MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Felnőttek szakmai oktatása

Technikumi szakmák megnevezése

Gépgyártás-technológiai technikus

5 0715 10 06

TOVÁBB

Gépjármű-mechatronikai technikus
5 0716 19 04

TOVÁBB

Mechatronikai technikus
5 0714 19 12

TOVÁBB

Mezőgazdasági gépésztechnikus
5 0810 17 08

TOVÁBB

Kereskedő és webáruházi technikus
5 0416 13 03

TOVÁBB

Jelentkezési lehetőségek:

    

Szakképző iskolai
szakmák megnevezése

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

CNC programozó

4 0715 10 01

Autógyártó
4 0716 19 02

TOVÁBB

Hegesztő
4 0713 10 08

TOVÁBB

Villanyszerelő
4 0713 04 07

TOVÁBB

Ipari gépész
4 0715 10 09

TOVÁBB

Mezőgazdasági gépész
4 0810 17 07

TOVÁBB

Kőműves
4 0732 06 08

TOVÁBB

Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02

TOVÁBB

Divatszabó
4 0723 16 02

TOVÁBB

Jelentkezési lehetőségek:

    

Általános tudnivalók a képzésre való jelentkezéshez:

A szakképzés új rendszerében megszűnt a nappali és esti munkarend eddigi éles elhatárolása, a felnőttek szakmai oktatása rugalmasan szervezhető.

Szakmajegyzék szerinti képzésben az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) és az első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga letételéig mindenki számára ingyenes. Minden további szakma térítési díjköteles.

Minden 16. életévét betöltött személy (felső korhatár nélkül) részt vehet az ingyenes, felnőtteknek meghirdetett képzésekben.

A 25. életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban.

,,Nappali” munkarendű szakmai oktatásra azok jelentkezhetnek intézményünkbe, akik a jelentkezés évében (2022. augusztus 31. napjáig) nem töltik be a 25. életévüket.

A 25. életévüket betöltött személyek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

Az első – szakmajegyzék szerinti – szakma megszerzéséhez kapcsolódóan mindenkinek ösztöndíj jár, aki nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban vesz részt. Az ösztöndíjat a duális képzésben munkabér váltja fel.

A szakképző intézménynek lehetősége van arra, hogy a képzésre jelentkezők előzetes tudását felmérje, korábban szerzett ismereteit, tanulmányait, munkatapasztalatait, gyakorlatát figyelembe vegye. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet a képzés, és a képzési idő is jelentősen lerövidülhet.

A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi bizonyítványt vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert szakképzettséget tanúsít.

A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők. Utóbbi esetben a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával.

Technikumi szakmai oktatásba kizárólag szakmai vizsgára felkészítő (közismeret nélküli) képzéseire érettségi végzettséggel lehet jelentkezni.

Szakképző iskolai szakmai oktatásban kizárólag szakmai vizsgára felkészítő (közismeret nélküli)  képzéseire azok jelentkezhetnek, akik érettségivel vagy szakmával rendelkeznek, de legalább a középiskola 10. évfolyamát elvégezték.

Alapfokú végzettséggel technikum vagy szakképző iskolai képzésre is van lehetőség jelentkezni, ami a közismereti képzést is magába foglalja.

Iskolánk a felnőttek számára a szakmai oktatást, munka mellett, rövid idő alatt szervezi meg, gyakran az esti órákban, akár hétvégén is.

Intézményünk képzései, igazodnak a Képzési Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmakhoz és a helyi igényekhez.

Diákigazolvány- Akár tanulói, akár felnőttképzési jogviszonyban tanulsz, diákigazolványra vagy jogosult, amellyel minden diákkedvezmény (utazás, programbelépők stb.) igénybe vehető.

Előzetes tudásfelmérés– célja a képzésre jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal.

Az előzetes tudásfelmérés folyamata és eredménye segíti a képzésre jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a képzés megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Szakmai tapasztalatát figyelembe véve, valamint az előzetes tanulmányok beszámításával (a rendelkezésre álló bizonyítványok alapján) eldönthető, hogy az adott képzés teljesítéséhez milyen mentességek adhatók, illetve szükség van-e további ismeretanyagok elsajátítására. A tudásfelmérés alapjául a Képzési és kimeneti követelmények (KKK) és a Programtantervek (PTT) szolgálnak.

Felnőttek képzésénél alkalmazható beszámítási, rövidítési, rugalmas oktatási lehetőségek:

  • A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig csökkenthető. (Szkt. 53. § (4))
  • Szakmai gyakorlat beszámítása, aktuális – a képzéshez kapcsolódó – munkavégzés figyelembe vétele.
  • Vállalati csoportok esetében az előzetes tudásfelmérés eszközeit az igényeknek megfelelően külön elkészítjük.
  • Már működő szakképzési csoporthoz való csatlakozás lehetősége.
  • Az elméleti tananyagot illetően távoktatás lehetősége, e-learning tananyagok alkalmazása, online vagy személyes számonkérés lehetőségével a tananyagegységek végén. Így az egyéni felkészülés saját időbeosztás alapján történhet, ezzel jelentősen csökkenhet a képzési idő.
  • Személyes kapcsolattartás, konzultáció lehetősége a távoktatáshoz kapcsolódóan is.
  • Gyakorlatorientált, tanulóbarát képzés, az egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és beadásával lehet. A jelentkezési lap kapható az iskola titkárságán, illetve letölthető alább.

A kitöltött jelentkezési lap leadható személyesen az iskolában, vagy elküldhető e-mailben az mszikszi.titkarsag@gmail.com címre.

A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 21.

Az egyes képzések a megfelelő létszámú jelentkezések esetében indulnak.

Jelentkezési lehetőségek technikum:

                            

Jelentkezési lehetőségek szakképző iskola:

                                     

Felnőttek technikumi szakmai oktatása

Ágazat megnevezése

Szakma megnevezése

Képzési idő

Munkarend

Gépészet

Gépgyártás-technológiai technikus

5 0715 10 06

2

nappali, esti, sajátos

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű-mechatronikai technikus

5 0716 19 04

2

nappali, esti, sajátos

Specializált gép- és járműgyártás

Mechatronikai technikus

5 0714 19 12

2

nappali, esti, sajátos

Mezőgazdaság és erdészet

Mezőgazdasági gépésztechnikus

5 0810 17 08

2

nappali, esti, sajátos

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

5 0416 13 03

2

nappali, esti, sajátos

Felnőttek szakképző iskolai szakmai oktatása

Ágazat megnevezése

Szakma megnevezése

Képzési idő

Munkarend

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

2

nappali, esti, sajátos

Gépészet

CNC programozó

4 0715 10 01

3

nappali, esti, sajátos

Specializált gép- és járműgyártás

Autógyártó

4 0716 19 02

2

nappali, esti, sajátos

Gépészet

Hegesztő

4 0715 10 08

2

nappali, esti, sajátos

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő
4 0713 04 07

2

nappali, esti, sajátos

Gépészet

Ipari gépész

4 0715 10 09

2

nappali, esti, sajátos

Mezőgazdaság és erdészet

Mezőgazdasági gépész
4 0810 17 07

2

nappali, esti, sajátos

Építőipar

Kőműves

4 0732 06 08

2

nappali, esti, sajátos

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

2

nappali, esti, sajátos

Kreatív

Divatszabó

4 0723 16 03

2

nappali, esti, sajátos

Kapcsolat, elérhetőségek

Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Cím: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy J. u. 18.
Tel.: 49-505-280
E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
OM azonosító: 201750
Adószám: 18294279-2-05