Tisztelt Vizsgázó!

  1. május-júniusi időszakban, a szakmajegyzék szerint történő vizsgákról az alábbi tájékoztatást adom.

Az interaktív vizsga országosan, egységesen számítógép teremben, számítógép által feltett kérdések, feladatokra adott vizsgázói válaszok szerint fog megvalósulni.

Kérem, hogy a vizsga kezdési időpontja előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsgateremben.

Vizsga megkezdéséhez szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása. Ezt követően történik a személyes adatok ellenőrzése, egyeztetése. A vizsgázó személyének azonosítását követően, a számítógéphez ültetés következik, előkészülve az online interaktív vizsgára.

Az interaktív vizsgasor a megadott időben kezdődik. Kivételes esetben 5 perc késés fogadgató el, ekkor még a vizsgázó elkezdheti a vizsgát, 5 perc késésen túl a vizsgázó nem kezdheti meg a vizsgát.

A vizsga feladatsor előtt nincsenek próba feladatok, rögtön az éles feladatsorral indul a vizsga. Miután a vizsga lebonyolításában részt vevő személy elindítja a vizsgát, a monitoron az éles, interaktív vizsgafeladatsor jelenik meg, megkezdheti a feladatsor megoldását.

Ha a feladatsor megoldása során valamely feladatra később visszatérne, lehetősége van átugorni az adott feladatot. Ehhez válasz megjelölése nélkül lépjen a következő feladatra. Az ilyen módon kihagyott feladatokat a feladatsor végén még egyszer vissza fogja kapni, az Átugrott feladatok gombra kattintva. Ha egy feladatnál legalább egy válaszlehetőséget bejelöl, és tovább lép a következő feladatra, válasza már nem lesz módosítható.

A vizsgatárgy utolsó kérdésének megválaszolását követően a „Teszt befejezése” gombra kattint, vagy a rendelkezésre álló idő letelik, a vizsga befejeződik.

Felhívom a figyelmet, hogy a vizsga teljes időtartama alatt TILOS a vizsga rendjének megzavarása valamint a kép és hangrögzítés.

Bármilyen fennakadás esetén szíveskedjen a vizsga lebonyolításában részt vevő személy segítségét kérni. Kérem, megfelelő öltözékével tisztelje meg a vizsgát.

Sikeres vizsgát kívánunk!

Mezőkövesd, 2023. május 11.  

Kiss Gábor

igazgató