Humán

A munkaközösség tagjai:

Dr. Radványiné Fodor Valéria munkaközösség-vezető
történelem
Bálintné Tóth Éva magyar
Lukácsné Molnár Judit könyvtáros
Pruskóczki Gáborné magyar
Vavszeg Mária magyar
Várhegyi György történelem, német

2016-17. tanév

Szépíró verseny

2017. április 4-én 13 órától szépíró versenyt rendeztünk meg iskolánkban már 4. alkalommal a helyesírás alól felmentett SNI-s és BTM-es tanulók részére. Versenyünk célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése. A verseny résztvevői iskolánk azon tanulói voltak, akik érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek.

Ebben a tanévben 28 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja) című humoros írását kellett minél pontosabban lemásolni, melyre 45 perc állt a rendelkezésükre.

Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott: a szöveg összképe, elhelyezése, a szövegsorok harmóniája, tévesztés, hiba, hiány és a betűk egyenletessége.

Minden versenyző üdítőt és csokoládét kapott ajándékba.

Eredmények:

I. helyezett: Vámos Richárd 12. B

II. helyezett: Kada Nikolett 12. A

III. helyezett: Gál Laura 9. A

Gratulálunk nekik! Tárgyjutalmukat április 7-én, iskolánk lelki napján vehetik át.

A verseny megszervezésében, lebonyolításában és az írások értékelésében Pruskóczki Gáborné tanárnő és Bálintné Tóth Éva tanárnő vett részt. Köszönjük iskolánknak az anyagi támogatást.

 

Költészet napi szavalóverseny a Városi Könyvtárban

A magyar költészet napját József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Mezőkövesdi Városi Könyvtár szavalóversenyt hirdetett a település középiskolás diákjai számára. Nevezni a 200 éve született Arany János egyik versével lehetett.

2017. április 3-án 19 középiskolás fiatal mutatta meg tehetségét. A szavalóverseny 2. helyezettje Molnár Enikő, iskolánk 10. A osztályos diákja lett. A versenyen 3. helyezést ért el Gonda Levente, 11. E osztályos tanulónk. Felkészítő tanáruk Vavszeg Mária tanárnő volt. Gratulálunk a dobogósoknak a költemények színvonalas előadásáért!

Iskolánkból a következő diákok vettek még részt a versenyen egy-egy szép szavalattal:

Ócsai Virág (9. A), Virág Ágnes (9. A), Puporka Ramóna (12. G), Besenyei Piroska (10. A), Farkas Klaudia (10. A), Hadobás Dávid (10. B), Monostori Levente (10. B), Dargai Szabolcs (9. B), Hegedűs Gábor (9. B), Pataki Dániel (9. B), Tóth Szabolcs (9. B), Csóka Ákos (11. A). Felkészülésüket Bálintné Tóth Éva tanárnő, Pruskóczki Gáborné tanárnő és Vavszeg Mária tanárnő segítette. Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk!

 

2015-16. tanév

Éves beszámoló-Humán munkaközösség 2015-16 tanév

A munkaközösségünk 8 tagból áll:  Bágyi Tamás, Bálintné Tóth Éva, : Dr. Radványiné Fodor Valéria (mk vezető) Lázár M. Gabriella, Nyesténé Nagy Krisztina, Pruskóczki Gáborné, Szabóné Varga Ágnes, Vavszeg Mária.
Tevékenységünk:
Szeptember: Elkészítettük a munkatervünket, valamint az iskolai ünnepségek és iskolarádiós műsorok beosztását, kitűztük a megszervezésre kerülő versenyeinket. Új formai követelmények szerint megírtuk tanmeneteinket és feltöltöttük a public-ba.
Nehézség: A 10. és 11. évfolyamon társadalomismeret tantárgyból és a 11-es szakképzősöknek magyar kommunikáció tantárgyból nincs megfelelő tankönyv, így több tankönyvből tanítunk.
Feladatunk: A lemorzsolódás csökkentése és a tehetséges tanulók felkutatása és szerepeltetése. A gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak a hiányosságok pótlásához korrepetálásokat szervezünk. A versenyekre és a műsorokra felkészítjük a tehetségeseket.
Szeptember 18.: Széchenyi nap ünnepi műsora
Megszervezői Vavszeg Máris és Pruskóczki Gáborné voltak. A helyesírási verseny lebonyolítását is ők vállalták. Széchenyi totót szerveztünk, melyen sok érdeklődő vonzott.
Lebonyolítók: Lázár Mária Gabriella, Bágyi Tamás és Dr. Radványiné Fodor Valéria.
Szeptember 30.: Városi Mese és Prózamondó Versenyt szervezésett a MASZK Színészeti Egyesület ,melyen 13 tanuló képviselte iskolánkat.
Felkészítők: Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária, Dr. Radványiné Fodor Valéria és Bálintné Tóth Éva.
Gonda Levente 1. helyezett lett, Korpás Tamás különdíjat kapott (Vavszeg Mária és Pruskóczki Gáborné tanítványai)
Szeptember 21-25: Öko táborban vett részt szervezőként Dr. Radványiné és Pruskóczki Gáborné. 40 tanuló számára szerveztünk vetélkedőket, kirándulásokat másik három kollégával együtt a Tiszta tó környékén.
Október 23-ai városi ünnepség: Munkaközösségünk szervezte, melyet  a Közösségi Házban vittünk színpadra.
Felkészítők: Dr. Radványiné, Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária
November: „Anyanyelvi játékok” vetélkedő (Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében)
Pruskóczki Gáborné 4 fős csapattal jelentkezett. Az elődöntőben 4. helyezés értek el, a mezőkövesdi döntőben az 5. helyen végeztek tanulóink.
November 13.: Olvasási vetélkedőt szervezett Nyesténé Nagy Krisztina, melyen sikeresen szerepeltek diákjaink.
November 28.: Széchenyi Bál: Az előkészületekben aktívan részt vettünk, a műsort össze állította Dr. Radványiné Fodor Valéria és Szabóné Varga Ágnes. Pruskóczki Gáborné az egyik műsorvezető volt.
November 29.: 8. Országos Helyesírási versenyen részt vettek tanulóink (a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében).Induló versenyzők: Filkor Andrea és Hadobás Dávid. Hadobás Dávid országos 7. helyezést ért el (Vavszeg Mária tanítványa). A másik tanuló felkészítője Pruskóczki Gáborné volt.
December: Adventi gyertyagyújtásokra került sor  péntekenként.
Szervezők: Szabóné Varga Ágnes és Bágyi Tamás
December 2.: SNI-s és BTM-es tanulók 5. Országos Szépíró Versenyének iskolai fordulóját  Pruskóczki Gáborné és Vavszeg Mária szervezte meg. 27 fő vett részt, a 3 dobogós megyei fordulón képviseli iskolánkat.
December 18.: A lelki napon Betlehemes műsort mutatott be a 9.A osztály többsége a Közösségi Házban, Szabóné Varga Ágnes felkészítésében.
Január
Január 11.: Félévi osztályozó vizsgákat bonyolítottunk le.
Január 13. Oktatási Hivatal Megyei helyesírási versenyén Hadobás Dávid 2. helyezést ért el Vavszeg Mária felkészítésében.
Óralátogatások folyamatosan zajlottak a félév során, Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária, Bálintné Tóth Éva és Bágyi Tamás jó színvonalú, kiváló módszereket alkalmazó órát tartott.
Továbbképzések: Bálintné Tóth Éva a közoktatás vezetői képzés utolsó szakaszában jár. Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária pedagógus minősítési rendszerről szóló továbbképzésen vett részt.
Helyettesítés: 9 hétig volt táppénzen egyik kolleganőnk. Az ő folyamatos helyettesítését többnyire a munkaközösség tagjai végezték.

