Hagyományainkhoz híven október 6-án sugárzott műsorunkban az aradi vértanúkra emlékeztünk.

Az aradi vértanúk azok a tábornokok voltak, akiket az 1848-49–es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek.

1849. október 6-án a császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, a magyar kormány miniszterelnökét. Bár a kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi aradi vértanúknak, gyakran használva az aradi tizenhármak elnevezést is.

Ebből az alkalomból évről évre mécseseket gyújtunk az emlékükre elkészített emléktabló előtt iskolánk aulájában.