Rendkívüli felvételi eljárás

Kedves Szülő, Kedves Tanuló! Iskolánkban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 43. § (1), (2) és (3) bekezdése, a középfokú iskolába történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai alapján rendkívüli középiskolai felvételi eljárás keretében alábbi szakmákra van lehetőség jelentkezni:

A rendelet értelmében a rendkívüli felvételi eljárásban

új jelentkezési lapot kell benyújtani az iskolához 2020. május 25-ig.

A felvételi kérelem nyomtatványa az iskola honlapjáról letölthető,

erről a linkről: FELVÉTELI KÉRELEM .

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt 2020. június 15-ig.

Kérjük csatolni továbbá SNI, BTMN státuszhoz kapcsolódó szakértői véleményt, ha van ilyen.

A jelentkező tanulóknak egészségügyi vizsgálatot is előírunk, melynek időpontjáról a későbbiekben honlapunkon tájékozódhat.

A felvételi kérelem benyújtható postai úton, online elektronikus formában a szechenyi@ mezokovesd.t-online.hu, illetve kivételes esetben telefonos egyeztetést követően (Telefon: +36-49-505-280) személyes ügyintézés keretében is. Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánkban a dolgozók és az Önök egészségének védelme érdekében a járványügyi előírások szigorú betartása miatt a személyesen történő benyújtástól – lehetőség szerint – eltekinteni szíveskedjenek!

Mezőkövesd, 2020. április 28.

Tisztelettel:
Kiss Gábor intézményvezető

                                                                                            

Hozzászólások lezárva.