Nagyböjt, húsvét

2015-16. tanév

Hamvazószerda

2016. február 10-én egyházi iskolai rendezvényen vettek részt diákjaink és a tantestület valamennyi tagja.
A meghitt programon Csirmaz István igazgató és Dr. Medvegy János apát-plébános mondta el a hamvazó szerdához kapcsolódó gondolatait, üzeneteit. Végül minden résztvevő áldásban részesült.

 

Isten csodálatos szeretete bevilágította a történelmet

A katolikusok számára hamvazószerdával veszi kezdetét az a negyvennapos bűnbánati időszak, amely megtérésre, a hitben való elmélyülésre és lelki megtisztulásra hív. Hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Az Egyház is figyelmeztet minket arra, hogy mulandó az életünk és ebben az időszakban bizony többet kell törődnünk a lelkünkkel. Testünk sorsa a mulandóság, a lelkünk viszont örök.

A nagyböjt arra a negyven napra emlékeztet, amelyet az Úr Jézus böjtölve töltött a pusztában, mielőtt elkezdte nyilvános működését.

Hozzászólások lezárva.