Szakmai vizsgákkal kapcsolatos ismertető

Kedves Vizsgázók!
Kérek mindenkit, hogy a következő tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!

 1. A vizsgán kizárólag az írásbeli, központi és interaktív vizsgatevékenység (a továbbiakban együtt: írásbeli vizsgatevékenység), valamint a gyakorlati vizsgatevékenység kerül megtartásra.
  Az írásbeli vizsga kezdő időpontja előtt 30 perccel korábban kell megérkezni az iskola bejáratához. A vizsga napokon szükséges a személyi igazolvány bemutatása. Az írásbeli vizsgára szükséges eszközök: toll, ceruza, számológép, vonalzó. Írásbeli vizsgán nem kötelező az öltöny viselése.
  A gyakorlati vizsga kezdő időpontját a lebonyolítási rendben fogaltak szerint a vizsgára felkészítő tanár közli a vizsgázókkal a csoportosulások elkerülése érdekében. A gyakorlati vizsgán munkaruha és védőlábbeli használata kötelező.
 2. A szakmai vizsgák lebonyolításában a vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épület előtt és az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, ügyelve a 1,5m-es távolságtartásra.
 3. A kézfertőtlenítés, a maszkok és kesztyűk átvételét követően a vizsgázók a kijelölt terembe vonuljanak, amelyet ezután már nem, vagy csak indokolt esetben szabad elhagyni.
 4. A táskákat a tanterem egy külön sarkában, a telefonokat kikapcsolt állapotban a táskákban helyezzék el.
 5. A személyi igazolványokat az asztalon, a felügyelő tanár számára látható helyre tegyék ki.
 6. A vizsgák előtt és alatt a mosdóban egyszerre egy vizsgázó tartózkodhat. Minden esetben használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
 7. A vizsgabizottság és a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen az iskola maszkot
  biztosít, amelynek viselése a vizsga alatt kötelező! Az iskola a vizsgabizottság és a
  vizsgázók számára biztosít gumikesztyűt, ennek viselése megengedett.
 8. Ugyancsak biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű
  kézfertőtlenítő is, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében.
  Kérem, ennek rendszeres használatát. A vizsga alatt a folyamatos légcsere biztosított.
 9. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő), valamint a
  minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát csökkenti.
  Kérem, ennek betartását!
 10. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig
  csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi
  vizsgázónak a helyén kell várakoznia.
 11. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a
  vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a
  vizsga helyszínét, épületét.
 12. A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése és észrevételezése kizárólag elektronikus
  formában lehetséges, a gyakorlati vizsgát megelőzően, betartva a biztonsági
  előírásokat és személyiségi jogok védelmét. Ezt követően hagyja jóvá a vizsgaelnök.
 13. A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására csak a vizsgázók közötti védőtávolság
  biztosításával kerülhet sor. A vizsgahelyen gondoskodni kell a folyamatos légcseréről
  és a kézfertőtlenítés lehetőségéről. A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a
  feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell. A vizsgázók egymás
  eszközeivel nem dolgozhatnak. Közös használatú eszközök esetén azokat minden
  vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag
  gumikesztyűben történhet. A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó
  és vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása. A vizsgáztató a vizsga
  során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának
  végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti. Ha a vizsgázó a
  vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság egyik tagjával, aki ennek
  időpontját feljegyzi, az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat átveszi.
 14. Ha a vizsgán megszerezhető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmaz
  szóbeli vizsgatevékenységet, javítóvizsgán csak az vehet részt, aki korábban nem
  elégtelenre teljesítette a szóbeli vizsgatevékenységet.
 15. Sikeres vizsga esetén a bizonyítványok átadásáról az osztályfőnökök a vizsgát
  követően adnak tájékoztatást.

Kérem a levélben leírtak szigorú betartását! Mindenkinek sikeres vizsgát kívánok!
Mezőkövesd, 2020. május 13.

Tisztelettel:
Kiss Gábor
intézményvezető

Hozzászólások lezárva.