Advent, karácsony

2016-17. tanév

 

Advent 1. vasárnapja

Adventet ünneplünk és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,

Beteljesült már az idő.

Törd át az ég zárt ajtaját.

Vár a világ, sóvárgva rád.

Isten a Szentírás lapjain üzen: Először Izaiás prófétán keresztül mondja. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényén járhassunk… A Szentleckében Szent Pál apostol sorai adventi jófeltételeket tartalmaznak: vessük hát le a sötétség tetteit… Az Evangéliumban pedig Jézus az éber készenlétre figyelmeztet.

Ne félj, mert megváltottalak,

neveden szólítottalak,

karjaimba zártalak,

örökre enyém vagy.

Minden egyházi év szent kezdete advent. Amikor a várakozás is ünnep, mert biztosan tudom, hogy akit várok, eljön. Mert biztosan tudom, hogy megment. Mert biztosan tusom, hogy szeret.

Az adventi koszorú első gyertyájának piciny fénye biztatóan jelzi, hogy jó helyen keresed, Istennél keresd életed megoldását. Gyenge még a fény. Sok mindent nem láthatsz még, de az irányt már biztosan mutatja. Jöjj közelebb, indulj el jótetteid ösvényén Felé, hogy készen találjon! – Urunk, Istenünk, szomjazzuk az igazságot, a szabadságot – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, érintsd meg szívünket, hogy utaidat megszeressük. – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, alakítsd életünket akaratod szerint – Várjuk eljöveteled!

– Urunk, Istenünk, add a boldog várakozás izgalmát, hogy bármikor érkezel, mindig örömmel töltsön el – Várjuk eljöveteled!

Te öntsz belénk reményt, megbántott jó Atyánk, nehogy a pusztulás réme várjon miránk. Élő reményünket hirdeti a gyertya. Várva várunk téged világ Megváltója! Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád!

Az első adventi gyertya meggyújtására november 25-én nagyszünetben került sor ünnepélyes keretek között.

A műsorban a hittan tanárok és iskolánk diákjai szerepeltek.

2015-16. tanév

2016. február 10-én egyházi iskolai rendezvényen vettek részt diákjaink és a tantestület valamennyi tagja. A meghitt programon Csirmaz István igazgató és Dr. Medvegy János apát-plébános mondta el a hamvazó szerdához kapcsolódó gondolatait, üzeneteit. Végül minden résztvevő áldásban részesült.

Advent

Az egyházi év kezdetén iskolánkban, november 27-én pénteken kis műsor keretében meggyújtottuk az első adventi gyertyát.

A következő héten szaktanárok és tanulók összefogásával, karbantartóink segítségével készítettünk egy Betlehemes jászolt bábukkal, melyek Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust szimbolizálják. A jászol a gépészek tanműhelyében készült, a bábokat és a ruhákat a ruhaipari tanműhelyünkben varrtuk. Közös csapatmunkával elkészült a második ünnepélyes gyertyagyújtásra, amin a hagyományokhoz híven az iskola tanulói és dolgozói vettek részt.

A következő évben a bábokat ki szeretnénk egészíteni a három királyokkal.

Célunk az adventi készülődés időszakában közvetíteni az örömhírt, a diákoknak, kollégáknak, megszületett a Megváltó.

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Lk. 3, 4)

2014-15. tanév

 

2013-14. tanév

Feldíszítjük a lelkünket

A 2013/2014-es tanévben december 1-jén vette kezdetét az advent, amely a hívő ember számára a karácsonyra való felkészülés négy vasárnapot lefedő időszaka. A várakozás időszaka ez, hiszen valamennyien az Úr eljövetelére, Jézus megszületésére készülünk, s évről-évre felfedezzük annak szépségét, hogy a Krisztussal való találkozás felé haladunk. Iskolánk is kiemelkedően kezelte az esztendő ezen igen fontos periódusát.

Tanulóink hathatós közreműködésével elkészült intézményünk aulájában a csodaszép adventi koszorú, melyen a négy gyertyát egyenként, ünnepélyes keretek között, imádságok, énekek kíséretében gyújtottuk meg minden adventi vasárnapot megelőző pénteki tanítási napon.

A tavalyi adventi időszakhoz hasonlóan most is tettünk látogatást a Mezőkövesdi Idősek Otthonába, ahol Szabóné Varga Ágnes hitoktató tanítványai ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak. Dr. Radványiné Fodor Valéria tanárnő ötlete alapján mikulás-napi rajzpályázatot hirdettünk: szép számmal érkeztek rajzok, melyeken a kreativitásukat kamatoztatni kívánó diákok örökítették meg Szent Miklós püspök életét, csodatetteit.

A széchenyis diákok a Szent László Gimnázium diákönkormányzatával karöltve az Add a Kezed Lakóotthonba is ellátogattak, ezzel is szebbé téve az otthon lakóinak karácsony ünnepére való felkészülését. A középiskolások édességgel kedveskedtek a házigazdáknak, majd közösen karácsonyi dekorációkat készítettek.

Három helyszín, három meghívott előadó! December 16-án az iskola pedagógusainak, 21-én pedig a tanulóknak szerveztünk lelkinapot iskolánk érseki biztosa, Lipcsák János atya vezetésével.

„Bátrak legyetek, ne féljetek. Az élet ez az út, és a legszebb ajándék pedig találkozni Jézussal. Előre, bátorság!” – mondta Ferenc pápa advent első vasárnapjának délelőttjén celebrált szentmiséjén. Ezen szent időszakban jómagam is arra buzdítom felebarátaimat, tanítványaimat, hogy nyissák meg lelküket a Messiás előtt és fogadják Őt be szívükbe!

Istentől áldott, szent adventi időt kívánok mindenkinek! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Bágyi Tamás, hitoktató

advent

 

 

 

 

 

 

Remény
Advent második vasárnapja
Ahelyett, hogy vennék neked valamit, amit szeretnél,valami olyat adok ,ami az enyém.
Egy ajándékot, valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az ember, aki itt ül velem szemben és arra kérem, hogy értse meg, hogy mennyire fontos, hogy vele lehetek.
Az odafigyelésemet a szeretetemet adom!
A karácsonyi előkészületben ez fontos.
Újrakezdjük Isten és ember találkozásának titkait ünnepelni.
Istentől tiszta lapot kapunk, melyet belátásunk szerint írunk tele. Az is lehet, hogy összegyűrjük és eldobjuk. Vannak, akik szamárfület hajtanak erre a lapra, vagy repülővé formálják, hogy minél messzebb repüljön.
De te kedves barátom fogd a kezedbe ezt a lapot, és jól gondold át, mit teszel vele.
A hófehér lap mindenki kezében ott van!
Istennel minden Adventben újra lehet kezdeni, az adventi koszorú fénye nem vakít, irányt mutat. A remény útját bevilágítva!
A karácsony előtti négy hét többféle várakozást is felidéz.
A Jézus előtti évezredeket, minden ember külön életét, mely beteljesedésre vár, és az Egyház életét, mely nyitott a világ beteljesülésére.
Várni csak az tud, aki remél valami jobbat. De ezzel nem becsüli le a sorban állás állapotát hanem lelki alakításként fogja fel .
Az Úr eljön, de egy pár lépést tegyünk mi is !!

Szabóné Varga Ágnes

remeny

 

 

 

2012-13. tanév

Az iskola karácsonyi miséjén Jávor Ilona szavalta Juhász Gyula Karácsony felé című versét, Suha Vivien pedig Ady Endre Karácsony című versét.

Hozzászólások lezárva.