Ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések

A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) kormányrendelet 5. §-ban kerültek meghatározásra a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések, melyek az alábbi táblázatban találhatóak meg.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a szakképzésben részt vevő, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakmát – úgynevezett hiányszakmát – tanuló diákokat segíti.
Ösztöndíjra jogosultak az első szakképesítésre felkészítőállamilag támogatottnappali munkarendűiskolai rendszerű szakképzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő fiatalok, ha választott szakmájuk az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozik.

A tanulmányi ösztöndíjra a szakiskolai és szakközépiskolai diákok a 9. osztálytól, a szakgimnáziumi tanulók a 13. vagy a 14. osztályban válnak jogosulttá.

A támogatás anyagi helyzettől függetlenül jár, az összeg folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetén az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen tízezer forint havonta. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében, az alábbiak szerint változik:

 • 2,51 és 3,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 10 000 Ft/hó
 • 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 15 000 Ft/hó
 • 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 • 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 27 000 Ft/hó
 • 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 35 000 Ft/hó

Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetén a 13. vagy a 14. évfolyamon:

 • 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 • 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 30 000 Ft/hó
 • 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 40 000 Ft/hó
 • 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 50 000 Ft/hó

 

A tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola, illetve annak fenntartója végzi. Az ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeget a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal biztosítja az intézmény számára. Az iskola a pénzbeli juttatást minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére.

A hiányszakmák jegyzéke évente módosulhat, de aki ösztöndíjas szakmában kezdett tanulni, tanulmányai végéig kapja a támogatást akkor is, ha az adott szakma később kikerül az ösztöndíjas képzések köréből.

Az ösztöndíj és az egyéni tanulószerződésen alapuló gyakorlati képzés viszonya:

A gyakorlati oktatás időszakában az egyéni tanulószerződés alapján a tanulónak a gyakorlati képzőhelytől pénzbeli és természetbeni juttatás is jár. A tanulószerződés alapján kapott juttatás és az iskola által folyósított szakképzési tanulmányi ösztöndíj egymástól független, tehát mindkettő egyidejűleg megilleti a tanulót.

Szakközépiskolai képzéseink, amelyek tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések
Tagozat száma A szakképesítés

OKJ száma

A szakképesítés megnevezése,

OKJ száma

Munkarend Képzési idő (év)
0011 OKJ 34 543 02 Asztalos nappali 3
0013 OKJ 34 521 03 Gépi forgácsoló nappali 3
0014 OKJ 34 521 04 Ipari gépész nappali 3
0015 OKJ 34 521 08  Mezőgazdasági gépész nappali 3
0017 OKJ 34 582 14 Kőműves nappali 3
0018 OKJ 34 522 04  Villanyszerelő nappali 3
A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.

A képzésben részvevők hiányszakma tanulása esetén 9.-10.-11 évfolyamon ösztöndíjban részesülhetnek. A  10.-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapján további ösztöndíjat is kapnak.

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti illetve levelező tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére.

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.

 

Érettségire épülő képzéseink  amelyek tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések
OKJ – száma

 

A szakképesítés megnevezése

 

Munkarend

 

Képzési idő (év)

ágazati érettségivel

Képzési idő (év)

érettségivel

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus nappali 1 2

A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) kormányrendelet 5. §-ban kerültek meghatározásra a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések, melyek az alábbi táblázatban találhatóak meg.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a szakképzésben részt vevő, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakmát – úgynevezett hiányszakmát – tanuló diákokat segíti.
Ösztöndíjra jogosultak az első szakképesítésre felkészítőállamilag támogatottnappali munkarendűiskolai rendszerű szakképzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő fiatalok, ha választott szakmájuk az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozik.

A tanulmányi ösztöndíjra a szakiskolai és szakközépiskolai diákok a 9. osztálytól, a szakgimnáziumi tanulók a 13. vagy a 14. osztályban válnak jogosulttá.

A támogatás anyagi helyzettől függetlenül jár, az összeg folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetén az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen tízezer forint havonta. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében, az alábbiak szerint változik:

 • 2,51 és 3,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 10 000 Ft/hó
 • 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 15 000 Ft/hó
 • 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 • 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 27 000 Ft/hó
 • 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 35 000 Ft/hó

Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetén a 13. vagy a 14. évfolyamon:

 • 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 • 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 30 000 Ft/hó
 • 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 40 000 Ft/hó
 • 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 50 000 Ft/hó

 

A tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola, illetve annak fenntartója végzi. Az ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeget a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal biztosítja az intézmény számára. Az iskola a pénzbeli juttatást minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére.

A hiányszakmák jegyzéke évente módosulhat, de aki ösztöndíjas szakmában kezdett tanulni, tanulmányai végéig kapja a támogatást akkor is, ha az adott szakma később kikerül az ösztöndíjas képzések köréből.

Az ösztöndíj és az egyéni tanulószerződésen alapuló gyakorlati képzésviszonya:

A gyakorlati oktatás időszakában az egyéni tanulószerződés alapján a tanulónak a gyakorlati képzőhelytől pénzbeli és természetbeni juttatás is jár. A tanulószerződés alapján kapott juttatás és az iskola által folyósított szakképzési tanulmányi ösztöndíj egymástól független, tehát mindkettő egyidejűleg megilleti a tanulót.

Szakközépiskolai képzéseink, amelyek tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések
Tagozat száma A szakképesítés

OKJ száma

A szakképesítés megnevezése,

OKJ száma

Munkarend Képzési idő (év)
0011 OKJ 34 543 02 Asztalos nappali 3
0013 OKJ 34 521 03 Gépi forgácsoló nappali 3
0014 OKJ 34 521 04 Ipari gépész nappali 3
0015 OKJ 34 521 08  Mezőgazdasági gépész nappali 3
0017 OKJ 34 582 14 Kőműves nappali 3
0018 OKJ 34 522 04  Villanyszerelő nappali 3
A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.

A képzésben részvevők hiányszakma tanulása esetén 9.-10.-11 évfolyamon ösztöndíjban részesülhetnek. A  10.-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapján további ösztöndíjat is kapnak.

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti illetve levelező tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére.

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.

 

Érettségire épülő képzéseink  amelyek tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések
OKJ – száma

 

A szakképesítés megnevezése

 

Munkarend

 

Képzési idő (év)

ágazati érettségivel

Képzési idő (év)

érettségivel

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus nappali 1 2

 

Hozzászólások lezárva.