A tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon szerveztük meg iskolánk húsvéti lelki napját. A mezőkövesdi Szent László-templomban dr. Medvegy János apát-plébános által celebrált szentmisét követően Noel Benedict Antasoda Tajos sátoraljaújhelyi káplán atya nagyböjti-húsvéti gondolatai keltettek fel érdeklődést pedagógusaink és diákjaink körében. A programok az iskolában folytatódtak: az osztályoknak Jézus szenvedéstörténetéhez, illetve a húsvét ünnepéhez kapcsolódó feladatsorokat kellett megoldaniuk. A legjobb eredményt elért csoportokat intézményünk kápolnájában díjaztuk.

Nagyböjti lelkigyakorlaton vett részt iskolánk tantestülete a mezőkövesdi Szent László
templomban 2022. április 1-én. Ezzel készültünk az előttünk álló nagyhétre és Urunk
feltámadásának megünneplésére. Húsvét az egyházi év és keresztény hitünk legnagyobb
ünnepe, a megváltás ünnepe. A lelkigyakorlat lehetőséget ad arra, hogy nagyböjtben időt
adjunk magunknak a húsvétra való felkészülésre, zarándokoljunk az üdvösség forrásaihoz,
melyek belőlünk fakadnak: Istenből, aki jelen van bennünk.

A szentbeszédet Kladiva Imre besenyőtelki születésű, nyugalmazott atyától hallhattuk.
Köszönjük a jó Istennek a kegyelmeket, amiket ez a nap mindnyájunknak adott!