Sok éves hagyományként iskolai emléktablót állítunk a földszinti aulában, mécseseket gyújtunk az aradi vértanúk emlékére.

Az aradi vértanúk kivégzésére iskolarádiós műsorral emlékezünk. Idén, október 6-án Munkácsi Tímea, a diákönkormányzat elnöke adta elő az iskolarádióban a következő gondolatokat.

A vértanúk emlékezete

“Világosnál, Világosnál

Huszárok könnyeznek,

Sirva sirnak veszedelmén

A magyar nemzetnek.”

(Gyulai Pál: Világosnál)

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom és a császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján.

Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára.

Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon.

Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt.

Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni.