Pedagógusok tanévnyitója a Bazilikában

Iskolánk tantestülete 2017. augusztus 24-én az egri Bazilikában részt vett az egyházmegyei pedagógusok tanévnyitóján.

A szentmisével összekötött tanévnyitó rendezvény előadásokkal kezdődött, majd a kiemelkedő pedagógiai, hitéleti tevékenységet folytató pedagógusok számára történő kitüntetések átadásával zárult. 1600 körül volt a résztvevők száma, mivel több, mint 50 iskola van az Egri Főegyházmegye fenntartása alatt.

ifj. Zlinszki János előadásának címe: A teremtésvédelem az egyház tanításában. Az előadó kiemelte, hogy a Föld védelme érdekében új felfogásra, erkölcsi megújulásra van szükség, s ennek létrehozásában nagy szerepe van a nevelésnek, az egyéni példamutatásnak, az iskoláknak.

A második előadás címe: A háromdimenziós gazdaság és az erényetikai paradigma. Dr. Baritz Sarolta nővér hangsúlyozta a paradigmaváltás szükségességét a gazdasági és társadalmi életben. Az előadó beszélt az anyagi javak, a környezet és az erkölcs arányairól napjainkat illetően. Fontosnak tartja a mostani arányok megváltoztatását és az erkölcsi alapú gondolkodás szerepének növelését a termelésben. Ennek létrehozásában kulcsfontosságúnak tartja az oktatás és a média szerepét.

Főtisztelendő Szabó József „A család Isten terve szerint az élet és a szeretet bensőséges közössége” címmel tartott előadást. Bemutatta a szeretet különböző fokozatait és a jó házasság legfontosabb alappillérének az Istennel való mély kapcsolatot tekintette. Kiemelte, hogy milyen fontos a házastársak lelki élete és milyen óriási erőforrást jelenthet a hit.

Ternyák Csaba érsek prédikációjában a teremtett világ megóvását jelölte meg az idei tanév egyik legfontosabb céljaként. Az egyéni példamutatás jelentőségét hangsúlyozta ennek a célnak az elérése érdekében.

Mindenki figyelmét felhívta a vasárnapi szent misében való részvételre, hiszen ez által javulhat az Istenhez, önmagunkhoz és másokhoz való viszonyunk. Azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy a vasárnapot használják ki pihenésre, lelki feltöltődésre és törekedjen mindenki arra, hogy jobb emberré váljon a hit erejével.

Ezt követően a kimagasló tevékenységet folytató pedagógusok közül tízen vehették át a Szent Gellért díjat.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Hozzászólások lezárva.