Idén először Mezőkövesd római katolikus, görögkatolikus és református hívei együtt tartották meg a városi keresztutat a Virágvasárnap előtti szombat délután a mezőkövesdi Szent László templomban. A keresztúti ájtatosság azon az útvonalon zajlik, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel Jeruzsálemben egészen a Golgotáig. A stációk Pilátus ítéletének meghozatalától kezdve Jézus haláláig örökítik meg az eseményeket, élő szereplőkkel. A hagyományos keresztútjárás az apostolok koráig nyúlik vissza. A keresztút a római katolikus hívek hitének megvallása mellett a hit megerősítésére is alkalmat ad. A keresztúti jelképét, a fából készült keresztet az egyes állomások között erre a célra kijelölt közösségek, valamint testületek vitték. Iskolánkat a tantestület tagjai képviselték. A különleges és rendhagyó keresztúti ájtatosság a Jézus Szíve plébánia és a Szent László plébánia közös szervezésében valósult meg.