Iskolai rendszerű képzéseink

Nappali rendszerű képzéseink
Iskolánk tanulói számára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé teszi ingyenesen „B” személygépkocsi vezető illetve „T” traktorvezetői tanfolyam elméleti részén történő részvételt.

Szakgimnázium (9-12. évfolyam)
Tag. Kód Szakmacsoport
001  Informatika
002 Gépészet
003 Kereskedelem-marketing
004 Turisztika
Szakközépiskola (9-11. évfolyam)
Tag. Kód Orientáció
011 Asztalos  34 543 02 OKJ      (10.évtől ösztöndíj)
012 Eladó  34 341 01 OKJ      (10.évtől ösztöndíj)
013 Gépi forgácsoló   34 521 03  OKJ     (hiányszakma,  9.évtől ösztöndíj)
014 Ipari gépész  34 521 04 OKJ  (hiányszakma, 9. évtől ösztöndíj)
015 Mezőgazdasági gépész 34 521 08 OKJ (hiányszakma, 9.évtől ösztöndíj)
016 Női szabó   34 542 06  OKJ   (hiányszakma, 9.évtől ösztöndíj
017 Kőműves és hidegburkoló  34 582 08 OKJ  (hiányszakma,  9.évtől ösztöndíj)
018 Villanyszerelő   34 522 04  OKJ   (hiányszakma,  9.évtőll ösztöndíj)

 

Szakgimnáziumi képzés (9-12. évfolyam)

A 2016-2017-es tanévtől kezdődően a szakközépiskolai képzés elnevezése megváltozott, továbbiakban szakgimnázium képzés néven fut.  A szakgimnáziumokban a képzés továbbra is az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési évfolyamból áll, lényegi változás azonban, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés és ezen belül is a gyakorlati képzés aránya. Az érettségit követően érettségire épülő emelt szintű technikus szakképesítés szerezhető; a képzés 4+1 éves.

001 Informatika

A képzés során a tanuló alkalmassá válik arra, hogy az informatika szakcsoporthoz tartozó szakmákban szakképesítést, illetve informatikára épülő szaktechnikusi képesítést szerezzen. Alkalmazási szinten elsajátítja a tanuló a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő, a műszaki rajzoló, a kiadványkészítő, a folyamatirányító az adatbázis-kezelő programok használatát, bevezetést nyer a programkészítés világába, elektronikai, telekommunikációs és adatátviteli rendszerismereteket szerez. Az informatikai alapismeretek  kötelező érettségi vizsgatárgy.   Az érettségi vizsga mellett  a tanuló irodai informatikus végzetséget is szerez. A 12. évfolyam elvégzése után jelentkezhet a Gazdasági   informatikus, Műszaki informatikus vagy Gépgyártástechnológiai technikus szakmai képzésre.

002 Gépészet

A képzésben résztvevő tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amely alkalmassá teszi őket bármely főiskolán és egyetemen való továbbtanulásra. A továbbtanulni nem kívánó tanulók az iskola által nyújtott szakmai képzésben vehetnek részt a gépipari ágazatban. Iskolánkban a régióban működő gazdálkodó szervezetek munkaerő piaci igényeire építve az autószerelő-, autóelektronikai műszerész-, NC-CNC programozó szakmákban szerezhetnek középvezetői szintnek megfelelő képzettséget a gépészeti szakközépiskolában végzett tanulóink. A képzés során a tanulók olyan kompetenciák birtokosai lehetnek, amelyek lehetővé teszik az azonnali munkavállalást illetve biztos alapot nyújtanak a különféle szakmai átképzésekbe való bekapcsolódáshoz.

A képzés fő szakmai tantárgyai: számítógépes gyártástervezés, méréstechnika, , NC-CNC vezérlés, hidraulika-pneumatika. A gépészeti alapismeretek tantárgy kötelező  érettségi vizsgatárgy, amely lehetővé teszi, hogy a CAD-CAM informatikus vagy a Gépgyártástechnológiai technikus  egyéves szakmai képzésen részt vegyen.

003 Kereskedelem-marketing A képzés során a tanulók elsajátítják az üzleti magatartás alapvető normáit, szokásait, áruforgalmi, pénzügyi, szervezési és jogi ismereteket szereznek ahhoz, hogy képessé váljanak önálló vállalkozás alapítására, megszervezésére és adminisztrációjának vezetésére.

Célunk olyan érettségivel rendelkező fiatalok képzése, akik:

– a munkaerő-piaci igényeknek megfelelnek, azokhoz gyorsan tudnak alkalmazkodni,

– általános műveltséggel,

– szakmai képzésre és felsőfokú továbbtanulásra egyaránt alkalmasak,

– a megszerzett konvertálható tudásuk alapján képesek tovább- és   átképzésre.

A kereskedelmi-marketing  alapismeretek kötelező érettségi vizsgatárgy, amely lehetővé teszi, hogy a Kereskedő (technikusi) egyéves szakmai képzésen részt vegyen.

004 Turisztika

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). A falusi turizmus és vendéglátáshoz egyéni vállalkozói igazolványt válthat.  Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Az érettségit követően iskolánkban a Turisztikai szervező,értékesítő szakma szerezhető meg egyéves technikusi képzés keretében. Igény esetén idegenvezető technikusi képzést is indítunk.

Szakközépiskolai  képzés

A 2016-2017-es tanévtől kezdődően a szakiskolai képzés elnevezése megváltozott, a továbbiakban szakközépiskola néven fut.  A szakiskolák átalakulása után a  3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez  szükséges kétéves felkészítő képzés elvégzésére.  Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit vizsgát, a szakmai tantárgyi érettségi eredményét a szakmai komplex vizsga eredménye adja.
A képzés időtartama 3+2 év

011  Asztalos    34 543 02   OKJ   A szakmai képzés célja olyan önálló munka elvégzésére alkalmas szakemberek képzése, akik műszaki dokumentáció alapján különféle faipari termékek, székek, szekrények, asztalok, ajtók és ablakok minőségi gyártására, valamint lakások, középületek fa- és fa alapanyagú burkolatainak elkészítésére képesek mind külső, mind belső térben. A tanulószerződés alapján 10. évfolyamtól juttatásban részesülnek a tanulók a  mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   Iskolai előképzettség:. 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség . A szakmai képzés ideje: 3 év

012  Eladó  34 341 01 OKJ  (bolti eladó  szakma megfelelője)

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni az eladó   munkaterületének megfelelő munkaköröket. Olyan kereskedők képzése, akik ismerik a korszerű eladói technikát, az eladásra kínált áruk választékát, tulajdonságait, valamint képesek a statisztikai számítási módszerek alkalmazásaival elemezni és értékelni a bolt gazdasági folyamatát.

A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség.
A szakmai képzés ideje: 3 év

013 Gépi forgácsoló  34 521 03  OKJ

 Új szakmaként jelent meg az OKJ képzési rendszerben az esztergályos, marós és köszörűs szakmák összevonásával. A szakmát elsajátító tanulók képesek lesznek a fémiparban használatos alapanyagok forgácsolással történő megmunkálására egyszerű és CNC megmunkáló gépeken. Széleskörű alapozó ismeretet kapnak a CNC gépkezelői és programozói szakma elsajátításához. 9. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól  tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség  A szakmai képzés ideje: 3 év

014  Ipari gépész  34 521 04  OKJ  (géplakatos szakma megfelelője)

A képzés célja olyan műszaki technológiai végzettség megszerzése, amely alkalmassá teszi a tanulókat különféle ipari gépek karbantartására, javítására és beállítására. A képzés során lehetőség van hegesztői és  hőkezelői alapképzettség megszerzésére is.. Iskolai előképzettség: A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. Szakmai képzés ideje: 3 év

015 Mezőgazdasági gépész   34 521 08 OKJ  

A képzés célja olyan műszaki, agrotechnikai növénytermesztési, állattartási és gazdálkodási alapismeretekkel, kötelező traktorvezetői jogosítvánnyal rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági erő- és munkagépek önálló üzemeltetésére, beállítására, karbantartására, javítására. Nem kötelezően hegesztői bizonyítvány szerzésére is adott a lehetőség. A tanulószerződés alapján juttatásban részesülnek a tanulók a 10. évfolyamtól  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően.   . Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség.  A szakmai képzés ideje:  3 év

016 Női szabó    34 542 06  OKJ 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek méret után a női ruházat elkészítésére, széles körű alapismeretet kapnak mind az elméleti mind a gyakorlati képzésben a tervezői, divatszakmában való elhelyezkedéshez. 9. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól  tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. Szakmai képzés ideje: 3 év

017 Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 OKJ

A szakmai képzés célja olyan önálló munka elvégzésére alkalmas szakemberek képzése, melyek műszaki tervek alapján képesek kül- és beltéri építészeti munkák elvégzésére, valamint külső és belső burkolati munkák kivitelezésére. A tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek a mindenkori minimálbér és a tanulmányi eredmény alapján. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 60 e Ft-ot is kaphat egy hónapra. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség. A szakmai képzés ideje 3 év.

