MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Pályázatok

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése

Kedvezményezett: Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Középiskola
Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével a Mezőkövesdi Széchenyi
István Katolikus Középiskolában
Támogatás összege: 25,00 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.03.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00546
Projekt bemutatása
Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának,
fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének
megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását
és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a
családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági
aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.
A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének
javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.
A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az
önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás
segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.
A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság
összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a
lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A
projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb
kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi
gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Energetikai korszerűsítés

Épületenergetikai korszerűsítés a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában!
2014.06.24.
A nemrég megkezdődött beruházás megvalósításával megtörténik az iskola épületeinek energetikai korszerűsítése így járulva hozzá az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozásához. A projekt célja, hogy a felújításra kerülő épületek mind épületfizikai, mind fűtési paraméterei megfeleljenek az előírt szabványoknak. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 150 000 000 Ft.
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola több épületrészből áll, az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan
bővült az iskola a növekvő tanulói létszám miatt. A több lépcsőben történt hozzáépítés eredményeképpen az épületben nem
kiegyenlítettek a hőmérsékleti viszonyok, a minimális komfort kritériumok sem teljesülnek. A most megkezdett beruházás célja a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola épületeinek teljes energetikai korszerűsítése, melynek értelmében az alábbi felújítások történnek:
• Az összes radiátorszelep termosztatikus kivitelűre lesz cserélve,
• a külső hőszigetelésből adódó energetikai megtakarítás miatt elegendő lesz kettő darab kondenzációs öntvény állókazán
telepítése a fűtés és a használati meleg víz igények kielégítése céljából,
• 2*14 db napkollektor kerül elhelyezésre a tető déli oldalán, melyek a használati meleg víz termelésbe fognak besegíteni, éves szinten 40%-kal,
•az összes nyílászáró cseréje fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű egyedi műanyag szerkezetekre a régi és a tornatermi szárnyban egyaránt,
• padlás hőszigetelése hőszigetelő lemezekkel,
• a homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm vastag dryvit rendszerrel, majd új vakolatot és végül színezést kap az iskola, a
homlokzati hőszigetelés miatt a bádogozási munkák elvégzése,
• az utólagos homlokzati hőszigetelés miatt a villámhárító rendszer és a függőleges csapadékvíz gyűjtő csatornák áthelyezésre
kerülnek.
A most megkezdődött felújításokkal korszerű, gazdaságosan üzemeltethető épületeket kap az iskola, energiaszükséglete és
ezáltal károsanyag-kibocsátása a jelenlegihez képest jelentősen csökken, ezzel is javítva az épület hasznosításának feltételeit.
Bővebb információ: Csirmaz István iskola igazgató
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
Tel: 49/505-280
Pályázati azonosító: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0088 www.ujszechenyiterv.gov.hu

Hittanos tábor Esztergomban

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRt. jóvoltából támogatást kapott iskolánk.

A pályázat azonosítója: EGYH-KCP-19-0430

A támogatási összeg: 300 000 Ft

A támogatást 2019 január  01. -2020 május 3. között kellett felhasználni

Iskolánk diákjai 2019 év 10.-hó 14-16 időpontban Esztergomi hittantáborban voltak a pályázat segítségével.

Várakozással telten, izgatottan indult útjára kis csapatunk 16 diák 2 fő pedagógus és Tamás atya Esztergomba, az idei hittanos táborba 2019.október 14-én hétfő reggel. Az izgalom nem volt véletlen, mert messzire utaztunk és az előzetesen beharangozott programok okot adtak erre. Vonattal utaztunk Budapestre, ahol idegenvezetéssel megnézhettük a Szent István Bazilikát. Rövid pihenő után útra keltünk és kora délután érkeztünk meg esztergomi szállásunkra a Szent Péter és Pál belvárosi plébániára. A háromnapos kirándulás alkalmával nagyon sok élményben volt részünk. A meleg étkezésünk foglalva volt egy helyi étteremben, a reggeliket a diákokkal mi magunk készítettük. Őslény és ásványi kiállításon jártunk, ahol interaktív módon mindenki ásványokból kedves ajándéktárgyakat készíthetett. Voltunk a Várhegyen a Bazilikában és a Vármúzeumban. Igazi lelki élmény volt az ország szívének tekinthető templom mellől a gyönyörű panorámát csodálni. Eljutottunk az Aquaszigetre is, amely a város legimpozánsabb gyógyfürdője. Nagyokat sétáltunk a városban, felfedezve Esztergom szépségét, egy ilyen alkalommal átsétáltunk a Mária-Valéria hídon Párkányba is. Tamás atya szentmisét mutatott be a helyi templomban, ahol együtt imádkoztunk a hívekkel iskolánk diákjaiért. A szentmisén a fiatalok gitáros énekekkel adtak hálát az ottlétükért. Az esti séták és nagy-nagy lelki beszélgetések közel hozták őket egymáshoz.

Élményekkel gazdagodtunk ez alatt a pár nap alatt. Megtapasztalhattuk, milyen jó Isten áldásától kísérve együtt lenni. De ami a legfontosabb, hálát kell adnunk Istennek az élményekért, és hogy ez alatt a pár nap alatt még inkább összetartó közösséggé kovácsolt minket, mint azelőtt.

Szabóné Varga Ágnes
hitoktató