Osztályok bibliai mottója

1. 9.A “Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.” Jak 1,12 Dr. Radványiné F.Valéria
2. 9.B „Halljátok gyermekek atyai intelmemet, és figyeljetek jól, hogy okosságot tanuljatok! Üdvös oktatásban részesítlek titeket, ezért el ne hagyjátok tanításomat!” Péld 4,1-2 Bodnár Péter
3. 1/9. D „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Mt 6,19-21 Csendes Tímea
4. 1/9. E „Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel!” Gal 6,9-10 Tőrösné P. Mária
5. 1/9. F „Adj mindenkinek, aki kér tőled: és ha valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük.” Lk 6, 30-31 Aranyosi Péter
7. 1/9.H “Szeretet az Isten: aki a szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” 1Jn 4,16 Bajzáthné K. Piroska
6. 1/9 .I „Ha valaki úgy véli, hogy valamilyen ismeretre tett szert, még nem ismerte fel, hogyan kell megismernie. De ha valaki szereti Istent, azt már megismerte Isten.” 1Kor 8, 2-3 Szlatkiné Szajcz Tímea
8. 10.A “Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa.” Lk 18,16-17 Juhász Éva
9. 10.B “De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” 1Jn 2,17 Lakatos Etelka
10. 2/10.D “A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül” Máté 24, 12-13. Fügedi Csaba
11. 2/10.E “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Péld 4,23 Sallai Zsuzsanna
12. 2/10.F “Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.” Mt 10,39 Papp Tamás
13. 2/10.H „Nemde, ha jól cselekszel, jutalmat nyersz, de ha rosszul, az ajtóban leselkedik a bűn. Kíván téged, de te uralkodj rajta!” Ter 4,7 Bene Imre
14. 2/10.I “Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.” Zsoltárok 44, 9,20 Bálintné Tóth Éva
15. 11.A “A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot.”
“A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.”
Péld 15,1;13 Vavszeg Mária
16. 11.B “Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent és megtesszük a parancsait.” 1Jn 5,2 Péter Zoltán
17. 3/11.D „Én nem aszerint ítélek, amire az ember néz: az ember ugyanis azt nézi, ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti.” 1Sám 16,7 Ádám István
18. 3/11.E „Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” Zsolt 34,9 Bukta Katalin
20. 3/11.F „Óvd a szívedet minden gonddal, mert az élet ebből fakad! Vesd el magadtól a száj hamisságát, s az ajkak alattomosságát tartsd távol magadtól!” Péld 4,23-24 Pruskóczki Gáborné
21. 1/11.G “Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” Péld 27,19 Farkas Hajnalka
22. 12. A „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok lelketeknek. mert az én igám édes és az én terhem könnyű. Mt 11,29-30 Kovács Zsóka
23. 12. B „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Jn 6,35 Várhegyi György
24. 2/12. D “Szeretett testvérem, ne kövesd a rosszat, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istentől van: aki rosszat tesz, nem látta Istent.” 3Jn 11 Gáspárné Nyitrai Éva
25. 2/12. E “Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fönnhéjazók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne képzeljétek magatokat önmagatoknál okosaknak.” Róm 12,15-16 Balázsné G. Erzsébet
26. 2/12. F “Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában előzzétek meg egymást, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok.” Róm 12,10-11 Hüvelyes László
27. 2/12.G “Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a büntetését meg ne utáljad. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei be is gyógyítanak.” Jób 5,17-18 Vinterné Bérczes Petra
28. 1/13.A “Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja.” Mt 6,34 Tóth Zoltán
29. 1/13.B “Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” Zsolt 34,9 Molnár László
30. 2/14.A “Vesd az Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik rólad. Nem engedi soha, hogy ingadozzék az igaz.” Zsolt 55,23 Viszneki Gáspár
31. 2/14.B “Mindazt amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” Mt 7,12 Kiss Gábor
32. 1/11.L “Ugyanígy ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.” 1Pét 5,5 Gyenes Gabriella
33. 2/12.L “Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek! Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” Mt 7,1-2 Barta Judit


Hozzászólások lezárva.