Egyebek

Hamvazkodás iskolánkban

2018. február 14-én hamvazkodás volt iskolánkban. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is intézményünk tornaterme adott otthont eme jeles eseménynek. A szertartást a Mezőkövesdi Szent László Plébánia lelkipásztorai vezették, tanulóink énekkel, valamint egy zsoltárvers felolvasásával tették színesebbé a liturgiát. Dr. Medvegy János esperes-plébános igehirdetését követően iskolánk diákjai és dolgozói egyenként járultak az atyák elé, akik emlékeztettek bennünket a földi múlandóságra.

A katolikus egyházban hamvazószerda a negyvennapos nagyböjt kezdőnapja. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre és ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, miközben a pap figyelmeztet: „Emlékezz ember, hogy por vagy, s porrá leszel!” A katolikus egyházban a hamvazkodás szentelmény, ami a hit szerint ugyanúgy Isten kegyelmét közvetíti, mint a hét szentség. A különbség az, hogy amíg a szentségeket Jézus Krisztus alapította, addig a szentelményeket az egyház.

Megemlékezés vízkeresztről

Január 4-én a nagyszünetben került sor vízkereszthez kapcsolódó iskolai megemlékezésre.

A tanulók a földszinti aulában gyűltek össze az ünnepség megtekintésére.

Varga Pál atya osztotta meg gondolatait a diákokkal az ünnephez kapcsolódóan.

A rendezvén ima közös elmondásával zárult. Ezt követően az atya megszentelte az iskola tantermeit.

Istenes versek szavalóversenye

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan rendezte meg a humán munkaközösség az istenes versek szavalóversenyét december 13-án.

Két kategóriában indultak tanulóink a színvonalas megmérettetésen, s összesen 31 versenyző szerepelt. Három fős zsűri értékelte a személyiséghez illő versválasztást, a megjelenést, a hangsúlyozást, a közönséggel való kapcsolattartást, a szép kiejtést.

A szoros küzdelemben a következő végeredmény született:

Szakgimnáziumi kategória:

I. Molnár Enikő 11.A ( Felkészítő tanár Vavszeg Mária)

II.Besenyei Piroska 11.A (Felkészítő tanár Vavszeg Mária)

III. Paczók Benjámin 12.J  (Felkészítő tanár Pruskóczki Gáborné)

Szakközépiskolai kategória:

I. Kovács Márk 11.F (Felkészítő tanár Pruskóczki Gáborné)

II. Zsebe Anna 9.E (Felkészítő tanár Gyenes Gabriella)

III. Rostás Laura 9.H (Felkészítő tanár Pruskóczki Gáborné)

A zsűri külündíját Puporka Róbert 12.J osztályos tanuló kapta.

A népes hallgatóság sok szép verset hallgatott meg. A sikeresen szereplő diákok felkészítésében Bálintné Tóth Éva tanárnő is részt vett.

A helyezettek a 3. adventi gyertyagyújtáson, december 15-én vehették át okleveleiket és tárgyjutalmaikat.

 

Mindszenty-zarándoklaton a széchenyisek

Hetven évvel ezelőtt, 1947. szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Mindszenty József bíboros kezdeményezésére és vezetésével százezres tömeg zarándokolt Budapesten a Városmajorból Máriaremetére. A hetvenedik évfordulóra emlékezve idén jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot tartottak ugyanezen az útvonalon. A lélekemelő eseményen a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola is képviseltette magát.

2017. szeptember 16-án reggel 7 órától vidám és lelkes hívek gyülekeztek a városmajori Jézus Szíve-templom előtti fás, ligetes téren. Budapestről, hazánk különböző részeiből, de külhonból is rengeteg zarándok érkezett fővárosunkba, hogy közösen megtegye a 14 kilométeres távot. Az idei zarándoklatot az Egyházért, a magyar hazáért és a családokért ajánlották fel. A híveket Bíró László, Magyarország Katonai Ordináriusa, Székely János szombathelyi megyéspüspök, valamint Lambert Zoltánvárosmajori protonotárius kanonok vezette Máriaremetére

A mintegy négyórás gyaloglást követően déli 12 órára érkezett meg a több kilométer hosszan hömpölygő tömeg Máriaremetére a Kisboldogasszony Bazilikához. A kegytemplom előtti téren Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megáldotta Mindszenty József napokban felállított szobrát, melyet Rieger Tibor Magyar Örökség és Pro Cultura Christiana díjas szobrászművész készített.

A zarándoklat szentmisével ért véget, melynek főcelebránsa Erdő Péter volt. A bíboros ünnepi prédikációjában a kereszt jelentőségére, fontosságára hívta fel a figyelmet. „Ha Krisztus keresztáldozatára gondolunk, ha abban bízunk és úgy tekintünk a keresztre, akkor az valóban védelmező jel számunkra. Védelmez a kísértéstől és a gonosztól, védelmez a saját rosszra hajló akaratunktól és a könnyen értelmetlenségbe zuhanó emberi gyengeségünktől. Saját küzdelmeinkben minden bűnnel szemben Krisztus keresztje segít minket győzelemre. Helyesen teszik azok, akik akár nyakukban is hordják a keresztet. A kereszt annak a győzelemnek a színhelye, amit Krisztus a halál fölött aratott.” – mondta Erdő Péter.

Köszönetet fejezem ki a szervezőknek, valamint iskolánk vezetésének, hogy lehetőséget biztosítottak a jubileumi engesztelő gyalogos Mindszenty-zarándoklaton való részvételre.

Laus Deo! Istennek hála!

Mindenszentek megemlékezés

2017. október 26-án Mindenszentekre és Halottak Napjára emlékeztünk meg iskolánkban, ahol tanulónk és Varga Pál atya gondolatait hallgathattuk meg.

Széchenyisek sikere a Betlehem készítő pályázaton

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontja Betlehem készítő pályázatot hirdetett, amelyre a Mezőkövesdi Széchenyi Katolikus Középiskola diákjai és tanárai közös pályamunkát készítettek.

Az alkotásunk porcelán figurákból készült, melyeknek minden elemét, s a korhű ruháit iskolánk tanműhelyeiben készítették. A közel száz pályaműből készült kiállítás megtekinthető az Érseki Palota Látogatóközpontjában Egerben a Széchenyi út 1 szám alatt.

Színvonalas munkánk különdíjban részesült.

Hozzászólások lezárva.