Advent, karácsony

Advent 1. vasárnapja

Adventet ünneplünk és valakit várunk,

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged.

Hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Az Úristen megígérte, Megváltót küld majd a földre.

Erre várunk az adventben, zsidó népre emlékezve.

Isten a Szentírás lapjain üzen:

Először Izaiás prófétán keresztül mondja. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényén járhassunk…

A Szentleckében Szent Pál apostol sorai adventi jó feltételeket tartalmaznak:

vessük hát le a sötétség tetteit…

Az Evangéliumban pedig Jézus az éber készenlétre figyelmeztet.

  

Minden egyházi év szent kezdete advent. Amikor a várakozás is ünnep, mert biztosan tudom, hogy akit várok, eljön. Mert biztosan tudom, hogy megment. Mert biztosan tusom, hogy szeret.

 

Az adventi koszorú első gyertyájának piciny fénye biztatóan jelzi, hogy jó helyen keresed, Istennél keresd életed megoldását. Gyenge még a fény. Sok mindent nem láthatsz még, de az irányt már biztosan mutatja. Jöjj közelebb, indulj el jótetteid ösvényén Felé, hogy készen találjon!

–          Urunk, Istenünk, szomjazzuk az igazságot, a szabadságot – Várjuk eljöveteled!

–          Urunk, Istenünk, érintsd meg szívünket, hogy utjaidat megszeressük. – Várjuk eljöveteled!

–          Urunk, Istenünk, alakítsd életünket akaratod szerint – Várjuk eljöveteled!

–          Urunk, Istenünk, add a boldog várakozás izgalmát, hogy bármikor érkezel, mindig örömmel töltsön el – Várjuk eljöveteled!

  Mi, ma élő keresztények néha elcsodálkozunk, hogy mennyire várta az ószövetségi nép a Megváltót. De ha életüket is nézzük, megértjük ezt a nagy várakozást. Életük tele volt bajjal, szenvedéssel, megpróbáltatással. Tudták, hogy ez csak az Isten- nélküli élet következménye,- tudták, rajtuk csak az Isten segíthet.

A mi életünkben is van nagyon sok szenvedés, baj, megpróbáltatás.

Amikor az adventi koszorú gyertyáival reménykedve világítunk mindennapjaink nehézségeibe,

tárjuk  Isten elé erőtlenségeinket, megoldhatatlannak tűnő ügyeinket, nyissuk meg előtte szívünket…

     Te öntesz belénk reményt, megbántott jó Atyánk

Nehogy a pusztulás réme várjon miránk.

Élő reményünket hirdeti a gyertya, várva várunk Téged, világ Megváltója.

 

Advent 2. vasárnapja

 Adventet ünnepelünk, és valakit várunk,

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged,

hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Az Úristen megígérte Megváltót küld majd a földre.

Erre várunk az adventben zsidó népre emlékezve.

Advent második vasárnapjának üzenete így hangzik:

Jön az Isten országa. Isten országa megérkezett, amikor közöttünk járt az emberré lett Fiúisten.

Megvalósul Isten országa az Egyházban, ahol Isten szavát hirdetik és kiszolgáltatják szentségeit, mindennapjaikban pedig a szeretet törvénye szerint igyekeznek élni. Isten országát készítjük elő, amikor bűnbánatunk által felszabadulunk a jóra, bűneink elhagyásával Jézus irányításának engedünk. Szentáldozáskor az égi Király vonul a szívünkbe, hogy jelenlétével enyhítse, gyógyítsa sebeinket, és az Istennel való találkozás örömében részesítsem minket.

Isten a Szentírás lapjain üzen:

Először Izaiás prófétán keresztül mondja. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényén járhassunk…

A Szentleckében Szent Pál apostol sorai adventi jó feltételeket tartalmaznak:

vessük hát le a sötétség tetteit…

Az Evangéliumban pedig Jézus az éber készenlétre figyelmeztet.

Minden egyházi év szent kezdete advent. Amikor a várakozás is ünnep, mert biztosan tudom, hogy akit várok, eljön. Mert biztosan tudom, hogy megment. Mert biztosan tusom, hogy szeret.

Az adventi koszorú első gyertyájának piciny fénye biztatóan jelzi, hogy jó helyen keresed, Istennél keresd életed megoldását. Gyenge még a fény. Sok mindent nem láthatsz még, de az irányt már biztosan mutatja. Jöjj közelebb, indulj el jótetteid ösvényén Felé, hogy készen találjon!

