MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Pályázatok

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Középiskola
Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével a Mezőkövesdi Széchenyi
István Katolikus Középiskolában
Támogatás összege: 25,00 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.03.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00546
Projekt bemutatása
Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának,
fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének
megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását
és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a
családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági
aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.
A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének
javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.
A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az
önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás
segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.
A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság
összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a
lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A
projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb
kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi
gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Az idei tanévben is megrendezésre került – 2022.10.26-10.28 között – a Széchenyi Katolikus Technikum diákjainak a hagyományos hittan tábora. Tábori programokkal, élményszerzéssel, tartalmas és értékteremtő szabadidős programokkal, hitéleti ráhangolódással járultunk hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. 16 fő diák és két kísérő részvételével indultunk útnak Budapestre. Első két nap a Parlamentben, a Hadtörténeti Múzeumban voltunk ahol rendhagyó történelem órán vehettek részt diákjaink. A Magyar Nemzeti Múzeumban egy tárlatvezetésnek köszönhetően a következő kérdésekre kaphattak választ diákjaink: Milyen titkokat rejt a koronázási palást története? Milyen volt az élet az Árpád-korban? Mit tudunk Hunyadi Mátyás uralkodásáról? Hogyan érkezett meg a reneszánsz a magyar területekre. A Budai várban eljutottak a Sziklakórházba, megnézték a Mátyás templomot és a budapesti panorámát a Halászbástyáról. Harmadik nap Egerben voltunk a Bazilikában, megcsodáltuk a Líceumot valamint a Város a város alatt kiállítást tekinthettük meg történelmi utazással egybekötve. A keresztény értékrendet előtérbe helyezve, a táborok, közös együttlétek azt a célt szolgálják, hogy diákjaink belső megerősítést kapjanak, és az együvé tartozás örömét megélhessék. Egy jól megszerezett tábor nélkülözhetetlen, hiszen ott nemcsak új barátságok köttetnek, hanem a legkitűnőbb táborok komplex eszmei értékéből minden résztvevő építkezhet. Táboraink olyan szórakoztató programokkal üdítik fiataljaink mindennapjait, amelyek olykor pénzben nem kifejezhető kincsekkel gazdagítják őket. „A táborozás életre nevel” – mondják sokan, és nem véletlenül.

Az elmúlt évekhez hasonlóan iskolánk diákjai, a 2021/2022-es tanévben is háromnapos hittantáborban vehettek részt. A tábort még közvetlenül az adventi idő előtt november 17-18-19.-én megszerveztük, ezzel is ráhangolódva az ünnep előkészületeihez. A táborban tíz diák és két kísérő vett részt. A táborban résztvevő diákokat több osztályból válogattuk össze és csoportos feladatokat találtunk ki. A célunk az volt, hogy jobban megismerjék egymást és új baráti kapcsolatokra tegyenek szert. Mindennap bőséges étkezést biztosítottunk diákjain számára. A közös imák és étkezések mind-mind hozzájárultak a közösség formálásához.

Első napi programunk igazi ráhangolódásnak bizonyult a Mezőkövesd-Zsóryba látogattunk ki egy egész napos programra. A közösségfejlesztés fontos célja volt a hittantábornak. Fontosnak tartottuk, hogy különböző évfolyamokról válogassuk össze a katolikus gyerekeket, hogy jobban ismerjék meg egymást, ezzel kialakítva egy közösséget, hogy majd az iskolában ezzel is kedvet csináljanak, és jó példát mutassanak a kevésbé vallásos tanulóknak. A programokba ezért választottunk több ismerkedő, névtanuló játékot és kommunikációs játékot is, valamint kreatív feladat is volt, egyénileg mindenki készíthetett adventi koszorút. Ezeket az elkészített koszorúkat az osztálytermekben helyeztük későbbiekben el.

Második nap Egerbe látogattunk, ahol ellátogattunk az Érseki Palotába, megcsodálhattuk az Érseki Könyvtárat és interaktív betekintést nyertünk a Spekula Csillagvizsgáló (Csillagászati Múzeum), … Csillagvizsgáló, Camera Obscura, Varázsterem, Planetárium) Varázstorony kiállításaiba.

Harmadik nap Mezőkövesden folytattuk a kirándulásunkat. Nagyszerű idegenvezetéssel bejárhattuk a Takács István kiállítást a Matyó Múzeumot és a Gépmúzeumot is.

A hitélet megszilárdítása mellett fontosnak tartjuk a hagyományőrzést a múlt megismerését, ami legyen követendő példa számukra.

 A szabadidős tevékenységek mellet nagy hangsúlyt fektettünk színvonalas előadások szervezésére, amelyek elősegítik diákjaink fejlődését, előmenetelüket.

