt táppénzen egyik kolleganőnk. Az ő folyamatos helyettesítését többnyire a munkaközösség tagjai végezték.

Január 22:A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolarádiós műsort készített Dr. Radványiné Fodor Valéria. A 2. félévtől Lázár Gabriella távozott iskolánkból. Az óráit Rajcsák Ferenc  óraadó  és a munkaközösség tagjai vitték tovább. Nyesténé Nagy Krisztina táppénen volt a 2. félévben, a könyvtárosi feladatokat új kolléganő látta el.

Február

Február 5.Putnokon a Tompa Mihály szavalóversenyen 5 tanuló vett részt Pruskóczkiné és Vavszeg tanárnő felkészítésében. A tanulók 2 különdíjat hoztak el.

Február 16. Megrendeztük az Istenes versek szavalóversenyét, amit nagy érdeklődés kísért. A zsűri szép szavalatokat hallott és díjazott.

Március

Március 4. Hejőkeresztúron az SNI-s, BTM-s tanulók 5. Országos Szépíró Versenye megyei fordulóján 3 tanuló indult. Második, Ötödik és nyolcadik helyezést értek el. Varga Boglárka bejutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk: Pruskóczkiné Gáborné és Vavszeg Mária. A 10. évfolyamosoknál próba kompetenciamérést íratott Bálintné és Vavszeg tanárnő. 30 órás továbbképzésen vett részt Vavszeg Mária a rendszerváltással kapcsolatosan. Az óralátogatások folyamatosan zajlottak a munkaközösség tagjainál.

március 15-ei műsor: Bálintné, Bágyi Tamás És Radványiné szervezésében került lebonyolításra.

Április

Április 11: A városi költészet napi szavalóversenyen Vavszeg Mária És Pruskóczkiné diákjai indultak Ördög Rebeka Különdíjat kapott.

A költészet napja alkalmából kassai színészek József Attila verseket adtak elő a közösségi Házban, ezen a programon 2 osztály tanulói vettek részt.

Április 20-án Lebonyolítottuk a végzős tanulók osztályozó vizsgáit.

Április 29: Ballagási műsor szervezését  Bálintné  vállalta és oldotta meg .

Május

Május 10: Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolája helyesírási versenyt hirdetett. 2 tanulónk sikeresen részt vett. Felkészítő tanáruk Vavszeg tanárnő volt.

május 10-én Operakalandon vettünk részt, melynek során Mozart Varázsfuvoláját tekintettük meg 40 diákkal együtt. Az egyik kísérő tanár Radványiné tanárnő volt. Felügyelő tanárok voltunk az érettségi és szakmai írásbeli vizsgákon. Tartottunk érettségi felkészítőket a szóbeli vizsgákra. Május 25-én lebonyolítottuk a kompetenciamérést a 10. osztályokban.

Június

június 3: trianoni emlékműsort készítettünk az iskolarádióban. Szervező: Radványiné

Június 8-án lebonyolítottuk az osztályozó vizsgákat. Lezártuk az év végi jegyeket. Részt vettünk a szóbeli érettségi vizsgákon és elláttuk a ránk váró feladatokat.

Szeretném megköszönni a munkaközösség minden tagjának a rendkívüli együttműködést és segítőkészséget ebben a sok plussz feladatot és kihívást tartalmazó tanévben.

Köszönöm a tehetséges tanulók felkarolását és a gyengébb képességűek felzárkóztatását. A hatékony pedagógiai munkát mutatja az érettségi vizsgákon nyújtott teljesítmény és a csökkenő lemorzsolódás is.

Mezőkövesd 2016.06.28                                                                         Dr. Radványiné Fodor Valéria

munkaközösség vezető

Ballagás

Tíz ballagó osztály diákjai búcsúztak el iskolánktól, tanáraiktól, diáktársaiktól az április 29-
én megrendezett ballagási ünnepségen. Még két technikus osztály is végez e tanévben.

Az esős délelőtt után borongós, de áldásosan kellemes délutáni időjárás kedvezett a szép esemény lebonyolításához.

Először 16 órai kezdettel szentmisén vettek részt a tanulók és rokonaik a Szent László
templomban. Az ünnepélyes szertartás végén az alsóbb évfolyamosoktól átvették a végzősök a megszentelt tarisznyákat, majd a ballagási menet elindult az iskolába.

Verses, zenés, irodalmi műsorral készültek a diáktársak a végzősök búcsúztatására, amit a
sportpályán felállított díszes színpadon adtak elő.  Csirmaz István igazgató útravaló gondolatai után a Széchenyi Alapítványi díjakat Dr. Fekete Zoltán polgármester úr, az okleveleket, könyv-, pénz- és egyéb jutalmakat Dr. Medvegy János apát plébános atya és Péter Zoltán igazgatóhelyettes adták át a kiemelkedő tanulmányi, szakmai és közösségi munkát végzett tanulóknak. Tállai András úr miniszterhelyettes, országgyűlési képviselőnk személyesen most először nem tudott jelen lenni, de üdvözletét és jókíváns%

Hozzászólások lezárva.