Hamvazószerda iskolánkban

Március 1-jén került sor az iskolánk tornetermében az ünnepi hangulatú program lebonyolításában.
Dr. Medvegy János apát-plébános és Versler Sándor atya vezetésével zajlott a nagyböjti időszak kezdetét jelölő és a
bűnbánatra, befelé fordulásra hangoló egyházi ünnepség.

Közreműködött Mózer János kántor, orgonista, Szabóné Varga Ágnes és Gubáné Ináncsi Andrea tanárnők. Végül Csirmaz István
igazgató osztotta meg gondolatait iskolánk tanulóival. A hamvazószerdai program közös imával zárult.

2017. március 1-jén Hamvazószerda ünnepével elkezdődik a húsvéti szent időszakra való felkészülés és kezdetét veszi a 40 napos Nagyböjt. Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszal utáni első nap, a Húsvétot megelőző böjti időszak kezdőnapja. Az egyházi naptárban mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja minden évben február 4. a legkésőbbi pedig március 10. Szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda – ilyen elnevezései is ismertek az ünnepnek.

Története
A kereszténység kialakulsának kezdeti időszakában mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bnösöket a püspök a templomba
vezette, majd miután a bűnbnati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen Nagycsütörtökig tilos volt templomba belépniük.

A hamu már az Ószövetségben is a bűnbánat szimbóluma. Az őskeresztények a bűnbűnat jeleként hamuval hintették meg magukat. Később, a hamuval való megszórás csak a nyilvános bűnbánók szertartása lett. A XIV. században a hamvazás szertartása, mint a Nagyböjt kezdete, általános lett.

Hamvazószerdán a katolikus egyházban szentelt hamuból keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi szavak kíséretében:
“Emlékezz ember, hogy porból vagy, s porrá leszel!”

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon és ez a szokás a katolikusoknál mind a mai napig fennmaradt.

Mire int minket az ünnnep?
Az ünnep a befelé fordulásra int, a bűnbánatra, és bevezet a nagyböjti időbe, amikor is az imádság, a böjt, valamint az alamizsna gyakorlása tölti be a felkészülési időt.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Hozzászólások lezárva.