Energetikai korszerűsítés

Épületenergetikai korszerűsítés a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában!
2014.06.24.
A nemrég megkezdődött beruházás megvalósításával megtörténik az iskola épületeinek energetikai korszerűsítése így járulva hozzá az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozásához. A projekt célja, hogy a felújításra kerülő épületek mind épületfizikai, mind fűtési paraméterei megfeleljenek az előírt szabványoknak. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 150 000 000 Ft.
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola több épületrészből áll, az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan
bővült az iskola a növekvő tanulói létszám miatt. A több lépcsőben történt hozzáépítés eredményeképpen az épületben nem
kiegyenlítettek a hőmérsékleti viszonyok, a minimális komfort kritériumok sem teljesülnek. A most megkezdett beruházás célja a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola épületeinek teljes energetikai korszerűsítése, melynek értelmében az alábbi felújítások történnek:
• Az összes radiátorszelep termosztatikus kivitelűre lesz cserélve,
• a külső hőszigetelésből adódó energetikai megtakarítás miatt elegendő lesz kettő darab kondenzációs öntvény állókazán
telepítése a fűtés és a használati meleg víz igények kielégítése céljából,
• 2*14 db napkollektor kerül elhelyezésre a tető déli oldalán, melyek a használati meleg víz termelésbe fognak besegíteni, éves szinten 40%-kal,
•az összes nyílászáró cseréje fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű egyedi műanyag szerkezetekre a régi és a tornatermi szárnyban egyaránt,
• padlás hőszigetelése hőszigetelő lemezekkel,
• a homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm vastag dryvit rendszerrel, majd új vakolatot és végül színezést kap az iskola, a
homlokzati hőszigetelés miatt a bádogozási munkák elvégzése,
• az utólagos homlokzati hőszigetelés miatt a villámhárító rendszer és a függőleges csapadékvíz gyűjtő csatornák áthelyezésre
kerülnek.
A most megkezdődött felújításokkal korszerű, gazdaságosan üzemeltethető épületeket kap az iskola, energiaszükséglete és
ezáltal károsanyag-kibocsátása a jelenlegihez képest jelentősen csökken, ezzel is javítva az épület hasznosításának feltételeit.
Bővebb információ: Csirmaz István iskola igazgató
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
Tel: 49/505-280
Pályázati azonosító: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0088 www.ujszechenyiterv.gov.hu

Hittanos tábor Esztergomban

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRt. jóvoltából támogatást kapott iskolánk.

A pályázat azonosítója: EGYH-KCP-19-0430

A támogatási összeg: 300 000 Ft

A támogatást 2019 január  01. -2020 május 3. között kellett felhasználni

Iskolánk diákjai 2019 év 10.-hó 14-16 időpontban Esztergomi hittantáborban voltak a pályázat segítségével.

Várakozással telten, izgatottan indult útjára kis csapatunk 16 diák 2 fő pedagógus és Tamás atya Esztergomba, az idei hittanos táborba 2019.október 14-én hétfő reggel. Az izgalom nem volt véletlen, mert messzire utaztunk és az előzetesen beharangozott programok okot adtak erre. Vonattal utaztunk Budapestre, ahol idegenvezetéssel megnézhettük a Szent István Bazilikát. Rövid pihenő után útra keltünk és kora délután érkeztünk meg esztergomi szállásunkra a Szent Péter és Pál belvárosi plébániára. A háromnapos kirándulás alkalmával nagyon sok élményben volt részünk. A meleg étkezésünk foglalva volt egy helyi étteremben, a reggeliket a diákokkal mi magunk készítettük. Őslény és ásványi kiállításon jártunk, ahol interaktív módon mindenki ásványokból kedves ajándéktárgyakat készíthetett. Voltunk a Várhegyen a Bazilikában és a Vármúzeumban. Igazi lelki élmény volt az ország szívének tekinthető templom mellől a gyönyörű panorámát csodálni. Eljutottunk az Aquaszigetre is, amely a város legimpozánsabb gyógyfürdője. Nagyokat sétáltunk a városban, felfedezve Esztergom szépségét, egy ilyen alkalommal átsétáltunk a Mária-Valéria hídon Párkányba is. Tamás atya szentmisét mutatott be a helyi templomban, ahol együtt imádkoztunk a hívekkel iskolánk diákjaiért. A szentmisén a fiatalok gitáros énekekkel adtak hálát az ottlétükért. Az esti séták és nagy-nagy lelki beszélgetések közel hozták őket egymáshoz.

Élményekkel gazdagodtunk ez alatt a pár nap alatt. Megtapasztalhattuk, milyen jó Isten áldásától kísérve együtt lenni. De ami a legfontosabb, hálát kell adnunk Istennek az élményekért, és hogy ez alatt a pár nap alatt még inkább összetartó közösséggé kovácsolt minket, mint azelőtt.

Szabóné Varga Ágnes
hitoktató