Osztályok bibliai mottója

 

1. 9.A “Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.” Jak 1,12 Vavszeg Mária
2. 9.B „Halljátok gyermekek atyai intelmemet, és figyeljetek jól, hogy okosságot tanuljatok! Üdvös oktatásban részesítlek titeket, ezért el ne hagyjátok tanításomat!” Péld 4,1-2 Bálintné Tóth Éva
3. 1/9. D „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Mt 6,19-21 Kozma Róbert
4. 1/9. E „Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel!” Gal 6,9-10 Sallai Zsuzsanna
5. 1/9. F „Adj mindenkinek, aki kér tőled: és ha valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük.” Lk 6, 30-31 Sallai János
6. 1/9.H “Szeretet az Isten: aki a szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” 1Jn 4,16 Zsebe László
7. 10.A “Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa.” Lk 18,16-17 Pruskóczki Gáborné
8. 10.B “De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” 1Jn 2,17 Gáspárné Nyitrai Éva
9. 2/10.D “A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül” Máté 24, 12-13. Ádám István
10. 2/10.E “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Péld 4,23 Balázsné Gulyás Erzsébet
11. 2/10.F “Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.” Mt 10,39 Tóth Gabriella
12. 2/10.H „Nemde, ha jól cselekszel, jutalmat nyersz, de ha rosszul, az ajtóban leselkedik a bűn. Kíván téged, de te uralkodj rajta!” Ter 4,7 Hüvelyes László
13. 11.A “A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot.”
“A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.”
Péld 15,1;13 Dr. Radványiné Fodor Valéria
14. 11.B “Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent és megtesszük a parancsait.” 1Jn 5,2 Bodnár Péter
15. 3/11.D „Én nem aszerint ítélek, amire az ember néz: az ember ugyanis azt nézi, ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti.” 1Sám 16,7 Ádám János
16. 3/11.E „Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” Zsolt 34,9 Tőrösné Péter Mária
17. 3/11.F „Óvd a szívedet minden gonddal, mert az élet ebből fakad! Vesd el magadtól a száj hamisságát, s az ajkak alattomosságát tartsd távol magadtól!” Péld 4,23-24 Aranyosi Péter
18. 1/11.H “Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” Péld 27,19 Bajzáthné Kis Piroska
19. 3/11.I „Ha valaki úgy véli, hogy valamilyen ismeretre tett szert, még nem ismerte fel, hogyan kell megismernie. De ha valaki szereti Istent, azt már megismerte Isten.” 1Kor 8, 2-3 Szlatkiné Szajcz Tímea
20. 12.A „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok lelketeknek. mert az én igám édes és az én terhem könnyű. Mt 11,29-30 Juhász Éva
21. 12. B „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Jn 6,35 Lakatos Etelka
22. 2/12. J “Szeretett testvérem, ne kövesd a rosszat, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istentől van: aki rosszat tesz, nem látta Istent.” 3Jn 11 Várhegyi György
23. 2/13. J “Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fönnhéjazók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne képzeljétek magatokat önmagatoknál okosaknak.” Róm 12,15-16 Györbiró Réka
24. 1/13.A “Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja.” Mt 6,34 Bene Imre
25. 1/13.B “Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” Zsolt 34,9 Molnár László
26. 2/14.A “Vesd az Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik rólad. Nem engedi soha, hogy ingadozzék az igaz.” Zsolt 55,23 Gubáné Ináncsi Andrea
27. 2/14.B “Mindazt amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” Mt 7,12 Kiss Gábor
28. 1/11.L “Ugyanígy ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.” 1Pét 5,5 Gyenes Gabriella
29. 2/12.L “Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek! Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” Mt 7,1-2 Barta Judit
30. 1/12.K Hajner Ferenc

Hozzászólások lezárva.