Szent László évi pályázat

Ismertető a katolikus szakképző intézmények számára kiírt Szent László-évi pályázat nyertes munkáiról

 

 

 

1. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
(pirográffal falapra égetett rajz)

A szakképző intézmények pályázóinak két feladatot kellett megoldaniuk. Szent László törvénykönyvének alapos tanulmányozása után meg kellett alkotniuk saját közösségük szabályrendszerét. A beérkezett munkaleírások szerint az iskola értékrendjét és a diákközösségek kohézióját erősítette az a pedagógiai folyamat, melynek során megfogalmazták a legfontosabb elvárásokat, s konszenzusra jutottak egymással a törvényalkotásban.
A pályázó csoportoknak egy Szent László korát idéző, saját szakmájukhoz kapcsolható mestermunkát is kellett készíteniük, amelyen keresztül a kézügyességüket, művészi érzéküket, de főként szakmai jártasságukat megmutathatták.
A pályázók az iskolai Szent László-ünnepségen bemutatták társaiknak mestermunkájukat, valamint felolvasták a törvénykönyvük paragrafusait úgy, mint amit ők az alsóbb évfolyamokba járó társaikra hagyományoznak.
Így méltó módon ünnepelték a szakképzősök László király szent életének tanítását.

Az összesített verseny helyezett csoportjai:

1. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola: „Törvény- és fegyverkovácsok”

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola „Törvény- és fegyverkovácsok” nevű csoportjában Farkas Borbála, Filkor Andrea női szabó és két gépész tanuló: Bana István és Tóth Dávid életnagyságú Szent László figurát készítettek.

2. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Szent László harci díszben

Aki alaposan megvizsgálja a baba ruházatát: a szín- és anyagválasztást, a ruhadarabok korhű szabását, s különösen a részletek kidolgozását, az öltések finomságát, a szegők és gombok megválasztását, megbizonyosodhat arról, hogy Farkas Bori meg fogja állni helyét a szakmában – s arról is, hogy szakoktatója, Marton Ferencné remek pedagógus.

3. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Hímzésterv a mezőkövesdi Szent László szobor alapján

A kovácsolt kard, az esztergált markolat, a korona lemez-abroncsa vagy a pajzsra szakszerűen szegecselt liliomok, valamint a figurát stabilizáló talplemezre hegesztett cső-szerkezet a legmodernebb technikával készült, igényesen kivitelezett műszaki tervek alapján készült.
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola pályázói nyerték a szakképző iskolák számára kiírt Szent László-évi pályázatot.

4. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Lemez pajzs gépészeti terve

Forrás: https://www.katped.hu/a-szakkepzes-hirei-szent-laszlo-ev/ismerteto-a-katolikus-szakkepzo-intezmenyek-szamara-kiirt-szent-laszlo-evi-palyazat-nyertes

Tanulóinknak gratulálunk!

Hozzászólások lezárva.