A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre alapján a szakképzésért felelős miniszter egyedi miniszteri határozatot hozott az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása során a szakképzésre vonatkozó szabályokról.

  1. Közismereti és szakmai elméleti oktatás

A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórákat on-line módon kell megszervezni.

Az on-line órák lehetőséget biztosítanak konzultációra, tananyag elsajátításra, fejlesztésre, értékelésre. Az intézmény a tanulmányi munkának a KRÉTA rendszerben rögzített órarendek alapján tesz eleget. Kérem, szíveskedjenek napi szinten használni a KRÉTA naplót.

A diákokhoz a Google Classroom-on keresztül az oktatók eljuttatják az órarendnek megfelelő téma óravázlatát (segédanyagokat), amelyet a tanulók a füzetükbe rögzítenek (megoldanak), majd fotót készítenek róla, amelyet a határidő letelte előtt visszaküldenek az oktatónak, ezzel igazolva a tanórán való részvételt, a feladat megoldását. A számonkérés (dolgozat, teszt, beszámoló) szintén a Google Classroomon keresztül történik az előzőekben leírt módon.

  1. Szakmai gyakorlati oktatás

A szakmai gyakorlati oktatás tanműhelyekben, illetve külső gyakorlati helyeken folytatódik, személyes megjelenéssel.

A foglalkozások teljes ideje alatt maszk, vagy más azzal egyenértékű egyéni védőeszköz viselése kötelező.

A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. A vállalat munkarendjében bekövetkező változáshoz a gyakorlati oktatás idejére a tanuló is igazodik.

 

Mezőkövesd, 2020. november 12.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor
intézményvezető