Innovatív oktatás

Innovatív oktatás bevezetése!

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja: –       a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint –       a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel. A projekt közvetlen célja az innovatív oktatás körének bővítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában. Újszerű tanulási módszertan bevezetésével a nonformális tanulási formák bővítésével az iskola elősegíti a továbbtanuláshoz és később a munkaerő piaci sikerességhez szükséges kompetenciák fejlesztését, tanórán kívüli foglalkozásokkal kiemelten segíti a nyelvi képzést, a környezet és egészségtudatos magatartásminták kialakítását. A pályázat keretén belül a diákoknak iskolán kívüli tematikus táborok lesznek szervezve melyek eredménye a tanulók öko-szemléletének növekedése, nyelvi kompetenciák fejlődése, testmozgás iránti igény fejlesztése. A projekt keretén belül az IKT (azaz Információs és Kommunikációs Technológiai) eszközök oktatási gyakorlatba építésének lehetőségeiről tartott előadássorozat a tanulók és a pedagógusok számára lehetőséget biztosít ezen eszközök megismerésére, oktatási-tanulási célú hasznosításuk bővülésére. A pályázathoz tartozó képzések hozzájárulnak az iskola pedagógiai módszertani megújulásához, a projekt során a programokon előre láthatólag 100 diák vesz részt, valamint 4 fő pedagógus továbbképzése valósul meg.

Pályázat adatai:

Projekt címe: Innovatív oktatás a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában

Azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0171

Támogatás összege: 11 928 525 Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás kezdete: 2015. május

Projekt megvalósítás vége: 2015. október

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola

Hozzászólások lezárva.