Január 22:A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolarádiós műsort készített Dr. Radványiné Fodor Valéria. A 2. félévtől Lázár Gabriella távozott iskolánkból. Az óráit Rajcsák Ferenc  óraadó  és a munkaközösség tagjai vitték tovább. Nyesténé Nagy Krisztina táppénen volt a 2. félévben, a könyvtárosi feladatokat új kolléganő látta el.

Február

Február 5.Putnokon a Tompa Mihály szavalóversenyen 5 tanuló vett részt Pruskóczkiné és Vavszeg tanárnő felkészítésében. A tanulók 2 különdíjat hoztak el.

Február 16. Megrendeztük az Istenes versek szavalóversenyét, amit nagy érdeklődés kísért. A zsűri szép szavalatokat hallott és díjazott.

Március

Március 4. Hejőkeresztúron az SNI-s, BTM-s tanulók 5. Országos Szépíró Versenye megyei fordulóján 3 tanuló indult. Második, Ötödik és nyolcadik helyezést értek el. Varga Boglárka bejutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk: Pruskóczkiné Gáborné és Vavszeg Mária. A 10. évfolyamosoknál próba kompetenciamérést íratott Bálintné és Vavszeg tanárnő. 30 órás továbbképzésen vett részt Vavszeg Mária a rendszerváltással kapcsolatosan. Az óralátogatások folyamatosan zajlottak a munkaközösség tagjainál.

március 15-ei műsor: Bálintné, Bágyi Tamás És Radványiné szervezésében került lebonyolításra.

Április

Április 11: A városi költészet napi szavalóversenyen Vavszeg Mária És Pruskóczkiné diákjai indultak Ördög Rebeka Különdíjat kapott.

A költészet napja alkalmából kassai színészek József Attila verseket adtak elő a közösségi Házban, ezen a programon 2 osztály tanulói vettek részt.

Április 20-án Lebonyolítottuk a végzős tanulók osztályozó vizsgáit.

Április 29: Ballagási műsor szervezését  Bálintné  vállalta és oldotta meg .

Május

Május 10: Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolája helyesírási versenyt hirdetett. 2 tanulónk sikeresen részt vett. Felkészítő tanáruk Vavszeg tanárnő volt.

május 10-én Operakalandon vettünk részt, melynek során Mozart Varázsfuvoláját tekintettük meg 40 diákkal együtt. Az egyik kísérő tanár Radványiné tanárnő volt. Felügyelő tanárok voltunk az érettségi és szakmai írásbeli vizsgákon. Tartottunk érettségi felkészítőket a szóbeli vizsgákra. Május 25-én lebonyolítottuk a kompetenciamérést a 10. osztályokban.

Június

június 3: trianoni emlékműsort készítettünk az iskolarádióban. Szervező: Radványiné

Június 8-án lebonyolítottuk az osztályozó vizsgákat. Lezártuk az év végi jegyeket. Részt vettünk a szóbeli érettségi vizsgákon és elláttuk a ránk váró feladatokat.

Szeretném megköszönni a munkaközösség minden tagjának a rendkívüli együttműködést és segítőkészséget ebben a sok plussz feladatot és kihívást tartalmazó tanévben.

Köszönöm a tehetséges tanulók felkarolását és a gyengébb képességűek felzárkóztatását. A hatékony pedagógiai munkát mutatja az érettségi vizsgákon nyújtott teljesítmény és a csökkenő lemorzsolódás is.

Mezőkövesd 2016.06.28                                                                         Dr. Radványiné Fodor Valéria

munkaközösség vezető

Ballagás

Tíz ballagó osztály diákjai búcsúztak el iskolánktól, tanáraiktól, diáktársaiktól az április 29-
én megrendezett ballagási ünnepségen. Még két technikus osztály is végez e tanévben.

Az esős délelőtt után borongós, de áldásosan kellemes délutáni időjárás kedvezett a szép esemény lebonyolításához.

Először 16 órai kezdettel szentmisén vettek részt a tanulók és rokonaik a Szent László
templomban. Az ünnepélyes szertartás végén az alsóbb évfolyamosoktól átvették a végzősök a megszentelt tarisznyákat, majd a ballagási menet elindult az iskolába.