018 Villanyszerelő   34 522 04 OKJ        

Célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

– villamos készülékek, berendezések szerelésére, javítására, üzembe helyezésére,

– műszaki dokumentációk alapján erőátviteli, jelző – működtető vezetékek szerelésére,

– mérőműszerek bekötésére, ipari fűtőberendezések szerelésére,

– emelő- és szállítóberendezések áramköreinek kialakítására,

– kommunális és lakóépületek villamos hálózatának kiépítésére.

  1. évfolyamtól a tanulmányi átlag alapján ösztöndíjban, 10. évfolyamtól tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók  a mindenkori minimálbér 18 %-ának megfelelően. Egy jó átlaggal a tanuló így akár 45-50 E Ft-ot is kaphat egy hónapra.

0019 Szerszámkészítő 34 521 10 OKJ

 A képzés célja olyan műszaki, gépészeti technológiai végzettség megszerzése, mely alkalmassá teszi a tanulót a fémiparban alkalmazott szerszámok beállítására, karbantartására, egyszerűbb  sablonok, szerszámok készítésére. A képzés során alapozó ismereteket kapnak a CNC-gépkezelői szakma, valamint az anyagvizsgálatok területén. A tanulószerződés alapján juttatásban részesülő tanulók tanulmányi ösztöndíjban a részesülnek a mindenkori minimálbér és a tanulmányi eredmény alapján. Iskolai előképzettség: 8 osztályos alapfokú iskolai végzettség, a szakmai képzés ideje: 3 év.

Érettségi utáni szakképzés

 Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés OKJ 5452103 – A képzés a gépészet ágazathoz tartozó szakképzés. A gépészeti szakközépiskolát végzett tanulók számára egy évfolyamos, a más egyéb érettségivel rendelkező tanulók számára két évfolyamos. Az elméleti képzésnek az iskola ad helyet, a gyakorlati képzés külső gazdálkodó szervezeteknél történik, az iskola a gazdálkodó szervekkel egyeztetve helyezi el a tanulókat  a gyakorlati képzési helyeken. A tanulók heti  három napot töltenek iskolában az elméleti képzésen, majd két napot gyakorlati képzésen vesznek részt. A képzés során megismerkednek gépészeti ismeretekkel, gyártástervezéssel, gyártásirányítással, CNC gépkezelői és programozói ismeretekkel.  Technikusi végzettséggel középvezetőként helyezkedhetnek el a különféle cégeknél.

Kereskedő OKJ 5434101 – A képzés a kereskedelem ágazathoz tartozó szakképzés.  A kereskedelem-marketing szakközépiskolát végzett tanulók számára egy évfolyamos, a más egyéb érettségivel rendelkező tanulók számára két évfolyamos. Az elméleti képzés az iskolában folyik, a gyakorlati képzés iskolai tanirodában, tanboltban, illetve külső gyakorlati helyeken történik. Az iskola a gazdálkodó szervekkel egyeztetve helyezi el a tanulókat a gyakorlati képzési helyeken. A képzés során a tanulók megismerkednek a marketing elméletével és gyakorlatával, az üzleti tevékenység tervezésével, vezetési és vállalkozási ismeretekkel, az idegen nyelvű értékesítés gyakorlatával. A technikusi végzettséggel középvezetőként helyezkedhetnek el külső gyakorlati helyeken.

CAD-CAM informatikus OKJ 5448101 – A képzés az informatika ágazathoz tartozó szakképzés. Az informatika szakközépiskolát végzett tanulók számára egy évfolyamos, a más egyéb érettségivel rendelkező tanulók számára két évfolyamos. Az elméleti  képzés az iskolában folyik, a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben , illetve külső gyakorlati helyeken történik. Az iskola a gazdálkodó szervekkel egyeztetve helyezi el a tanulókat a gyakorlati képzési helyeken. A képzés során a tanulók megismerkednek a munkaszervezési ismeretekkel, adatbázis és szoftverfejlesztéssel, hálózati ismeretekkel, a számítógépes háttérrel folytatott folyamattervezéssel, gépszerkesztéssel stb.

Autószerelő OKJ 5452502 – A képzés a közlekedés gépészet ágazathoz tartozik. Az évfolyamok száma kettő. Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzési helyet az iskola biztosítja, de a tanulóknak lehetőségük van külső autószerelő vállalkozásoknál is elhelyezkedni gyakorlati képzésre. A képzés során a tanulók megismerkednek a gépjárművek szerkezeti felépítésével, karbantartási, javítási ismereteivel, a számítógépes háttérrel támogatott autódiagnosztikával, sőt lehetőség van a műszaki vizsgáztatás folyamatába is betekintést nyerni.

Hozzászólások lezárva.