–     Urunk, Istenünk, szomjazzuk az igazságot, a szabadságot – Várjuk eljöveteled!

–     Urunk, Istenünk, érintsd meg szívünket, hogy utjaidat megszeressük. – Várjuk eljöveteled!

–     Urunk, Istenünk, alakítsd életünket akaratod szerint – Várjuk eljöveteled!

–     Urunk, Istenünk, add a boldog várakozás izgalmát, hogy bármikor érkezel, mindig örömmel töltsön el – Várjuk eljöveteled!

Te öntsz belénk reményt, megbántott jó Atyánk, nehogy a pusztulás réme várjon miránk.

Élő reményünket hirdeti a gyertya. Várva várunk téged világ Megváltója!

 

Ébredez a remény és szívünk átjárja,

mert már közelebb van váltságunk nagy napja.

Növekvő reményünk két gyertya hirdeti.

Szemünkön át, szívünk megtérésre inti.

Advent 3. vasárnapja

    Adventet ünnepelünk és valakit várunk,

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged,

hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Az Úristen megígérte, Megváltót küld majd a földre.

Erre várunk az adventben, zsidó népre emlékezve.

Advent 3. vasárnapjának az alaphangulata az örömre és a türelemre való felszólítás. Az örömre, hisz az Úr közel van, és nincs messze az az idő, amikor szemtől- szembe találkozunk vele. De ugyanakkor szükségünk van a türelemre is, mivel Isten is türelmes velünk. Türelmesen várjuk az örömhírt- ez legyen az alapállásunk.

     Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássunk,

hol, hogyan keressük igaz boldogságunk.

E harmadik gyertya serkent, buzdít minket,

hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket!

Isten a Szentírás lapjain üzen:

Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek… Maga az Isten jön el!

Isten üzen:

Legyetek állhatatosak, legyetek türelmesek!

Isten üzen:

Íme, elküldöm követemet szíved előtt…

Korunk betegsége a türelmetlenség és az állhatatlanság. Minden kellene és azonnal kellene.

Még az Istentől is. Értsük meg szeretettel formálni akaró figyelmeztetését. Az igazi istenismeret a türelemre és a kitartásra épül.

Adventi koszorúnk harmadik gyertyájának fénye az Istenre találás igazi örömének fénye, amely közösségeinkben, a családban, az Egyházban visszatükröződik, felerősödik.

Uram, eljöveteled reménysége fényesítse meg életünket- Jöjj el, Uram, Jézus!

Uram, eljöveteled reménysége tegyen bátorrá minket a tanúságtételre!- Jöjj el, Uram, Jézus!

Uram, eljöveteled reménysége tegyen találékonnyá minket a szeretetszolgálatban!- Jöjj el, Uram,           Jézus!

Uram, eljöveteled reménysége által ismerjünk fel embertárasainkban!- Jöjj el, Uram, Jézus!

 

Legyünk egy kicsit csendben!

Födje mély csend a szíveket:

Mert a sötét, elgyötört földre

Karácsony közeleg.

Jó, ha most lelkünk messze hagyja

A hajsza. Lárma, mind.

Ne siessünk hangos utakra!

Karácsony lesz megint.

Kezem a jászol előtt szépen

Imára kulcsolom.

Nyomorúságom, szegénységem

Mind elpanaszolom.

Szívem kitárom: Kérlek, add meg,

Ami nincsen nekem!

Csodáddal, csodálatos Gyermek,

Takard be életem!

Hadd legyen szívünk boldog csöndje.

Imádattal tele.

Újra leszáll a sötét földre

Karácsony éjjele.

 

Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássunk,

Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk.

E harmadik gyertya serkent, buzdít minket,

Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket!

Advent 4. vasárnapja

Adventet ünneplünk és valakit várunk,

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged,

hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Az Úristen megígérte, Megváltót küld majd a földre.

Ere várunk az adventben, zsidó népre emlékezve.

Amint a kiszáradt föld vágyódik eső után, úgy szomjazza lelkünk is az Istennel való találkozást. Adventben ennek a találkozásnak a vágyát ébresztgettük lelkünkben. Bűnbánattal készítgettük az Úr útját, egyengettük ösvényeit.

Ezen az úton megyünk az Úr elébe, és ezen az úton közeleg az Isten is az ember szívébe.

A karácsonyi öröm, a karácsonyi szentgyónás és szentáldozás kegyelme csak előíze annak az igazinak, amely életünk végén vár ránk, amikor úgy fogunk találkozni az Úr Jézussal, hogy őt soha többé el nem veszíthetjük.