Verses, zenés, irodalmi műsorral készültek a diáktársak a végzősök búcsúztatására, amit a
sportpályán felállított díszes színpadon adtak elő.  Csirmaz István igazgató útravaló gondolatai után a Széchenyi Alapítványi díjakat Dr. Fekete Zoltán polgármester úr, az okleveleket, könyv-, pénz- és egyéb jutalmakat Dr. Medvegy János apát plébános atya és Péter Zoltán igazgatóhelyettes adták át a kiemelkedő tanulmányi, szakmai és közösségi munkát végzett tanulóknak. Tállai András úr miniszterhelyettes, országgyűlési képviselőnk személyesen most először nem tudott jelen lenni, de üdvözletét és jókívánságait küldte a ballagóknak.

Vásárlási utalványt adott át Tóth Imre úr az ipartestület elnöke. A vállalatok képviselői,
a Bakai Kft., a Schoen+Shandt Kft., a B-A-Z Megyei Agrárkamara elnöke jutalmakat és állásajánlatokat nyújtottak át a végzős tanulóinknak.

Az ünnepség záró momentumaként a ballagási menet végigvonult a feldíszített tantermeken, majd a jövőre ballagó diákok képviselői átvették az iskola zászlaját az ünnepeltektől.

Végezetül Dr. Medvegy János apát plébános atya áldását adta a jelenlévőkre, a vizsgák előtt álló tanulóinkra. Gratulálunk az osztályoknak, az osztályfőnököknek, Korpás Zsoltnénak a Szülői Munkaközösség elnökének, Bálintné Tóth Éva tanárnő műsorszervezőnek, minden kedves közreműködőnek, akik emlékezetessé varázsolták ballagási ünnepségünket.

Költészet napi szavalóverseny

A Mezőkövesdi Városi Könyvtár idén is meghirdette Költészet napi szavalóversenyét. 2016. április 11-én 20 középiskolás fiatal mutatta meg tehetségét. Mindannyian Tóth Árpád egy szabadon választott versét adták elő, akinek az idén ünnepeltük születésének 130. évfordulóját.

Iskolánkat 7 tanuló képviselte.

A könyvtárosok különdíját Ördög Rebeka, 12. A osztályos tanuló kapta. Felkészítő tanára Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Szépen szerepeltek a többiek is:

Bíró Melitta Zoé (9. A), Barna Stella (9. A), Besenyei Piroska (9. A), Molnár Enikő (9. A), Hadobás Dávid (9. B). Felkészítő tanáruk Vavszeg Mária tanárnő volt.

Rajna Viktor Károly (11. B). Felkészítő tanára Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

Március 15-i megemlékezés

Iskolánk tanulói 2015. március 11-én, pénteken emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadság168. évfordulójáról.

Az ünnepi műsort Bálintné Tóth Éva, Bágyi Tamás és Dr. Radványiné Fodor Valéria állította össze. A hetekig tartó próbák,a sok gyakorlás, a sok munka eredményeként jó színvonalú előadást állítottak színpadra a tanulók.

A díszudvar délelőtt 10 órára megtelt diákokkal, tanárokkal, valamint a műsorban részt vevő szereplőkkel. A Himnusz közös eléneklését követően Dr. Medvegy János apát plébánosmondott beszédet, melyben a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek aktualitását hangsúlyozta.

Az ünnepi köszöntő után tanulóink mutatták be műsorukat, melyben felidézték a ’48-as eseményeket. A műsor zárásaként Molnár Enikő 9.A osztályos tanuló olvasta fel szónoklatát, melynek fontos részét képezte március 15-e üzenete a mai fiatalok számára. Egy szép gondolat a diákszónoklatból:

„Az összefogáshoz bizalomra van szükség, amely nélkül az ország nem működhet jól. Mindez igaz településünk lakóira is, hiszen Mezőkövesd és környéke a mi kis országunk, földünk, életterünk. Minden nap küzdünk, hogy szebbé élhetőbbé tegyük településünket. „

Az emelkedett hangulatú iskolai program a Szózat közös éneklésével zárult.

Megyei Szépíró Verseny

Március 04-én 3 tanuló képviselte iskolánkat az SNI-s, BTM-es tanulók részére megrendezett szépíró verseny megyei fordulóján, melyet a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában szerveztek meg.

Az V. kategóriában gimnazisták, szakközépiskolások és szakiskolások versenyeztek. Összesen 7 középiskola 21 tanulója mérhette össze szépen író tehetségét.

A tanulók feladata Lackfi János Ricsajozók című versének pontos, szöveghű másolása volt.

A versenyt követően a szakmai zsűri munkája alatt a tanulók bábjátékot tekinthettek meg, valamint ügyességi játékokban vehettek részt. A szervezők apró ajándékokkal is kedveskedtek nekik.

Szép eredményekkel zártuk a napot:

8. helyezett lett Dobó István 13. B osztályos tanuló. Felkészítő tanára Vavszeg Mária tanárnő volt.

Az 5. helyen végzett Ördög Rebeka 12. A osztályos tanuló;

2. helyezést ért el Varga Boglárka 12. A osztályos tanuló, aki így bejutott az április 16-án tartandó országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Oklevélben és könyvjutalomban részesültek tanulóink. További szép sikereket kívánunk!

Istenes versek szavalóversenye

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola humán munkaközössége az Istenes versek szavalóversenyét, melyen diákjaink által választott és előadott költeményeket hallgathattunk meg.

A versenyre 2016. február 16-án került sor az iskolai kápolnában, ahol 15 tanuló mutatta meg tehetségét és rátermettségét.

A hitoktatókból és pedagógusokból álló zsűri tanácskozása után a következő eredmények születtek: 1. helyezett lett Gonda Levente 10. F osztályos tanuló, aki Reményik Sándor Az én békességem című versét igen kifejező előadásmóddal szavalta el. A 2. helyezést Bodnár Bertalan 9. A osztályos diákunk érte el, ő Reményik Sándor Kegyelem című alkotását tolmácsolta. A 3. helyezést Farkas Klaudia kapta a 9. A osztályból Reményik Sándor Egymás helyett című versének előadásáért. A zsűri különdíjat ítélt oda Barna Stella 9. A osztályos tanulónak, aki Reményik Sándor Ne ítélj című költeményét mutatta be.

Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítő tanáruknak, Vavszeg Mária tanárnőnek!

További sikereket kívánunk a többi versenyzőnek is, valamint felkészítő tanáraiknak, Bálintné Tóth Éva tanárnőnek és Pruskóczki Gáborné tanárnőnek!

Köszönjük a zsűri és a közönség figyelmét, valamint Dr. Radványiné Fodor Valéria munkaközösség vezető szervező munkáját.

A humán munkaközösség tagjai

 

Implom József középiskolai helyesírási verseny

Az Oktatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében január közepén szervezte meg az Implom József középiskolai helyesírási versenyt, amelyet a híres gyulai születésű tanárról, nyelvészről neveztek el.

A megyei fordulón Hadobás Dávid 9. B osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A verseny két fordulóból állt: egy tollbamondásból és helyesírási tesztfeladatokból.

Gratulálunk Hadobás Dávidnak, aki a megyei helyesírási versenyen 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Vavszeg Mária tanárnő volt.

További szép eredményeket kívánunk!

Hadobás Dávid

 

 

 

 

 

Tompa Mihály szavalóverseny

DSCF9704A putnoki Gomba Levente Gimnázium hagyományához híven 2016. februárjában is meghirdette a Tompa Mihály szavalóversenyt. Az első kategóriába az általános iskolák felső tagozatos tanulói jelentkezhettek. A második kategóriában középiskolások vettek részt.

A versenyzőknek egy szabadon választott Tompa Mihály-költeményt és egy magyar költő szabadon választott versét kellett bemutatniuk. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Bodnár Bertalan 9. A, Kovács Márk 9. F, Gonda Levente 10. F, Rajna Viktor Károly 11. B és Ördög Rebeka 12. A osztályos tanuló.

A jelentkezők nagy száma miatt külön zsűrizték a 9-10., valamint a 11-12. osztályos szavalatokat. A 9-10. osztályosok közül gratulálunk Gonda Leventének, aki a versek szép előadásáért különdíjat kapott! A 11-12. osztályos tanulók közül gratulálunk Ördög Rebekának, aki szép magyar beszédjéért szintén különdíjat kapott! További sikereket kívánunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak, Pruskóczki Gáborné tanárnőnek és Vavszeg Mária tanárnőnek!

 

 

V. Országos Szépíró Verseny

SONY DSCA 2015/16-os tanévben is országosan szépen író versenyt hirdetett sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek számára a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány. Érvényes szakértői véleménnyel rendelkező tanulók jelentkezhettek a versenyre.

A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése.

Az iskolai forduló megszervezésére 2015. december 02-án került sor intézményünkben, ahol 20 tanuló mérte össze szépen író tehetségét. Feladatuk Leon: Fény és Sötétség c. vers szövegének minél pontosabb másolása volt, melyre 45 perc állt a rendelkezésükre. Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott: a szöveg összképe, elhelyezése és a szövegsorok harmóniája. Minden résztvevő tollat kapott ajándékba.

A megyei fordulóban 3 tanuló képviselheti iskolánkat:

 • Ördög Rebeka 12. A, Varga Boglárka 12. A, valamint Dobó István 13. B osztályos tanuló.
 • Különdíjas lett: Kada Nikoletta 11. A osztályos tanuló.

Gratulálunk nekik! Nyereményeiket december 18-án, iskolánk lelki napján vehetik át.

A verseny előmunkálataiban, lebonyolításában és az írások értékelésében Pruskóczki Gáborné tanárnő és Vavszeg Mária tanárnő vett részt.

„Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” című vetélkedő

Iskolánk első alkalommal nevezett be az „Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” című vetélkedőre, melyet a miskolci Nemzeti Művelődési Intézet hirdetett meg.

A verseny célja az volt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, valamint a Felvidéken tanuló általános- és középiskolások körében népszerűsítse a magyar nyelvet, az anyanyelvápolást.

Iskolánk csapatának tagjai: Antal Krisztián, Bajzáth László, Filkor Andrea, Molnár Tamás és Pásztor Viktor. Mindannyian a 11. G osztály tanulói. Felkészítő tanáruk Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

2015. november 13-án teljesítette a csapat az első, írásbeli fordulót. Változatos feladatokat kellett megoldaniuk, pl. szinonimák keresése, homonimák, anagrammák, palindromok, híres emberek jelzői, eszperente versírás stb. A 22 középiskolás csapattal versenyezve, időt és energiát nem kímélve sikerült bejutniuk a megyei döntőbe, melyre 2015. december 07-én került sor a mezőkövesdi Közösségi Házban. Iskolánk csapata a 4. helyen végzett.

A középdöntőben nagy szerepet kapott a nyelvi kreativitás és leleményesség, a verbális és nonverbális kommunikációs készség, az illemtan, valamint az általános műveltségre vonatkozó kérdésekkel is találkozhattak a résztvevők.

A tanulók ezzel a versengéssel is tettek egy apró lépést anyanyelvünkért. Gratulálunk a sikerükhöz!

 

Katolikus iskolák helyesírási versenye

DSCF9667A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2015. november 20-án rendezte meg a katolikus középiskolák országos helyesírási versenyét, melyen iskolánk két tanulóval indult.

Gratulálunk Hadobás Dávid 9. B osztályos tanulónak, aki az országos versenyen 7. helyezést ért el 33 versenyző közül. Felkészülését Vavszeg Mária tanárnő segítette.

Szépen szerepelt a megmérettetésen Filkor Andrea a 11. G-ből, akinek felkészítő tanára Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

További szép eredményeket kívánunk!

Október 23-i városi ünnepség

SONY DSCA Közösségi Házban került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségre, amit iskolánk tanulói adtak elő.

