Álláshirdetések

Az egri Főegyházmegye fenntartásában működő Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola/3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János utca 18/ pályázatot hirdet biológia – testnevelés szakos középiskolai tanár, illetve közgazdásztanár (kereskedelem-marketing szakirány)  munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 40 óra.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János utca 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  • szakgimnáziumi, szakközépiskolai osztályokban érettségire felkészítés, biológia és testnevelés órák tartása                     
  • kereskedelem szakgimnáziumi és kereskedelem szakközépiskolai elméleti oktatás

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai vagy egyetemi biológia és testnevelés szakos tanári végzettség (többszakos tanárkollégák előnyben részesülnek)

                      illetve

  • Főiskolai, vagy egyetemi közgazdásztanári (kereskedelem-marketing szakirány) végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása vagy hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás, kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. augusztus 15.-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

Bérezés: a mindenkori pedagógus bértáblázat szerint.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a szechenyi@t-online.hu, vagy postai úton Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a meghallgatásra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 04.

Hozzászólások lezárva.