     Készületre bíztat a negyedik gyertya,

gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja.

Lelkünk legyen Jézus, kis Betlehem néked,

hogy igazi karácsonyt ünnepeljünk véled.

2017-18. tanév

Idén december 1-jén került sor az első adventi gyertya meggyújtására iskolánkban.

Az osztályok a nagyszünetben gyülekeztek a földszinti aulában, ahol meghallgatták a hittantanárok segítségével összeállított ünnepélyes hangulatú műsort.

Ezt követően Péter Zoltán igazgató meggyújtotta az első adventi gyertyát, majd átadta a teremdíszítő verseny dobogósainak jutalmát.

December 8-án gyújtottuk meg az a 2. adventi gyertyát az iskolánk adventi koszorúján. A diákok verses, zenés összeállítást adtak elő, s hitoktatóink is szerepeltek a hangulatos műsorban. A 2. adventi gyertyát Barta Judit igazgatóhelyettes gyújtotta meg.

Városi adventi gyertyagyújtás

December 10-én 16.00 órától került sor a 2. adventi gyertyagyújtásra a Szent László templom előtti téren. A hangulatos verses, zenés műsorban iskolánk tanulói is szerepeltek Szabóné Varga Ágnes felkészítésében. A hideg, szeles idő ellenére sokan kíváncsiak voltak a rendezvényre. A 2. adventi gyertyát dr. Medvegy János apát plébános gyújtotta meg.

2016-17. tanév

Advent 1. vasárnapja

Adventet ünneplünk és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,

Beteljesült már az idő.

Törd át az ég zárt ajtaját.

Vár a világ, sóvárgva rád.

Isten a Szentírás lapjain üzen: Először Izaiás prófétán keresztül mondja. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényén járhassunk… A Szentleckében Szent Pál apostol sorai adventi jófeltételeket tartalmaznak: vessük hát le a sötétség tetteit… Az Evangéliumban pedig Jézus az éber készenlétre figyelmeztet.

Ne félj, mert megváltottalak,

neveden szólítottalak,

karjaimba zártalak,

örökre enyém vagy.

Minden egyházi év szent kezdete advent. Amikor a várakozás is ünnep, mert biztosan tudom, hogy akit várok, eljön. Mert biztosan tudom, hogy megment. Mert biztosan tusom, hogy szeret.

Az adventi koszorú első gyertyájának piciny fénye biztatóan jelzi, hogy jó helyen keresed, Istennél keresd életed megoldását. Gyenge még a fény. Sok mindent nem láthatsz még, de az irányt már biztosan mutatja. Jöjj közelebb, indulj el jótetteid ösvényén Felé, hogy készen találjon! – Urunk, Istenünk, szomjazzuk az igazságot, a szabadságot – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, érintsd meg szívünket, hogy utaidat megszeressük. – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, alakítsd életünket akaratod szerint – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, add a boldog várakozás izgalmát, hogy bármikor érkezel, mindig örömmel töltsön el – Várjuk eljöveteled!

Te öntsz belénk reményt, megbántott jó Atyánk, nehogy a pusztulás réme várjon miránk. Élő reményünket hirdeti a gyertya. Várva várunk téged világ Megváltója! Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád!

Az első adventi gyertya meggyújtására november 25-én nagyszünetben került sor ünnepélyes keretek között.

A műsorban a hittan tanárok és iskolánk diákjai szerepeltek.

2015-16. tanév

2016. február 10-én egyházi iskolai rendezvényen vettek részt diákjaink és a tantestület valamennyi tagja. A meghitt programon Csirmaz István igazgató és Dr. Medvegy János apát-plébános mondta el a hamvazó szerdához kapcsolódó gondolatait, üzeneteit. Végül minden résztvevő áldásban részesült.

Advent

Az egyházi év kezdetén iskolánkban, november 27-én pénteken kis műsor keretében meggyújtottuk az első adventi gyertyát.

A következő héten szaktanárok és tanulók összefogásával, karbantartóink segítségével készítettünk egy Betlehemes jászolt bábukkal, melyek Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust szimbolizálják. A jászol a gépészek tanműhelyében készült, a bábokat és a ruhákat a ruhaipari tanműhelyünkben varrtuk. Közös csapatmunkával elkészült a második ünnepélyes gyertyagyújtásra, amin a hagyományokhoz híven az iskola tanulói és dolgozói vettek részt.

A következő évben a bábokat ki szeretnénk egészíteni a három királyokkal.