Október 22-én 13 órakor vette kezdetét a megemlékezés, melyen ifj. Pázmándi László előadta édesapja “Lelőtt torony” című versét. Az ünnepi szónok Tállai András miniszterhelyettes volt, aki felidézte az ’56-os eseményeket, egyéni sorsokat mutatott be, s példaként állította a forradalmár ifjakat a mai diákok elé.

A tanulók által előadott műsorban verses, zenés összeállítás során mutatták be a forradalmi eseményeket, a megrázó történelmi valóságot. Az előadás erősítette a hazaszeretetet és a nemzeti büszkeséget.

A program a Szózat közös eléneklésével zárult. A színvonalas műsort a következő pedagógusok állították össze és tanították be: Dr. Radványiné Fodor Valéria, Pruskóczki Gáborné, Vavszeg Mária, Gáspárné Nyitrai Éva, Kozma Róbert.

 

Mese- és prózamondó verseny a Közösségi Házban

meseA MASZK Egyesület 2015. szeptember 30-án mese- és prózamondó versenyt rendezett nagy mesemondónk, Benedek Elek születésnapja alkalmából a Közösségi Ház színháztermében. A versenyre 23 tanuló érkezett. A versenyzőket háromfős szakmai zsűri értékelte és díjazta.

A diákoknak egy szabadon választott nép-, illetve műmesét vagy prózarészletet kellett előadniuk. A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolát 14 tanuló képviselte. A verseny 1. helyezettje Gonda Levente 10. F osztályos tanuló lett. Felkészítője Vavszeg Mária tanárnő volt. Kiemelkedő teljesítményéért külön oklevélben részesült Korpás Tamás 11. B osztályos tanuló. Felkészítője Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Nagyon szépen szerepeltek a következő diákok is: Jávor Ilona 12. G osztályos tanuló. Felkészítője Bálintné Tóth Éva tanárnő volt. Filkor Andrea 11. G és Monostori Levente 9. B osztályos tanuló. Felkészítőjük Dr. Radványiné Fodor Valéria tanárnő volt. Chrudinák Daniella, Bessenyei Piroska és Molnár Enikő 9. A osztályos tanulók. Felkészítőjük Vavszeg Mária tanárnő volt. Farkas Alexandra 9. E, Rajna Viktor Károly 11. B, Ördög Rebeka 12. A, Minka Réka 12. A és Asztalos Szebasztián 10. D osztályos tanulók. Felkészítőjük Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak!

 

Széchenyi Nap

SONY DSCSzeptember 18-án 7:30-kor kezdődött az ünnepi megemlékezés, melyen a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola tantestülete és tanulói vettek részt.

A zenés, verses irodalmi műsorban nyomon követték Széchenyi István, a legnagyobb magyar pályafutását és rendkívül sokrétű tevékenységét, melyet az ország korszerűsítése hatott át.

Az ünnepi műsorban – melyet Pruskóczki Gáborné és Vavszeg Mária tanárnők állítottak össze- a felsőbb éves tanulók mellett kilencedikes diákjaink is szerepeltek.

Dr. Medvegy János apát-plébános, Csirmaz István, az iskola igazgatója és a diákönkormányzat képviselője megkoszorúzta iskolánk névadójának mellszobrát.

Dr. Medvegy János ünnepi beszédében szólt a fiatalokhoz, és példaként állította a diákok elé a szenteket és a hősöket. Végül Csirmaz István igazgató osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel és bátorította a tanulókat, hogy minél többen vegyenek részt a Széchenyi nap tanulmányi és sportvetélkedőin.

 

IV. Országos Szépíró Verseny

DSCN0017A 2014/15-ös tanévben a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány országosan szépen író versenyt hirdetett sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek számára. Érvényes szakértői véleménnyel rendelkező tanulók jelentkezhettek a versenyre.

A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése.

Az iskolai forduló megszervezésére 2014. december 04-én került sor intézményünkben. 18 tanuló mérte össze szépen író tehetségét. Feladatuk Varró Dániel: Email és Petőcz András: Internet-vers szövegének minél pontosabb másolása volt, melyre 60 perc állt a rendelkezésükre. Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott pl. a szöveg összképe, elhelyezése, a szövegsorok harmóniája, a betűk egyenletessége stb. Minden résztvevő tollat és péksüteményt kapott ajándékba.

Iskolai fordulónk eredményei:

I. helyezett Nagy Nikoletta Mónika 9. E

II. helyezett Ördög Rebeka 11. A

III. helyezett Sütő Szebasztián 9. H

Különdíjas: Kada Nikolett Ilona 10. A

A verseny előmunkálataiban Fehér Anikó tanárnő, a verseny megszervezésében, lebonyolításában és az írások értékelésében Csendes Tímea tanárnő és Pruskóczki Gáborné tanárnő vett részt.

Az első három helyezést elért tanulónk képviselte iskolánkat a B-A-Z megyei fordulón, melyhez a helyszínt a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola biztosította 2015. február 23-án. A versenyen a megye általános és középiskoláiból 196 tanuló vett részt korcsoportonként öt kategóriában. Az ötödik kategóriába 37 tanuló nevezett összesen, amelyben gimnazisták, középiskolások és szakiskolások versenyeztek egymással. Feladatként Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban című szöveg másolását kapták, mely pontos megfigyelést és kitartó munkát igényelt a versenyzőktől.

A versenyt követően a szakmai zsűri munkája alatt a tanulók táncbemutatót tekinthettek meg, valamint ügyességi játékokban vehettek részt. A szervezők apró ajándékokkal is kedveskedtek nekik.

Iskolánk tanulóinak ugyan nem sikerült bejutni az országos döntőbe, de így is született szép eredmény. Annak ellenére, hogy első alkalommal vettünk részt ezen a versenyen, Nagy Nikoletta Mónika 9. E osztályos tanuló megyei 9. helyezést ért el. Gratulálunk!

