Vízkereszt ünnepe

 
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva iskolánkban is elvégeztük a házszentelés szertartását.
 
Minden házszentelés alkalmával azt kérjük, amit az emmauszi tanítványok: Maradj velünk Urunk!
 
Az év elején ezzel a közös imádsággal kértük Isten áldását nem csak az épületre, hanem az itt tanuló diákokra, pedagógusainkra és valamennyi munkatársunkra. Az Ő szeretetébe ajánlottuk egész éves terveinket, feladatainkat és elhatározásainkat is. Így jelöltük meg ajtófélfáinkat: 20+ Christus + Mansionem + Benedicat +20 vagyis Krisztus áldja meg e hajlékot!
 
Bakos Tamás iskolalelkész

Hozzászólások lezárva.