MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Felnőttek szakmai képzése

 

Általános tudnivalók a képzésre való jelentkezéshez:

Az új képzési szerkezet egyik ágát a kizárólag szakképző intézmény által szervezhető szakmai oktatás keretében elsajátítható szakmák, másik halmazát

a Programkövetelmények alapján, szakképző intézmény és felnőttképző által egyaránt szervezhető, jellemzően rövidebb időtartamú, valamely szakmára ráépülő vagy egyéb speciális tartalmú szakmai képzés keretében megszerezhető – szakképesítések alkotják.

A szakmai képzés befejezése után a képzésben részt vevő akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsgát tehet.

A sikeres képesítő vizsga eredményeként kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Ingyenes képzéseinken az első képesítő vizsga letételéig térítésmentesen tanulhatnak azok, akik még nem rendelkeznek az új szakképzési rendszerben szerzett szakképesítéssel.

A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint, az intézmény igazgatójának döntése alapján lehetőség van a korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítására, és ezáltal a képzési idő rövidítésére.

Az intézményünk felnőttek számára a szakmai képzést rugalmasan, akár munka mellett, rövidített időintervallumban  szervezi meg. A tanórákat heti 2-3 alkalommal az esti órákban vagy hétvégi napokra szervezi, az elméleti órák egy része az online térben is történhet.

Az egyes intézmények képzési programja sokszor ezért is tér el egymástól, igazodva a Képzési Kimeneteli Követelményekben, szakképesítés esetén a Programkövetelményekben meghatározott tartalmakhoz és a helyi igényekhez.

A szakmai képzésben való részvétel feltételeit és a képzés időtartamát a Programkövetelmények (PK) határozzák meg.

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést képesítő vizsga zárja, és a sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kapnak.

A felnőttek szakmai képzésében a  részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást.

Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel.

A képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és beadásával lehet. A jelentkezési lap kapható az iskola titkárságán, illetve letölthető a honlapunkról.

A kitöltött jelentkezési lap leadható személyesen az iskolában, vagy elküldhető e-mailben az mszikszi.titkarsag@gmail.com címre.

Az egyes képzések a megfelelő létszámú jelentkezések esetében indulnak.

A képzések feltöltés alatt…

Kapcsolat, elérhetőségek

Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Cím: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy J. u. 18.
Tel.: 49-505-280
E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
OM azonosító: 201750
Adószám: 18294279-2-05