Helytörténeti vetélkedő

DSCN0244Az I. Matyó Világtalálkozó alkalmából a Városi Könyvtár szervezésében helyismereti vetélkedő került megszervezésre a helyi középiskolás diákok számára, melyre három fős csapatokkal lehetett jelentkezni.

A Szent László Gimnáziumból 6, iskolánkból pedig 9 csapat nevezett be a versenyre.

A vetélkedő 2 írásbeli és 1 szóbeli fordulóból állt. Az írásbeli fordulókból az első hat, legtöbb pontot elért csapat került be a június 04-én megtartott döntőbe, melyre csak iskolánk tanulói jutottak be.

A csapatok, akik a végső hajrában összemérték tudásukat:

a 10. B osztályból az UOL, a FUNKTASZTIK és az XIXO csapat

a 11. A osztályból a nem YOLORA tettél és a SNIKERS csapat, valamint

a 11. G osztályból a MATYÓ RÓZSA csapat.

Az írásbeli fordulók során változatos feladatokat kellett megoldaniuk a mezőkövesdi nevezetességekhez és a matyó hagyományokhoz kapcsolódóan. Ellátogattak a Matyó Múzeumba, a Gépmúzeumba, a Galériába, ahol rendkívüli tárlatvezetésen vettek részt. A szóbeli fordulóra 10 perces prezentációt kellett készíteni a város egy nevezetes épületéről vagy köztéri szobráról.

Ezek bemutatása után több részből álló feladatokat kellett még megoldaniuk.

A rendkívül szoros versenyben a következő végeredmény született:

I. helyezett a FUNKTASZTIK csapat, melynek tagjai: Rajna Viktor Károly, Csordás Vince és Szabó Dániel. Felkészítő tanáruk Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

II. helyezett a MATYÓ RÓZSA csapat,melynek tagjai: Csótó Dóra, Nagy Kármen és Pázmándi Melinda. Felkészítő tanáruk Dr. Radványiné Fodor Valéria tanárnő volt.

III. helyezett a nem YOLORA tettél csapat, melynek tagjai: Agócs Ádám és Juhász Gergő. Felkészítő tanáruk Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

Diákjaink értékes tárgyjutalmakat vehettek át az ünnepélyes díjátadón Dr. Fekete Zoltán polgármester úrtól.

Gratulálunk minden induló csapatnak a színvonalas teljesítményért!

no images were found

Városi szónokverseny

SONY DSC2015. március 03-án rendezte meg intézményünk az iskolai kápolnában a városi szónokversenyt március 15-höz kapcsolódóan. A versenyen összesen 10 tanuló indult a két helyi középiskolából. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Vavszeg Mária tanítványa: Gonda Milán (12.b), Dr. Radványiné Fodor Valéria tanítványai: Varga Izolda (12.c), Fodor Zsolt (13.b), Rajna Viktor (10.b). Lázár Gabriella tanítványa: Borza Dániel (9.d). A verseny rendkívül szoros volt. Az I. helyezést a Szent László Gimnázium tanulója, Bak Pál szerezte meg. A II. helyen Gonda Milán, a III. helyen Varga Izolda, iskolánk tanulói végeztek. Minden versenyzőnek és tanáraiknak is köszönjük a szép helytállást. Büszkék voltunk rájuk!

Költészet napi szavalóverseny

DSCN0216A Mezőkövesdi Városi Könyvtár szervezésében idén is megrendezésre került a Költészet napi szavalóverseny. 2015. április 13-án 40 középiskolás fiatal mutatta meg tehetségét. Mindannyian Reményik Sándor egy szabadon választott versét adták elő. Iskolánkat 16 tanuló képviselte. A szavalóverseny 2. helyezettje Gonda Levente (9. F) lett. Felkészítő tanára Vavszeg Mária tanárnő volt. A könyvtárosok különdíját Rajna Viktor Károly (10. B) kapta. Felkészítő tanára Pruskóczki Gáborné tanárnő volt.

 

Istenes versek szavalóversenye

2015. február 19-én rendeztük meg iskolánk kápolnájában második alkalommal szavalóversenyünket, amelyen vallásos témájú költemények előadásával lehetett indulni.

Előzetesen 31 tanuló jelezte indulási szándékát, és bár az influenzajárvány többüket távol tartotta a szerepléstől, szerencsére több tanuló is jelentkezett a helyükre.

Így a verseny napján ünneplőbe öltözött, izguló, lelkes diákok és magyar tanáraink várták a verseny kezdetét.

Szebbnél szebb szavalatokat hallhattunk mind az alsóbb, mint a felsőbb éves tanulók előadásaiban. A legtöbben Ady Endre, Babits Mihály, Sík Sándor költeményei közül választottak.

A zsűri tagjai – Barta Judit igazgató helyettes tanárnő, Szabóné Varga Ágnes tanárnő és Bágyi Tamás – nem toltak könnyű helyzetben. A sokszor szoros pontozási eredmény végén a következő eredmény született:

I. kategória – szakképzősök

 1. Asztalos Szebasztián 9.F
 2. Markó Viktória 11.E
 3. Polgár Dániel 9.D

II. kategória – szakközépiskolások

 1. Varga Izolda 12.C
 2. Rontó Csaba 3/12.G
 3. Gonda Milán 12.B

Gratulálunk a nyerteseknek, de minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak is!

 

A szeretet karácsonya

asztalos_szebasztian_9fA sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium által kiírt „A szeretet karácsonya” című pályázatra Asztalos Szebasztián 9. F osztályos tanuló három verssel pályázott. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2014. december 12-én került sor. A verseny 17 pályázója közül versírás kategóriában Asztalos Szebasztián verseit értékelték a legjobbnak. Tanulónk felkészülését Vavszeg Mária tanárnő segítette.

Asztalos Szebasztián:

A szeretet karácsonya 1.

A szeretet karácsonya,
a karácsony fája,
a szeretet körbeállja,
az ember megcsodálja.

A pillanatnak élnek,
sosem felednek,
együtt lehetnek,
mindent megtehetnek.

Ilyen ez a karácsony,
a szeretet karácsonya,
amikor valóra válik minden csoda:
a szeretet a szíveket egymásba fonja.

