MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Gépkezelő képzés és vizsga

Targonca és Szállítógép kezelői szaktanfolyamok

Kódja A szaktanfolyam megnevezése
3312 Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés
3313 Vezetőállásos targonca-kezelői képzés
3324 Vezetőüléses targonca-kezelői képzés
3327 Vontató targonca-kezelői képzés
3336 Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés

Emelő- és rakodógép kezelői szaktanfolyamok

Kódja A szaktanfolyam megnevezése
4111 Járműemelő-kezelői képzés
4221 Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés
4211 Ollós emelőállvány-kezelői képzés
4213 Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés
4221 Mobil szerelő állvány-kezelői képzés
4223 Mobil szerelő kosár-kezelői képzés
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés
4361 Híddaru, futódaru-kezelői képzés
4362 Portáldaru-kezelői képzés
4371 Bakdaru-kezelői képzés
4372 Forgódaru-kezelői képzés
4375 Konzoldaru-kezelői képzés
4391 Födémdaru-kezelői képzés
4511 Hidaulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó) kezelői képzés

Az új rendszerben már nem OKJ szakképesítést szereznek a leendő gépkezelők, hanem jogosítványt, ezért a jogosítvány megszerzésére vonatkozó feltételek az irányadóak. A korábbi gépcsoport besorolások köre jelentősen bővült. Jelenleg 82 gépcsoport kezelésére szerezhető gépkezelői végzettség.

A képzés megnevezése: Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése

A képzés célja: Olyan szakember képzése a hallgatók, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.

A képzésre jelentkezés feltételei:

– Érvényes orvosi alkalmassági igazolás amely a kiállított gépkezelésre történő alkalmasságot igazol- foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.
– 2 db egyforma igazolványkép (3,5 x 4,5 cm, fehér háttér)
–Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya mindkét oldalának jól olvasható fénymásolata
– 18. életév betöltése
– Jelentkezési lap kitöltése, mely postai vagy elektronikus úton az alábbi címre elküldhető:
3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János utca 18.
szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

A képzés óraszáma:

Tantárgy típusa Tantárgy Óraszám Megjegyzés

 

 

Elmélet

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 Több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetében egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle
Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

 

8

Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 Több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetében  minden gépcsoportban el kell végezni, és vizsgát tenni belőle

 

Gyakorlat

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 Tantermi és e-learning keretében is megvalósítható
Gépkezelési gyakorlat 5

Géptípustól függően 2-5 tanóra

 

Az óraszám előírás a tantermi képzésben megvalósuló szaktanfolyam elméleti óraszámára értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett szaktanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes elméleti tantárgyakra fordítandó időt.

1 tanóra 45 percnek felel meg.

 

Vizsgakövetelmények:

A vizsgára bocsátás feltétele a „Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Megjegyzés
Elmélet

 

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek

Szóbeli A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz. A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.

 

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Szóbeli

 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek

Szóbeli
  Gyakorlat Gépkezelés

 

Gyakorlati

 

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

 

A tanulónak annyi tételt kell húzni, amennyi gépcsoportból vizsgát kíván tenni, plusz további kettő tételt az elméleti képzés két általános tantárgyából. Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen rész ismétlendő.

 

 

Korábban megszerzett végzettségek figyelembevétele az alábbiak szerint történik:

Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó – az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett – könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.

Felmentések:

A korábban megszerzett szakképesítéseket oly módon, hogy a szakképesítés megszerzését követő újabb jogosultságok megszerzése esetén rész- vagy, teljes tanfolyami, illetve vizsga alóli felmentés lehetőségét kínálja. Gyakorlati képzés alóli felmentés nem lehetséges.

Teljes elméleti felmentés: Azon leendő gépkezelők részére, akik új gépcsoport vizsgát kívánnak tenni, és rendelkeznek könnyű-, vagy nehézgépkezelői, vagy a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó Építő-, és anyagmozgató gépkezelői OKJ bizonyítvánnyal, a Rendelet teljes felmentést biztosít a leendő képzés elméleti része, és a hozzá kapcsolódó vizsga elméleti része alól.

Példának okául a leendő elméleti tanfolyam és az elméleti vizsga alól a könnyű-, és nehézgépkezelői végzettség teljes körű felmentést ad, ám az Építő-, és anyagmozgató OKJ szakképesítés már csak a gépcsoporton belüli felmentést teszi lehetővé.

Abban az esetben ha valaki Targoncavezetői OKJ szakképesítéssel rendelkezik és új típusú vontató targonca jogosítványt kíván szerezni, akkor az új képzése elméleti része és a hozzá kapcsolódó vizsgája elméleti része alól teljeskörű felmentést kap a korábbi szakképesítése miatt.

Részleges felmentés: Azon leendő gépkezelők részére, akik a leendő vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek a tanfolyamuk és a hozzá kapcsolódó vizsgájuk 3 vizsgatárgyból álló szóbeli része vonatkozásában 2 vizsgatárgyból felmentésben részesülhetnek.

Kapcsolat, elérhetőségek

Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Cím: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy J. u. 18.
Tel.: 49-505-280
E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
OM azonosító: 201750
Adószám: 18294279-2-05