Célunk az adventi készülődés időszakában közvetíteni az örömhírt, a diákoknak, kollégáknak, megszületett a Megváltó.

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Lk. 3, 4)

2014-15. tanév

 

2013-14. tanév

Feldíszítjük a lelkünket

A 2013/2014-es tanévben december 1-jén vette kezdetét az advent, amely a hívő ember számára a karácsonyra való felkészülés négy vasárnapot lefedő időszaka. A várakozás időszaka ez, hiszen valamennyien az Úr eljövetelére, Jézus megszületésére készülünk, s évről-évre felfedezzük annak szépségét, hogy a Krisztussal való találkozás felé haladunk. Iskolánk is kiemelkedően kezelte az esztendő ezen igen fontos periódusát.

Tanulóink hathatós közreműködésével elkészült intézményünk aulájában a csodaszép adventi koszorú, melyen a négy gyertyát egyenként, ünnepélyes keretek között, imádságok, énekek kíséretében gyújtottuk meg minden adventi vasárnapot megelőző pénteki tanítási napon.

A tavalyi adventi időszakhoz hasonlóan most is tettünk látogatást a Mezőkövesdi Idősek Otthonába, ahol Szabóné Varga Ágnes hitoktató tanítványai ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak. Dr. Radványiné Fodor Valéria tanárnő ötlete alapján mikulás-napi rajzpályázatot hirdettünk: szép számmal érkeztek rajzok, melyeken a kreativitásukat kamatoztatni kívánó diákok örökítették meg Szent Miklós püspök életét, csodatetteit.

A széchenyis diákok a Szent László Gimnázium diákönkormányzatával karöltve az Add a Kezed Lakóotthonba is ellátogattak, ezzel is szebbé téve az otthon lakóinak karácsony ünnepére való felkészülését. A középiskolások édességgel kedveskedtek a házigazdáknak, majd közösen karácsonyi dekorációkat készítettek.

Három helyszín, három meghívott előadó! December 16-án az iskola pedagógusainak, 21-én pedig a tanulóknak szerveztünk lelkinapot iskolánk érseki biztosa, Lipcsák János atya vezetésével.

„Bátrak legyetek, ne féljetek. Az élet ez az út, és a legszebb ajándék pedig találkozni Jézussal. Előre, bátorság!” – mondta Ferenc pápa advent első vasárnapjának délelőttjén celebrált szentmiséjén. Ezen szent időszakban jómagam is arra buzdítom felebarátaimat, tanítványaimat, hogy nyissák meg lelküket a Messiás előtt és fogadják Őt be szívükbe!

Istentől áldott, szent adventi időt kívánok mindenkinek! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Bágyi Tamás, hitoktató

advent

 

 

 

 

 

 

Remény
Advent második vasárnapja
Ahelyett, hogy vennék neked valamit, amit szeretnél,valami olyat adok ,ami az enyém.
Egy ajándékot, valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az ember, aki itt ül velem szemben és arra kérem, hogy értse meg, hogy mennyire fontos, hogy vele lehetek.
Az odafigyelésemet a szeretetemet adom!
A karácsonyi előkészületben ez fontos.
Újrakezdjük Isten és ember találkozásának titkait ünnepelni.
Istentől tiszta lapot kapunk, melyet belátásunk szerint írunk tele. Az is lehet, hogy összegyűrjük és eldobjuk. Vannak, akik szamárfület hajtanak erre a lapra, vagy repülővé formálják, hogy minél messzebb repüljön.
De te kedves barátom fogd a kezedbe ezt a lapot, és jól gondold át, mit teszel vele.
A hófehér lap mindenki kezében ott van!
Istennel minden Adventben újra lehet kezdeni, az adventi koszorú fénye nem vakít, irányt mutat. A remény útját bevilágítva!
A karácsony előtti négy hét többféle várakozást is felidéz.
A Jézus előtti évezredeket, minden ember külön életét, mely beteljesedésre vár, és az Egyház életét, mely nyitott a világ beteljesülésére.
Várni csak az tud, aki remél valami jobbat. De ezzel nem becsüli le a sorban állás állapotát hanem lelki alakításként fogja fel .
Az Úr eljön, de egy pár lépést tegyünk mi is !!

Szabóné Varga Ágnes

remeny

 

 

 

2012-13. tanév

Az iskola karácsonyi miséjén Jávor Ilona szavalta Juhász Gyula Karácsony felé című versét, Suha Vivien pedig Ady Endre Karácsony című versét.

Hozzászólások lezárva.