A szeretet karácsonya 2.

A mákos bejgli finom illata
a családot asztalhoz csalja.
A szeretet ott van mindenhol,
az ünnep a szeretetről szól.

Adni vagy kapni?
Szeretni vagy utálni?
Karácsonykor örömet szerezni!
Sokkal jobb, mint önzőnek lenni.

A szeretet körülvesz minket,
amit érzünk, színtiszta szeretet.
A hóesés mindenkit megnyugtat,
az ablakból nézzük a hóembert, aki ránkmutat.

Egy szív, egy lélek, egy szeretet, egy ünnep.
Ezért szép az egész élet!
A fa alatt gyűlnek az ajándékok,
békés, áldott karácsonyt kívánok!

A szeretet karácsonya 3.

Ünnepi vacsora készül ma este.
Eljött a karácsony, a szeretet ünnepe.
Egész évben ez a legszebb ünnep,
a gyerekek várják, hisz meglepik őket.

Megenyhült az idő, szállingózik a hó.
Kisült a diós bejgli meg a mákos patkó.
Itt benn meleg van, fűt a kandalló,
Odakinn egyre sűrűbben esik a hó.

Minden karácsonykor elmondjuk az imát…
Köszönjük ezt a finom vacsorát…
Egyre jobban és jobban esik a hó…
Karácsonykor a szeretet a legszebb szó.

 

 

Váci helyesírási verseny

vác_ikonA váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2014. november 21-én rendezte meg a Katolikus Középiskolák VII. Országos Helyesírási Versenyét. Iskolánkat Bogdány Erik 10. B és Gonda Milán 12. A osztályos tanuló képviselte. A verseny ünnepélyes megnyitása után a diákok a II. János Pál Teremben kezdték el a helyesírási feladatlap megoldását. A feladatsor három részből állt: először száz szót kellett kipótolni ly-nal vagy j-vel , ezután egy tollbamondás következett, majd a diákoknak egy változatos feladatokból álló feladatlapot kellett megoldaniuk. A verseny ideje alatt a kísérőtanárok számára szakmai előadást tartottak. Ebéd után a főiskola oktatóinak és hallgatóinak előadásában kamarazenével szórakoztatták a helyesírási versenyen induló diákokat és tanáraikat. A versenyre Pruskóczki Gáborné tanárnő és Vavszeg Mária Anna tanárnő készítette fel és kísérte el iskolánk tanulóit.

Október 23-i ünnepség

Iskolánkban 2014. október 22-én ünnepi hangulatban gyűltünk össze a tornateremben, hogy a mostoha időjárás ellenére is megemlékezzünk 1956 hőseiről, országunk sorsfordító eseményéről. A műsorban szereplő diákok lelkesen készültek, hogy méltóképpen adják át a nézőknek a történtek jelentőségét, nagyszerűségét. Versekkel, énekszámokkal, prózai beszámolókkal tették átélhetővé, megérthetővé a forradalmi napok történéseit. (Szereplők: Rajna Viktor 9.b, Gonda Milán 12.a, Tarcsi Szilvia 12.c, Csóka Erik 9.a, Varga Izolda 12.c, Markó Viktória 10.a, Kis József 12.a, Makai Mihály 12.a, Monostori Levente 9.b)

Ünnepségünket jelenlétével és szónoki beszédével megtisztelte dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere. A rendezvény végén Csirmaz István igazgató úr, Vadászi László atya és dr. Fekete Zoltán polgármester átadták a Széchenyi nap vetélkedőin eredményesen résztvevőknek járó tárgyjutalmat.

 

Dobogós sikerek 2014-ben a költészet napi szavalóversenyeken

2014. április első hetén került sor a Mezőkövesdi Városi Könyvtárban a Sík Sándor szavalóversenyre, amelyen iskolánkat több tanuló képviselte. A szavalóverseny 2. helyezettje Gonda Milán (11. A) lett, a dobogó 3. helyére pedig Eperjesi Márk (9.A) került.  Felkészítő tanáruk Vavszeg Mária tanárnő volt.

2014. április 11-én iskolánk két tanulója, Varga Izolda (11. C) és Eperjesi Márk (9. A) részt vett az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola költészet napi szavalóversenyén, melyre vallásos költeménnyel lehetett nevezni.  Diákjaink szépen szerepeltek, az erős mezőny ellenére tisztesen helytálltak. Felkészülésüket Vavszeg Mária tanárnő segítette.

Varga Izolda (11. C) 3. helyezést ért el a Pájer Antal szavalóversenyen, amelyre 2014. április 14-én került sor a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban. A versmondóknak két költeményt kellett elszavalniuk: egy kötelező verset Pájer Antaltól és egy szabadon választható istenes verset valamely magyar költőtől. A négy főből álló szakmai zsűri tagjai a produkciók meghallgatása után hasznos tanácsokkal látták el a fiatal versenyzőket. A dobogós helyezettek oklevelet és Pájer Antal levelezéseit tartalmazó kötetet kaptak ajándékba. Ezúton is gratulálunk Varga Izolda tanulónak,  akinek felkészítő tanára Vavszeg Mária volt.

Szónokverseny

A középiskolások számára szónokversenyt hirdetett a város önkormányzata. Iskolánkat hat tanuló képviselte. Beszédükben felidézték az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, és megfogalmazták ’48 üzenetét a mai fiatalok számára.  A színvonalas előadások után dr. Fekete Zoltán polgármester elismerően nyilatkozott a diákok szerepléséről, és kihirdette a végeredményt.

1. helyezett: Tóth Viktor – 12.A – Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskola – felkészítő pedagógus: Sándor Dalma

2. helyezett: Varga Izolda 11.C és Gonda Milán 11.A – Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola – felkészítő pedagógus: Dr. Radványiné Fodor Valéria és Vavszeg Mária

3. helyezett: Popeszkó Róbert 11.A és Fodor Zsolt 12.B – Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola – felkészítő pedagógus: Dr. Radványiné Fodor Valéria

A dobogósok értékes könyvjutalomban részesültek, amit későbbi időpontban a Polgármesteri Hivatalban vehettek át.

