MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Osztályok bibiliai mottói 2020/2021

Osztály Osztályfőnök Katolikus hittantanár

Bibliai idézet

9.A Hüvelyes László

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így. Ne félj! Én megsegítelek.” (Iz 41,13)
9.B Pruskóczki Gáborné

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,14)
1/9.D Zsebe László

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja.” (Róm 13,8)
1/9.E Tőrösné Péter  Mária

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.” (Róm 12,9-10)
1/9.F Tóth Gabriella Szabóné Varga Ágnes „Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig!” (Mt 28,20)
1/9.H Kozma Róbert Szabóné Varga Ágnes „Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal” (1János 3:18)
10.A Dr. Radványiné Fodor Valéria Dr. Bágyi Tamás „ Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Rajta hát! Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.” (Gal 6,9-10)
10.B Bodnár Péter

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek 4:23)
2/10.D Ádám István Szabóné Varga Ágnes

„Gyógyíts meg Uram, és meggyógyulok! Szabadíts meg engem, és megszabadulok!

Jer 17,14-17

2/10.E Balázsné Gulyás Erzsébet Szabóné Varga Ágnes „Az Úr erőt ad népének, az Úr békével áldja meg népét.” (Zsolt 29,11)
2/10.F Radványi-Varga Ágnes

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1János 3,18)
11.A Juhász Éva Szabóné Varga Ágnes „Az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Iz 25,8)
11.B Lakatos Etelka

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.” (1Jn 3,1)
1/11.G Vinterné Bérczes Petra Dr. Bágyi Tamás „Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom!” (1Kor 13,1)
3/11.. D Aranyosi Péter Szabóné Varga Ágnes „Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket.” (4Mózes 14:18)
3/11.E Szajcz Tímea Dr. Bágyi Tamás „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem, hogy ő szeret minket és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4,10)
3/11.F Köteles Zoltánné Szabóné Varga Ágnes „Az Úr erőt ad népének, az Úr békével áldja meg népét.” (Zsolt 29,11),
12.A Bodnár-Fogas Viola Dr. Bágyi Tamás „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11,28)
12. B Bálintné Tóth Éva

Dr. Bágyi Tamás

Szabóné Varga Ágnes

„Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” (Lk 6,30-31)
1/13.J Péter Zoltán Dr. Bágyi Tamás „Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A jóra törekedjetek minden ember előtt.” (Róm 12,17)
1/13.B Molnár László Szabóné Varga Ágnes „Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.” (Zsolt 103,3)

Kapcsolat, elérhetőségek

Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Cím: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy J. u. 18.
Tel.: 49-505-280
E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
OM azonosító: 201750
Adószám: 18294279-2-05