A Szent László Templomban ünnepi szentmisével vette kezdetét az idei ballagás. 2023. május 5-én elbúcsúztak a végzős diákok iskolánktól. A misét Dr. Medvegy János apát-plébános celebrálta, majd zenés-verses műsorral folytatódott a ballagás.

Meghívott vendégeink Tállai András miniszterhelyettes úr, Dr. Fekete Zoltán polgármester úr,
Dr. Medvegy János plébános-apát úr, valamint a Kovács Kft. képviselői voltak.

Kiss Gábor igazgató úr igazgatói, oktatótestületi és alapítványi dicséreteket, könyv- és pénzjutalmakat adott át kiemelkedő szorgalom, sport- és közösségi munka elismeréseként. A duális képző helyek elismeréseket, álláslehetőségeket adtak diákjaink számára.

 Ez után a ballagás a város főutcáján át iskolánk épületéig vezetett, ahol a hagyományoknak megfelelően végig járták az alma mater épületét. Május 8-án megkezdődnek az írásbeli érettségi, majd később a szakmai írásbeli vizsgák, amelyek júniusban a szóbeli megmérettetéssel érnek majd véget.

 

Igazgatói dicséretet kapott:

Juhász Anna Emília 12. A Kiemelkedő közösségi munkájáért, ünnepségeken szavalóversenyeken való sikeres szerepléséért

Fodor Gergely 12. G Példamutató tanulmányi munkája elismeréséül.

Kerékjártó Péter 12. G A közösségért végzett munkája elismeréséül.

Varga Katalin Anita 12. G Az osztályközösségért végzett tevékenysége elismeréseként.

Szitai Richárd 11. E Jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. 

 

Oktatói testületi dicséretet kapott:

Tóth Adrián 12. B Az iskolai rendezvényeken való színvonalas szerepléséért.

Kis Péter 12. B Az iskolai rendezvényeken való színvonalas szerepléséért és az osztályközösségben végzett aktív szervezési munkájáért.

Vályi-Nagy Bálint 12. B A honvéd kadét programban való aktív részvételééret.

Abóczki Gergő 3/11. E Jeles tanulmányi eredményéért és kimagasló közösségi munkájáért.

Berecz Richárd Zsolt 3/11. F Kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

 

Könyvjutalomban részesültek:

Bozsik Blanka 12. A Kiemelkedő közösségi munkájáért.

Szabó Bence 3/11. F Szakmacsoportjában kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

Kürti Balázs 3/11. F Szakmacsoportjában kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

Kis Virág 12.A Hitéleti tevékenységéért

 

Széchenyi Szakképzési Alapítványi dicséretben részesültek:

Szűcs Adrienn 12.A kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Nagy Imre Richárd 12.B kimagasló tanulmányi eredményéért, sporttevékenységéért és példamutató magaviseletéért.

Molnár Miksa 12. B a négy év során tanúsított példamutató magatartásáért és kimagasló tanulmányi eredményéért

 

Széchenyi díjat kapott:

Lőricz Bernadett 12. A kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Csup Atilla Fábián 12. A kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

 

Négy tanulónk érdemelt ki oklevelet és pénzjutalmat a Kovács Kft.-nél végzett kiemelkedő gyakorlati munkájuk elismeréseként:
Farkas Dániel, Pintye Krisztofer László, Vincze Gergő és Nagy Kristóf Mihály.
A díjakat Bene Imre és Körmöczky Richárdné adták át.

Farkas Dániel és Pintye Krisztofer László 13. A osztályos gépgyártástechnológiai technikus tanulóink oklevelet, 45 000 Ft jutalmat és ezzel együtt állásajánlatot is kaptak a Kovács Kft. forgácsoló-megmunkáló egységében.

Vincze Gergő és Nagy Kristóf Mihály 11. F osztályos villanyszerelő diákok az oklevél mellett 15 000, illetve 30 000 Ft pénzjutalomban is részesültek.

Gratulálunk minden kedves diákunknak a színvonalas és eredményes tanulmányi, közösségi és szakmai munkájáért!