Gratulálunk!

A 12.A és 12.B osztály számára képanyag rajz és vizuális kultúra tantárgyból

letöltés

Ünnepi műsorok az iskolában

 Minden évben a humán munkaközösség szerkeszti és szervezi meg az iskolai rendezvények ünnepi műsorát. Idén az iskolai könyvtárostanár feladatkörébe tartozik az ünnepi műsorok összeállítása, megrendezése, de természetesen a munkaközösség többi tagja is részt vesz ebben a felelősségteljes munkában.

A könyvtárban folynak az izgalmas próbák, melyek során rendszerint megtelik a helyiség élettel, zenével, költészettel. Lelkes szereplőgárda alakult ki, amelynek tagjai közül ki kell emelni a gyönyörű hangú Majtényi Irént (12. a), a virtuóz gitárost, Csóka Eriket (9. a), a kiváló szavalót, Jávor Ilonát (12. e), a remek prózamondó és énekes Lőrincz Istvánt (12. g), Fodor Zsoltot (12. b) és Riba Zsaklint (12. a). Rajtuk kívül természetesen van még néhány tehetséges fiatal, akik szívesen szerepelnek az ünnepségeken, amelyeken méltóképpen idézzük fel a nemzeti és iskolai szempontból fontos történelmi alakokat és eseményeket.

Ebben a tanévben az évnyitó után a Széchenyi-napi és az október 23-ai ünnepség, a Széchenyi-bál és a szalagavató voltak a legnagyobb rendezvényeink, de természetesen megemlékezést tartottunk a magyar kultúra napján és a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján is.

1

2

3

4

5

6

Országos Szakiskolai Szaktárgyi verseny

2013. április 3.

Területi forduló – Miskolc

Három megye: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád legjobbjai versenyeztek matematika, magyar, történelem és informatika tantárgyakból a hagyományosan tavasszal  megrendezett területi bajnokságon.

Történelem tantárgyból iskolánkat három tanuló képviselte.

Büszkék lehetünk eredményeikre:

 • Bajzáth László 10.f         III. helyezés
 • Pásztor Viktor 9.i           IV. helyezés
 • Orosz Ádám 10.h            XIII. helyezés

GRATULÁLUNK!

DSCF0406

2012/2013 tanév

Humán munkaközösség munkaterve

A munkaközösség tagjai 2012. július 10.-én tartottak megbeszélést, amikor megtervezték a 2012/13 tanév ünnepségeinek felosztását.

Évnyitó: Bálintné Tóth Éva –Lázár Gabriella

Széchenyi –nap: Bálintné Tóth Éva –Lázár Gabriella

Október 23: Lakatos Etelka – Radványiné Fodor Valéria

Szalagavató: Pruskóczki  Gáborné –  Vavszeg Mária

Március 15: Gyenes Gabriella – Várhegyi György

Ballagás: Nyesténé Nagy Krisztina

Megszervezte munkaközösségünk a javító és osztályozó vizsgákat magyar nyelv és irodalom, történelem és művészeti ismeretek tantárgyakból.

Minden tanév kezdetén kiemelt feladatunk a tanmenetek elkészítése és ettől az évtől a DINA-ba történő digitális feltöltése is. Szintfelmérő dolgozatok megíratása és kiértékelése a 9. évfolyamon. A Széchenyi-nap tantárgyi versenyeire készül  munkacsoportunk , történelem és magyar nyelv tantárgyakból. Széchenyi István 221 éve született, ennek az évfordulónak a méltó megünneplése is fontos feladatunk. Munkaközösségünk nagy hangsúlyt fektet a hazaszeretetre nevelésre, illetve hazánk irodalmi, történelmi és kulturális értékeinek átadására. Az olvasás népszerűsítése is alapvető feladat. Az oktató-nevelő munka eredményesebbé tétele érdekében folyamatos szakmai konzultációkat szervezünk a munkaközösségen belül, annak érdekében, hogy diákjaink előmenetelét minél eredményesebben tudjuk támogatni. Kapcsolatot tartunk más munkaközösségek tagjaival is, hogy nyomon tudjuk követni tanulóink fejlődését. Az érettségi felkészítőket szeptemberben megszervezzük annak érdekében, hogy a vizsgán várható feladatok megoldására minél eredményesebben felkészíthessük tanítványainkat. Korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk igény szerint, melyek célja, hogy minél több tanuló teljesítse sikeresen a tantárgyi követelményeket. Iskolánk 10. évfolyamos tanulóit az országos kompetencia mérés feladataira az előző évek gyakorlatához hasonlóan készítjük fel. A szakmai munka ellenőrzését munkaközösségünk ebben a tanévben is tervezi.

Részt kívánunk venni iskolánk népszerűsítésében, a szakközépiskolai képzéseink iránti igény felkeltésében, illetve az iskolai marketing tevékenység szervezésében. A tanügyi adminisztráció pontos vezetése érdekében segítséget nyújtunk munkaközösségi tagjainknak, ha szükséges javaslatainkkal, észrevételeinkkel javítjuk a digitális napló működését. Lényeges feladat az érettségi vizsgák zavartalan és jó szakmai színvonalon történő lebonyolítása. Az előző tanévekhez hasonlóan szakmai konzultációkon vitatjuk meg a problémás feladat megoldásokat munkacsoportonként és alakítunk ki egységes munkaközösségi álláspontot. Az érettségin vizsgáztató tanárok alapvető feladata az érettségi külön szabályok ismerete, az adott tantárgy értékelési szempontjainak a figyelembe vétele. A munkaközösség tagjainak célja és feladata az új fenntartó által megfogalmazott elvárások teljesítése, feladatok elvégzése, továbbá a szakmai színvonal megtartása.

Mezőkövesd, 2012. szeptember   7.

Lázár Gabriella

mk. vezető

Hozzászólások lezárva.